Doğuşlar 1

Ağustos 22, 2019

Sevgili Hâfız Develi…

Sevgili Hâfız Develi…Zâhiren öldü öleli, Bâtınan bana geldi geleli,Kalmadı gönlümün aslâ emeli.Hiç cihana gelmedi böyle (veli)…İki cihan zâhir oldu ben (Halil)i seveli.
Ağustos 22, 2019

Gelin, yemek yiyelim

Gelin, yemek yiyelim Hamdülillâh diyelim;Ateşten gömleğim var, Hep beraber giyelim. Kolay kolay görülmez, Görmiyene verilmez;Bu hesaplar bitmezse Hak defteri dürülmez. Kim ki ister bu derdi, – Olsa cihanın merdi –Damarını çıkarıpDostun önüne gerdi. Aşıklara bu kazan…Girsin canından bezen;Altına odun olsunBizim işleri bozan. Ta’nedeni yakarız,Küllerine bakarız.Cihan hep ateş olsaDost yüzüne bakarız. […]
Ağustos 22, 2019

Âşık olan sever yolu,

Âşık olan sever yolu,Âşıkın olmadı solu. (1)O noktaya seyredelim,O yolda “Kâmil”ler dolu. Uykudan gözü açalım,Nazarı Dost’a saçalım;Dünya zindan oldu bize,“Vahdet ili” ne kaçalım. Gördünüz mü sizler Şah’ı?Ben de görsem o İlâhı…Münkirler bizi göremez,Giyindim ben cin külâhı. Âşık istemez cenneti, Aslâ eylemez minnetti;O yolu âşıklar bilmez,Cennet, hocalar illeti. Çala çala ben […]
Ağustos 22, 2019

Âşık gözlerini yumar,

Âşık gözlerini yumar, Gördüğünden hikmet umar,Canı Hakka vermek için (Emre)yle oynayın kumar. Lâzım oldu bize çakmak,Âşıkı ateşe yakmak.Eğer âşık isen gönül,Lâzım bize Dosta bakmak. Ben bu “yokluk”tan uyandım,Dostun rengine boyandım;Herkes bu ateşten kaçar,Bilmem ben nasıl dayandım… Cânân bize ateş saçar,Dayanmıyan nasıl kaçar…Âşık olan sabreylemiş,Ne yapsın ki, kalmış nâçâr. Benim, Mûsâ’nın […]
Ağustos 22, 2019

Dostum için oldum verem,

Dostum için oldum verem,Bilmem ki ağrıyor nerem…Gece gündüz âhettiğim:Cânânın yanına erem. (1) Gönlümdedir Zümrüt kuşu,Hak istemez aslâ düşü;Bu göz ile görülmüyor,Ne yapalım, Hakkın işi… Hepinize dedim bacı,Giydireyim size tacı;Hakka teslim olursanız,Bu (Emre) size duacı. Seyreleyin bu duvarıAğlayın siz zâri zâri;Gönlünüzü yıkarsanızGörürsünüz nazlı Yâr’ı. Gönlümüzde var bir kuyu,Kırk metredir onun boyu;O […]
Ağustos 22, 2019

Ne ağlarsın ey naci! (1)

Ne ağlarsın ey naci! (1)Yürekte çoktur acı;“Aynel yakîn” bulanlar,Hergün oluyor hacı. Ben de dosta gideyim,Gamdan yemek yiyeyim,Dost ateş gömlek vermiş,Getir bana, giyeyim. Dosta gittim, ulaştım,Nice yollar dolaştım;Cânânı bulmak içinGece gündüz uğraştım. Âşık yatakta yatmaz,Gaflet çirkine batmaz.Dosta âşık olanlarDünyaya gönül katmaz. Nefsin boynun vurayım,Merdan olup durayım;Âşık savaştan korkmaz, Nefse tuzak kurayım. […]
Ağustos 22, 2019

Âşık, gördü Âdem’i

Âşık, gördü Âdem’iZornan buldu bu demi;Âşıkları kaldırdıNuh’a verilen gemi. Bende buldum Âdem’i,Bildim, vücuttur gemi;Ben beni seyredinceTerketmedim bu demi. Tarif etti Muhammet…Doyurmaz bizi cennet;Hak yüzünü görenlerO eve etmez minnet. Dostu gördü Muhammet,Ona göründü cennet;Eğer biz âşık isek Halleri bize ibret. Odur büyük kardaşım,Ona bağlıdır başım;Acı acı yollardaMuhammettir yoldaşım. Bağrına taş bağlardı,Yüreğini […]
Ağustos 22, 2019

