Doğuşlar 2

Ağustos 23, 2019

Çeşit çeşit edenğ (1), Yârab, tecellî;

Çeşit çeşit edenğ (1), Yârab, tecellî;Bakanın, oluyor, perde, emeli;Yazayım, diyenin, tutulur eli;Bilen, bilmiyene, nasıl anlatsın?.. Lezzetin hâlini, yazamaz kalem;Halledemez aşksız, cihanda âlem,Bir araya gelip, olsalar da cem’..Bilen, bilmiyene, nasıl anlatsın.. Tecellî zâtına, olurlar hayran, (2)Görünce, tutulur, nutk eden lisan,Senin Cemâline, dayanmaz her can,Bilen, bilmiyene, nasıl anlatsın… O Tûr ile Mûsâ, […]
Ağustos 23, 2019

Ne kadar yaşarsan, bir âna benzer,

Ne kadar yaşarsan, bir âna benzer,İbret ile baksan, zindana benzer;Bir zaman gelir de hâli görünür;Aslâ imar olmaz, virâna benzer. İçine düşenler, bulamaz felâh,Derdine tutulur, olamaz iflâh;Dört köşesi dolu, dert ve meşakkat,Gönül, fırsat bulup, olamaz ıslah. Her neye bakarsan, o atar kanca,Kokusu zehirdir, görünür gonca;Lezzeti bilinmez, sihre bürünmüş,Acep kimler sevmiş, onu […]
Ağustos 23, 2019

Gördükçe titriyor, bu dudağımız,

Gördükçe titriyor, bu dudağımız,Savaşa yekinir, her ayağımız,Semâda dolanır, al bayrağımız,Mevlâ bize ihsan, eyler her daim. Durmadan ediyor, her yandan himmet,Yardım da ediyor, en büyük devlet,Bize yardımcıdır, nice bin millet,Mevlâ bize ihsan, eyler her daim. Saat : 20.50 Not: Bu doğuş, sofra başında doğmuş fakat yarım kalmıştır. 19.5.1951
Ağustos 23, 2019

(Sîmürg)le doludur, bizim dünyamız, (1)

(Sîmürg)le doludur, bizim dünyamız, (1)Bize bahşeyledi, şükür, Mevlâmız;Ne erkek, ne dişi, bakan Leylâmız,Bize lûtfeyledi, şükür, Mevlâmız. Nur ile doludur, yanar gönlümüz,Yok olmadan, görmez, bizleri her göz,Tarif eder, bilmez, her dillerden söz,Bize lûtfeyledi, şükür, Mevlâmız. Öyle bir meyvadır: her el ulaşmaz,Yemek ile bitmez, değildir o az,Kıblei Rahmandır, Mânevî Hicaz…Bize lûtfeyledi, şükür, […]
Ağustos 23, 2019

Hayat, sanki, geçer, rüya..

Hayat, sanki, geçer, rüya..Seyir eden, görür gûya..Önü zindan, sonu zindan;Kimler sevmiş doya doya?.. Gelir, geçer; hana benzer,Işık yok, zindana benzer;Gönül! gözünü aç da bak:Her yanı virana benzer. Çalışırsan, olmaz imar,Böylece edilmiş karar;Gelenler, kör gelir, gider,Sanki bir âmâdan pazar.. Yarabbi, bu nasıl gaflet:Düşmandan gözlenir izzet;İçinde ışık yakanı,Taşlar yetmişiki millet. Onlar, tekrar […]
Ağustos 23, 2019

Ne mânîdardır gözler..

Ne mânîdardır gözler..Öğemez bütün sözler;Aşka bürünmüş, bakar,Aceba kimi gözler? Bakar, (Yâr)ini bilmez,Bugün, (yarın)ı bilmez;Aşka giriftar olan,Söyler, ârını bilmez. (Hâl)i edemez siper,Her taraf, olur Dilber;Kendi hüviyetindenVerir de alır haber. Hâli vurur dışına,Bilmiyen, der: boşuna…Uçan Zümrüdüanka,Gelir, konar başına. Gelir dimağına tad,Her yana eder imdat;Şark ile garpten duyar,Nerden edilse feryat. Her yanı olur […]
Ağustos 23, 2019

Senin adın, Sevgilim!

