İç Kaynak Dergisi

Eylül 7, 2019

İç Kaynak Dergisi – Sayı: 1

İÇ KAYNAK  DERGİSİ | Sayı: 1 EMRE”nin Konuşmaları: 1 1/12/1956 da yapılan bir konuşmadan zaptedilebilinen notlar: S.- Bizim okuduğumuz kitaplarda hayat için bir başlangıç tâyin ediliyor. […]
Eylül 7, 2019

İç Kaynak Dergisi – Sayı: 2

İÇ KAYNAK DERGİSİ | Sayı: 2 EMRE’nin Konuşmaları: 2 9.3.1957 de yapılan bir konuşmadan zaptedilebilen notlar. S.- (Elmukadder lâyugayyer) gibi sözler, kadere boyun eğmenin bir mecburiyet […]
Eylül 7, 2019

İç Kaynak Dergisi – Sayı: 3

İÇ KAYNAK DERGİSİ | Sayı:3 EMRE’nin Konuşmaları:3 Muhterem okuyucularımıza bu sayımızda Emre’nin bir papazla olan konuşmasını takdim ediyoruz. Emre’nin, şimdiye kadar yazılmasına müsaade etmediği bu konuşmanın […]
Eylül 7, 2019

İç Kaynak Dergisi – Sayı: 4

İÇ KAYNAK DERGİSİ | Sayı: 4 EMRE’nin Konuşmaları: 4 (25.1.957 de yapılmış bir konuşmadan zaptedilebilinen notlar): S.- İnsanları gaye değil, gaye yolunda olmak da mes’ud eder, […]
Eylül 7, 2019

İç Kaynak Dergisi – Sayı: 5

İÇ KAYNAK DERGİSİ | Sayı: 5  EMRE’nin Konuşmaları: 5 (Geçen sayıdan devam) M.B.- Bir tarîkat şeyhi; (Benim talebelerim, benim kitaplarımdan başka bir şey okumamalı) diyormuş. Emre […]
Eylül 7, 2019

İç Kaynak Dergisi – Sayı: 6

İÇ KAYNAK DERGİSİ | Sayı: 6           (Geçen sayıdan devam) S.- Ben Allah’ı seviyorum ama derecesini bilmiyorum. Emre – Sevgi daha tekâmül etmemiş de ondan. S.- Sevginin tekâmül […]
Eylül 7, 2019

İç Kaynak Dergisi – Sayı: 7/8

İÇ KAYNAK DERGİSİ |  Sayı: 7 EMRE’nin Konuşmaları: 7 (21.11.1956 da yapılan bir konuşmadan zaptedilebilinen notlar): Emre – İnsanı ancak tefekkür öldürür. Tefekkür bize aczimizi, hiçliğimizi […]
Eylül 7, 2019

İç Kaynak Dergisi – Sayı: 9

İÇ KAYNAK DERGİSİ | Sayı: 9 EMRE’nin Konuşmaları: 9 (29.11.1957de yapılmış bir konuşmadan zaptedilebilen notlar) S.- (İç Kaynak) mecmualarından birinde bir papazla olan konuşmanız var; onda […]
Eylül 7, 2019

İç Kaynak Dergisi – Sayı: 10

İÇ KAYNAK DERGİSİ | Sayı: 10 EMRE’nin Konuşmaları:10 (25.1.1954’te yapılmış olan bir konuşmadan zaptedilebilen notlar): Emre – Bu yolda zaman gelir ki, insanın (Kendi) diye bir […]
Eylül 7, 2019

İç Kaynak Dergisi – Sayı: 11

İÇ KAYNAK DERGİSİ | Sayı: 11  EMRE’nin Konuşmaları: 11 (03.10.1956 ve 10.10.1957 tarihlerinde, kendisinden riyâzât hâtıralarını anlatması rica edilmesi üzerine Emre’nin söylediklerinden zaptedilebilinen notlar): Emre – […]
Eylül 7, 2019

İç Kaynak Dergisi – Sayı: 12

İÇ KAYNAK DERGİSİ | Sayı: 12 EMRE’nin Konuşmaları: 12 (26.01.1954’te yapılmış bir konuşmadan notlar:) Emre – Her insan aslını görmeğe âşıktır. Kulağı duyan, derde düşer. Duymazsa […]
Eylül 7, 2019

İç Kaynak Dergisi – Sayı: 13

İÇ KAYNAK DERGİSİ | Sayı: 13 EMRE’nin Konuşmaları: 13 4.05.1957 de yapılmış bir konuşmadan zaptedilebilen notlar: S. – Kur’ân’da, bir miskal ağırlığında hayır veya şer işleyenler […]
Eylül 7, 2019