Biz Cânâna uyalım

Biz Cânâna uyalımGizli sırrı duyalım; (1)Cânân diriyi sevmez,Canı burda koyalım. Bu vücuda binelim,Balk (2) şehrine inelim;Ben o şehre varınca Arşa ulaşır elim. Yok olalım, varalım;Yaktın gözü karalım!Sen bize ilâcı ver,Yaramıza saralım. Yine deblek çalalım,Katre aşkı alalım,Topraklara karışıpHazineyi bulalım. Âşık olup bilelim,Secdeye eğilelim,Gafletten uyanalım,Kendimize gelelim Bizler ibret alalım,Hikmetine dalalım,Görünce gaiboldu,Canı nasıl […]
Ağustos 22, 2019

Deblek (1) olsa çalardık,

Deblek (1) olsa çalardık,Aşk zevkine dalardık; (2)Eğer biz âşık olsakCanı Dosta salardık. Kim oldu Hakka âşık,Canı kanla karışık…Kimsenin görmediği,Âşıklarla barışık. Eğer oldu isen sak, (3)Anla, bu canı bırak.İyi bil ki bizlerdenZevki eyliyen hep Hak. Bizlerden söyliyen Hak, İnanmayanlar ahmak;Canım, sen bilirsin ya,Niçin edersin merak. Âşıkları sen yaktın,Dumanlara bıraktın,Bizler böyle yanarkenCânân, […]
Ağustos 22, 2019

Hak düşürdü ateşe,

Hak düşürdü ateşe,Âşıklar sende pişe;Ateşi âşıka ver, İçi, dışı ilişe. (1) Aşık sana ulaşa,Aşkı olanlar taşa…Bu kazanda kaynıyan,Gün gelir, çıkar başa. Âşık olup dursalar, Aşk sırrını sorsalar,Mutlak seni görürlerCanı, teni koysalar. Sebep budur, görmezler; Görene can vermezler;Sen aşkını vermezsenKullar sana ermezler. Haramdır bize eller (2)Dosttan kokuyor güller;Ârife tarif eder,Bütün söyliyen […]
Ağustos 22, 2019

Hak için çalarız def,

Hak için çalarız def,Âşıka Haktır hedef;Mutlak Hakkı bulursun,Âşık, sen etme esef. Âşık bu deme basa,Etmesin aslâ tasa…Sen bu ilmi bildinseFiske vurma bu tasa. Gülmek istersen, ağla,Ciğerlerini dağla;Sen Allahı seversen, Gönlünü aşka bağla Varalım bizler yolaSaçımız yola yola;Senin cümle vârınıBu yolda yanan bula. Yok olan onu bile,Tarifi gelmez dile;Eğer görmek istersenRızanla […]
Ağustos 22, 2019

Kim ki bilir Allahı

Kim ki bilir AllahıDerhal tükenir âhı;Aceba kimler bulurGönülde duran şahı. Ateş kondu vapura,Can gerek burda dura.O kuşu kim isterseGönlünde tuzak kura. Cennette durur eti,Gayet geniş hikmeti;Kim o hikmeti bilir,İyi olur illeti. Gören alır ibreti,Düşünmez hiç cenneti;Kim o yüzü görürseAslâ etmez minneti. Görenler candan geçer,Ölüm şerbeti içer,Nefsinin arasından Kendi gönlünü seçer. […]
Ağustos 22, 2019

Oynarız aşk gelince,

Oynarız aşk gelince,Bu hikmet gayet ince;Orada fani oldukDosta can verince. Girmek lâzım gönüle,Bekliyor güle güle.O yüzü görmek içinHer varını yok bile. Bu ateşte yanmalı,Görüp de inanmalı,Herkes onu bulamaz,Yananın olur malı. Canım! görünce seniTerkeyledim ben beni;Seni görüp bilinceNur ettin canı, teni. Ben bir ateşe düştüm,Baştanbaşa iliştim; (1)Dünyayı unutunca Güzel ile biliştim. […]
Ağustos 22, 2019

Gözüm duş oldu kaşa, (1)

Gözüm duş oldu kaşa, (1)Yaşa Cânânım, yaşa…Ben vârı terkedinceBeni çıkardı başa (2) Dost bana verdi izin,Gözüme sürdüm tozun;Canım, sen göreceksenSen de şehirde gezin. Lâzım değildir sırat,Vücudu eyledik at;Şehire gitmek için,Kendini görene sat. Biz eriştik görene;Aklını ver bilene.Kim şerbetten içerseDilerim o da kana. Oralarda ben yattım,Ağıyı bala kattım,Bildim, iki cihanıAldım, bir […]
Ağustos 22, 2019

Dosttan içtik şerbeti,

Dosttan içtik şerbeti,Bizler nur ettik eti;Her taraf nur oluncaÖldürdük bizler “bet”i. (1) Aşk yakıyor neyleyim,Sırrı nasıl söyleyim…“Bu sırları duymağa (2)Canını unut…” deyim. Kaynatayım sen dön de,Yanıyor ateş günde… (3)Allahı çok sevenler,Bulurlar onu önde. Bu can olmuştur “nâib”, (4)Bilmeyene çok ayıp.Her emir Haktan imiş, Bilince oldum gaip. Hiç sevme sen bu […]
Ağustos 22, 2019

Dost gözünün beyazı,

Dost gözünün beyazı,Bize eyledi nazı;“Enelhak” sırrı söylerYüzünde olan yazı. Âşık o hâle vara,Daim Hakka yalvara.Cihana ateş verdi,Canım, gözlerin kara. Budur vücut toprağı,Meftun etti yaprağı;Bizi mecnun eylediGüzel gözünün ağı. Gözlerinin karası,Yüreğimin yarası.Nasıl tarif edeyim,Âşıkın avarası.(1) Bizler sevdik bu hâli,Sevmedik kıylükali;Bu kıylükal, kötü huy,Edenlerin zevali. Ben bu canı bitirdim,Yok iline götürdüm;Benim derdim […]
Ağustos 22, 2019

Bugün ben kaynadım, taştım,

Bugün ben kaynadım, taştım,Dost yüzünü gördüm şaştım;Benliği terkeyleyinceDost dîdârına ulaştım. Benliği bıraktım, kaçtım,Yârın zülfüne dolaştım;Dosttan bugün bir ses geldi,Dinlemeğe kulak açtım. Âşık! Hakka verdin canı,Kalmadı canının kanı;Sen bu ateşlerde pişdin,Helâldir, Dostunu tanı. Ben Dost yolunda durmuşum,Halil’den yolu sormuşum;Zümrüdüanka kuşunuGördüm, gönülde vurmuşum. Bu (Emre) eyledi âhı,Ağlar idi gâhi gâhi;Gözyaşı izinde bulduHalil […]
Ağustos 22, 2019

Geldik biz bu âleme,

Geldik biz bu âleme,Bu sır gelmez kaleme;Eğer sırrı bilirsenSen nâehline deme. Nâehli alır, satar,Cevheri yere atar;Kıymetini bilmez deAlır, toprağa katar. Söyleme, yanmayınca,Zehire banmayınca,Hiç fayda etmez ona,Söze inanmayınca. Âşık, olmalıdır aç, Aç olanlar giyer taç;Eğer sözü tutmazsaSen onun yanından kaç. Aslâ sevme münkiri, Mânâ gözleri körü;Gönlüne girse bileDerhal dışarı sürü. Eve […]
Ağustos 22, 2019

Uyan ey gözlerim, uyan,

Uyan ey gözlerim, uyan,Dosttan gelen gama dayan;Dost yüzünü görmek içinBizim rengimize boyan. Kalbini eylersen tâhirAçılır sana o bahîrO denizde yıkanırsanMalûm olur (evvel, âhir). Âşıka açılır yollar,Hak, âşıkı ordan yollar.Gelip, geçmiş kâmillerin Hepisi böyle diyorlar. Hakkı gören kâmil olur,Yananlar o Dostu bulur,Cânân! bana rahmeylesen,Yüzünü göstersen nolur… Benim yollarım pek acı,Âşıklar bana […]
Ağustos 22, 2019