İç Kaynak Dergisi – Sayı: 14

İÇ KAYNAK DERGİSİ | Sayı: 14 EMRE’nin Konuşmaları: 14 (10.11.1956’da yapılmış bir konuşmadan notlar): S. – Benlik nedir? Emre – Benlik şeye benzer: Bir meyva ağacının, […]
Eylül 7, 2019

İç Kaynak Dergisi – Sayı: 15

İÇ KAYNAK DERGİSİ | Sayı: 15 EMRE’nin Konuşmaları: 15 (13.10.1957’de Mıdık’ta Bay Ahmet Çempel’in bahçesinde yapılan bir konuşmadan notlar): Emre – Tasavvufu kitaptan öğrenmeğe çalışmak, sevgilinin […]
Eylül 7, 2019

İç Kaynak Dergisi – Sayı: 16

İÇ KAYNAK DERGİSİ | Sayı: 16 EMRE’nin Konuşmaları: 16 (20.12.1958’de yapılan bir konuşmadan zapt edilen notlar): S. – Sorularımız belki tatmin edici olmayacak; çünkü bu mevzûun […]
Eylül 7, 2019

İç Kaynak Dergisi – Sayı: 17

İÇ KAYNAK DERGİSİ |  Sayı: 17 EMRE’nin Konuşmaları: 17 (31.5.1958’de yapılan bir konuşmadan zaptedilebilen notlar:) S. – (İç Kaynak) ta yakın bir zamanda hastalıkların yıldızlarla tedavi […]
Eylül 7, 2019

İç Kaynak Dergisi – Sayı: 18

İÇ KAYNAK DERGİSİ | Sayı: 18 Emre’nin Konuşmaları: 18 (Bu konuşma, 25.3.1959’da İstanbul’da olmuştur. Sualleri soran, saçı, sakalı uzun ve simsiyah, Şevket Baba isminde, berberlik yapan […]
Eylül 7, 2019

İç Kaynak Dergisi – Sayı: 19

İÇ KAYNAK DERGİSİ | Sayı: 19 EMRE’nin Konuşmaları: 19 (Muhterem okuyucularımızdan geçen sayımızdaki konuşmanın, yanlışlıkla cümle ortasında kesilmiş olmasından dolayı özür dileriz. O hatamızı geçen sayıdaki […]
Eylül 7, 2019

İç Kaynak Dergisi – Sayı: 20

İÇ KAYNAK DERGİSİ | Sayı: 20 EMRE’nin Konuşmaları: 20 (Geçen sayıdan devam) S. – Ortada (Öğrendim!) varken, hep böyle gider. Emre – Hazreti Muhammed bile (Mâarefnak…) […]
Eylül 7, 2019

İç Kaynak Dergisi – Sayı: 21

İÇ KAYNAK DERGİSİ | Sayı: 21 EMRE’nin Konuşmaları: 21 S. – Şevket Beyle konuşuyorduk. Siz yayladan ininceye kadar benim Balıkesir’e gideceğim ve dolayısıyla görüşemeyeceğimiz bahsi açıldı. […]
Eylül 7, 2019

İç Kaynak Dergisi – Sayı: 22

İÇ KAYNAK DERGİSİ | Sayı: 22 EMRE’nin Konuşmaları: 22 (Konya’da Karayolları Teknisyeni Necati Büyüktermiyeci’nin evinde yapılan bir konuşmadan zaptedilebilinen notlar): S. – Tasavvufun tam bir tarifine […]
Eylül 7, 2019

İç Kaynak Dergisi – Sayı: 23

İÇ KAYNAK DERGİSİ | Sayı: 23  EMRE’nin Konuşmaları: 23 (18.6.1954’te yapılan bir konuşmadan zaptedilen notlar): Soru – Ezanın hikmeti nedir? Emre – Hazreti Muhammed, namaz vakıtları […]
Eylül 7, 2019

İç Kaynak Dergisi – Sayı: 24

İÇ KAYNAK DERGİSİ | Sayı: 24 EMRE’nin Konuşmaları: 24 (25.2.1959’da yapılmış olan bu konuşma, 16. sayıdaki uzun konuşmanın devamı mahiyetindedir.): S. –  Şevket Bey’e şöyle bir […]
Eylül 7, 2019

İç Kaynak Dergisi – Sayı: 25

İÇ KAYNAK DERGİSİ | Sayı: 25 EMRE’nin Konuşmaları: 25 Emre – Hangi dine mensup olursa olsun, insanların ibadet ettiklerini gördükçe içime bir ferahlık gelir. Filân haça […]