Âşıka fedadır canım,

Âşıka fedadır canım,İçireyim ona kanım;Hikmeti arzu edeneGelsin, açıktır dükkânım. Herkes arzusunu alsın,Canını ateşe salsın;Cânâna âşık olanlar,Benim dükkânımda kalsın. Seyredin, saklarım neler…Orada âşıklar meler;Münkire oklarım hazır,Onun ciğerini deler. Hiç âşık olur mu sağır…Aşksızın arkası yağır; (1)Dostun sesini duyamaz,İster kulağına bağır. Onun yanında hiç durma,Dostun hallerini sorma.Münkir! canım zehir oldu,Zehirleninğ (2), eli […]
Ağustos 22, 2019

Sen Hakkı bulmak istersen,

Sen Hakkı bulmak istersen,Hem âşık olmak istersen,Canı feda etmek gerek,Bu hak ile hak istersen (1) O, Mansur gibi asıla, Ayak altında basıla…Bu söz, âşık olanlara:Varıp “câmi” de yasıla. (2) Âşıksan “Câmi” de yaslan,Arkasından koş da paslan…Bu ateşe girip de yan, Onu kabul et de uslan. Ben bu vücudu ettim saman,Görünce […]
Ağustos 22, 2019

Göstermez yüzüm karası…

Göstermez yüzüm karası…Yanmaktır onun çaresi…Beni candan yok eyledin,Sevdim seni can pâresi… Âşıkları tutar eli,Aşireti, hem de ili.Bu sırrı sen tam söyleme,Sonra derler sana deli. Çünkü bu söz çok kıymatlı, (1)Zor tutulur, çünkü atlı…Bilenler canını verdi,Dostumun ağısı tatlı. Onun bahası: gözsuyu…Çekilmez bir derin kuyu…Biz yanında sak duralım, (2)Bellisizdir Yârın huyu. (3) […]
Ağustos 22, 2019

Ah edenler ulaşa.

Ah edenler ulaşa.Nazar ederler kaşa.Yerlere yüzler sürüpSonra çıkarlar başa. Âşık bilmeli ilim,Söylesin benim dilim.Yanmış olana kokarBu benim gizli gülüm. Gizlenirsin “zarif”e,Görünürsün ârife.Can göziyle göreneHacet var mı tarife… Daim olan gözü yaş,Pîriyle ola yoldaş;Pîriyle gezenlerinBağrı olmalıdır taş. Aşk bize oldu imam,Müezzin olmuştur, gam;Gam ile Dostu buldum,İkisinden ayrılmam. Yakar gözdeki kara,Aşkı olan […]
Ağustos 22, 2019

Silinse cümle boya,

Silinse cümle boya, Seyredenğ (1) doya doya;Eğer Dostu gördiysenAklını ona daya Kim yüz verir akıla,O, boyunca takıla…Âlemden kurtulmağa (2):Dost yüzüne bakıla. Görünse Dostun yüzü,İşitilirse, sözü,Eğer candan duyulsa,Yürekten çekmez közü. Aklımı verdim Yâra,Ciğere yaptı yara;Bu halleri istedim.Ben yalvara yalvara. Ben bu hâli istedim.Buldum, kendime dedim;O, hançeri sokarkenCânâna boyun eğdim. Dediğimi yazmayın,Bu […]
Ağustos 22, 2019

Yakar beni ateşler…

Yakar beni ateşler…Dosta doğru gidişler…Biz ne yapsak, neylesek,O, bildiğini işler. Yakıyor bizi Sultan, Yanan gözden akar kan;Ben o Dostu görünceKalmadı bende derman. Dostu seyretmiş insan,Görende kalmaz güman.Her yanım ateş oldu,Aman Cânânım, aman! Dünya bana oldu dar,Her vârımı Hak budar;Senin için yanarım,Cânânım, beni kurtar. Gel, yak beni, iliştir, (1)Senin ile biliştirBenim […]
Ağustos 22, 2019

Kulak verin bizlere:

Kulak verin bizlere:Dost gizlenmiş gözlere…Mesîh zorla ulaştıBizden çıkan sözlere. Aman Cânân, yoruldum,Cemaline vuruldum;Ben yüzünü görünce,Bulanıktım, duruldum. Nur saçtın her tarafa,Konuyor “kalbi sâf”a;Gözle görmek gerektir,Tarifi gelmez lâfa. Su gelir, taşa değer,Kirpikler kaşa değer;Kâmillerin nazarıGöz ile kaşa değer. Terk ettik kıylükali,Sonra bulduk visalî.Bu sözleri duyanın,Bizim gibidir hâli. Biz benliği sürelim,Topraklara serelim;O cevher […]
Ağustos 22, 2019

Seni nasıl medhetsem…

Seni nasıl medhetsem…Yanıp da sana gitsem…Seni candan seveneGizli sırları desem. Sende buldum esrarı;Gören terk eder vârı;Aklını gaibedenElbet bulur dîdârı. (1) Gördüm seni Sultanım,Cennet oldu zindanım;Seni bana gösterdiGözümden akan kanım. Aşk oldu bize delil;Yok ol da sen Dostu bil;Eğer onu görürsenMutlak olursun zelil. Gece gündüz ağlayım,Ben de daim yanayım…Yâr’ı gönlümde buldum,İçimde […]
Ağustos 22, 2019

Aşka ettik müracaat,

Aşka ettik müracaat,Canım, yakmağa ne hacet…Ben sana âşık oluncaHer taraftan buldum necat. Görünce yaktın sen beni,Yanınca bildim ben seni…Beni senden dûr eyliyen (1)Bildim ki bu dünya, denî. Gönül veren bu dünyaya,Cânân, sana nasıl doya…Seni görmek istiyenlerHer varlığı elden koya… Kim gönül verir akılaO, bu dünyaya takıla…Dost yüzünü görmek için Yok […]
Ağustos 22, 2019

Döğerlerse sen kayırma,

Döğerlerse sen kayırma,Suçumu yüzüme vurma,Ben bu ölüme razıyım,Sen beni senden ayırma. Bu söylenen sözler, gerçek…Sen varlıktan elini çek.Cânân! Ver aşk kadehini,Âşıkların ile içek (1) Diyen sensin sözlerimden,Gören sensin gözlerimden,Benden ayrı olursan sen,Ateş çıkar özlerimden. Yaktın canı, teni; yeter…Viran oldum, baykuş öter;Sen beni kül eyledikçeBen yanarım daha beter. Sen vurdun bana […]
Ağustos 22, 2019

Âşık isen Dosta var,

Âşık isen Dosta var,Tûr’a döndü dört duvar;Gözünden akan yaşıOna ver sen, o sular, Gözlerinde var mı nem,Ondan kaçar cehennem.Cehennemin ateşi;Yabancıya olan zem. Cehennemdeki odun:Münkir! elinle kodun…Dosta vurmak istersin,Elini burdan yudun (1) Âşık ondan alır mı?Her murada kalır mı?Dosta âşık olanlarDünyaya aldanır mı? Acı imiş bu hasretBunu bil, değil cennetCânân! âşıklar […]
Ağustos 22, 2019

Aşk bize oldu ilham,

Aşk bize oldu ilham,Onu bize verdi gam,Güzel ile doludurYeşil boyalı hamam. Hamam yeşil boyalı;Gördüm vârı soyalı…Kendimi gaibettim,(Ledün ilmi) duyalı. Sallanır Dostun eli,Hâlinde vardır beli… (1)Mâşukunu görünceÂşıklar olur deli. Yok oldum ben varalı,Tebdil eyledim hâli;Dost yüzünü göreliCiğerciğim yaralı. Onun olsun ciğerim,Ateşe kessin derim; (2)O Dosta feda olsunYüreğim, hem de serim. Gördüm, […]
Ağustos 22, 2019

Beni kaplamıştır dert,

Beni kaplamıştır dert,Yaralarım gayet sert…Yolunda kurban oldum.Âleme oldum ibret. İbret oldum âleme,Hâlim gelmez kaleme.Bu yolda canı verdim,Ben yetiştim bu deme. Âşıklara bu şerbet…İçenler olur ibret…Arıyanlar bulamaz,Aşktan geliyor bu dert. Sen girmişsin ateşeOrtasın eşe eşe…Canım kurbanlar olsunHakkı seven kardeşe. Ben burada yanayım,Yanayım, kül olayım;Yokluk lâzım burada,O deryaya dolayım. Kabul eylesin derya,Deryada […]
Ağustos 22, 2019

Dedikodu dinleme,

Dedikodu dinleme,Aşk gelmeden inleme,Dost sesini duymadan, Kulaklarım, çınlama. Aşktır bizlere kale,Âşıklar orda kala.Haydi Dosta gidelim, Canımızı aşk ala. Ben gizli ilim dedim,Aşka olmuştum teslim;Benim hâlim gizlidir,Acep beni gördü kim?.. Bildiriyor gözyaşı,Gözyaşı yapar aşı;Gözümüz açılırsa,Dost bize durur karşı. Oyna da biraz yorul,Yorul da o Dostu bul;Şehid olan buluyor,O Dost eliyle vurul. […]
Ağustos 22, 2019

Ben bu sırrı neyleyim…

Ben bu sırrı neyleyim…Âşıklara söyleyim. (1)Bize teslim olana O Dostu göstereyim. Ben kan olup akayım,Yerlere bırakayım;Cânân! yüzünü göster, Senden sana bakayım. Ben karşında durayım,Yanmak nasıl, sorayım;Her yanım ateş oldu,Daim burda yanayım. Diri kalıp neyleyim…Kendimi yok eyleyim;Bu (ölülük ilmi) niİstiyene söyleyim. Ölüleri dizeyim,Altın gibi süzeyim;Yanmayı istiyeniElmas ile özeyim. (2) Ben özerken […]
Ağustos 22, 2019

Âşıklar olmaz âciz, (1)

Âşıklar olmaz âciz, (1)Aşktan olmazlar tâciz.Yüzünü seyredenin Yüreciği eder cız. Bu hal değildir ucuz,Yan ki görünsün o yüz;Eğer sen âşık isenOyna da canı ütüz. (2) Bu hallere el vermez,Her ağaç meyva vermez;Sen gözünü aç da bak,Meyvanın altında gez. Hakkın ilmi bir deniz,Boğulmuştur bendeniz;Gözünüz açılırsaMutlak görürsünüz siz. Gözümüzü yumarız,İçten görmek umarız.Biz […]
Ağustos 22, 2019

Aşktır Süleyman tahtı,

Aşktır Süleyman tahtı,Süleyman ordan baktı;Süleymanı görenlerCanı orda bıraktı. Gördüm, canım yok oldu,“Gördüm” diyen çok oldu;Bu geçit gayet derin,Nice canlar boğuldu. Çoğu gördü, dellendi, (1) Her lisandan dillendi;Bu bir kuş lisanıdır.Gayet zordur, bellendi. (2) Bilen, aldı muradı,Dilsiz denildi adı;Zillete razı olanO makamlara vardı. Anılmaz oldu adı,Hep yıkılmış bünyadı.Nasıl tarif edelim,Bilinmez onun […]
Ağustos 22, 2019

Bizleri yetiştirdi,

Bizleri yetiştirdi, Kendine bitiştirdi;Dost bize kılıç verdi,Bu varlığı biçtirdi. Âşık Hakkı anladı,Geldi ağzının tadı;Bu yolda âşık olan,Birgün alır muradı. Bugün düğün kuruldu,Orda arslan vuruldu;Bugün beni affedin,Ses çekildi, yoruldu. Gözleri beni yaktı,Cana ateş bıraktı;Kıvılcım geldi bize,Baştan ayağa yaktı. Yine bize aşk geldi,Yüreğimizi deldi;Benlikleri gidinceÂşıklar Dostu bildi Yüreciğim göyündü, (1)Çünkü Dost bize […]
Ağustos 22, 2019

Dost bana der; gel beri,

Dost bana der; gel beri,Sen çalış, kalma geri; (1)Âşık ona derler ki, Hiç kalmaya eseri. Korkma, olmaz zararı,Âşıklar bulur Yârı;Biz çok sözler söyledik,Biraz ibret al bari… Arzu eden bizleri,Secde etsin dizleri…Seni görmek istiyen,Unutsun her yüzleri. Kim duyarsa haberi,Hak ona der: gel beri!..Her yandan görünürsün,Mânidir sana deri. Ateş içinden yürü,Ey kan, […]
Ağustos 22, 2019

O Dostu kaplamış deri

O Dostu kaplamış deriBöyle yapmış gönül eri;O yola gitmek istiyen,Ölümden hiç durmaz geri. Bellisizdir onun izi, (1)Onun için yaktı bizi;Biz mekânsız arar ikenYerlerde çürüttük dizi. Görenler eder niyazı,Ona görünür o yazı;O yüzü görmek istiyenAşktan dinliye o sazı. (2) Yok olanlara vârı…Kazanan görür kârı;Burada kabul ettiÂşık Mânsur bu dârı. Gördün, terkeyle […]