Senin adın, Sevgilim!Anılsa, dönmez dilim;Acep tadın bal mıdır?..Seni ne bilsin zalim… Duyan ölü dirilir,Ölmez bir can verilir;Gözünden çıkan ışık,Göğe, yere serilir. Seyreden, hayat bulur,Her şeyinen bir olur;Bu bilinmiyen esrar,Zevkinen eder zuhur. Çatlar görmiyen haset,Olmaz kendine kısmet;Gönül! her şeyi unut,Gece gündüz seyir et. Kendinden olmayınca,Benliği takar kanca;Candan geçince (Emre),Meyvadır bu ağaca. […]
Ağustos 23, 2019

Çöllerde bıraktın, sen kervan mısın?

Çöllerde bıraktın, sen kervan mısın?Her şeye benzersin, bir insan mısın?Senden sana daim, alışla veriş,Verin, başa kakman, her ihsan mısın? (1), (2) (Mâ lemya’lem) derler, (Allemel’insan)..(3)Her varlık cem’ olmuş, kalmamış noksan;Göz, kulak, kalblerden, silinse mühür,İçine girip de, olursun ayân. Yüzüne bakanlar, oluyor Hazret,Senin âşıkların, olur mu hasret..Kıvılcımın değse, eğer kuluna,Kısmeti unutur, […]
Ağustos 23, 2019

Âlem bana kâfir diyor, iman benim! kime ne?

Âlem bana kâfir diyor, iman benim! kime ne?Küfr içinden seyreyledim: Rahman benim! kime ne?Allah Allah… Rahman benim! kime ne? İblisimı melek ettim, Şeytan benim, kime ne?Daim bana secde eder, gufran benim, kime ne?Allah Allah… gufran benim, kime ne? Hamsofular: kâfir! diyor, anlamadan hep bize;Dost ziyası gözümüzde, ihsan benim, kime ne?Allah […]
Ağustos 23, 2019

Hırsızlıkta mahir, hayvancasına,

Hırsızlıkta mahir, hayvancasına,Girer, hücum eder, gül goncasına,Bilmez de takılır, şer kancasına..(Cahil zalim!) denmiş; yerli yerince. Zamanı gelmeden, ayağa kalkar,Girer bir bahçeye, her yanı yıkar,Sohbet etse, onun, kelâmı kokar;(Cahil zalim!) denmiş; yerli yerince. Ok gibi batıyor, söylerse, sözü,Cahilin, güler mi, ateşten, yüzü; (1)Harâma seyreder, her vakıt gözü;(Cahil zalim!) denmiş; yerli yerince. […]
Ağustos 23, 2019

İçme için çıktık, yola, ulaştık,

İçme için çıktık, yola, ulaştık,Dereleri gezdik, dağlar dolaştık; Korkma! deriz, duymaz, bizim hanıma,Sözü dinlemiyor, nidelim, şaştık. Ne kadar söylersek, duymaz nasihat,Aklı da, fikri de, bulmadı sıhhat;Teslim olmayınca, bir can, Hudâya,Nefisten kurtulmaz, bu nazlı hayat. Işığı bulunca, İçme’ye vardık,Bu nefsin elinden, canı kurtardık;Derdimize deva, aramak için,Hayat Sahibini, bildik, yalvardık. Çokları bulmadı, […]
Ağustos 23, 2019

Devir döner, olur tebdil,

Devir döner, olur tebdil,Anlatamaz onu her dil; (1)Geri kalmaz, hep ileri..Değişilir, olur zâil. (Küllü hâlin) olur (zâil):Gözönünde bu (İsmail);(İlim) gelip oturunca,Yaklaşamaz oldu (cehil). Arkasında bu tatlı (Hâl):Aklın gıda aldığı bal..Mümkün değil tarif etmek,Bulamamış kimse misal. Anlatamaz asla hurûf,Söylemiştir nice (ma’rûf)…Tarif etsek gizleniyor,Görünürse, ederler havf. Tâ ezelden budur âdet:Başlangıcı: her ibadet;Akıl, […]
Ağustos 23, 2019

Gözümü açtım ki: hayat bir zindan..

Gözümü açtım ki: hayat bir zindan..Karanlık eyliyen: içindeki kan;Bir bulut görünen: bu benlik imiş,Bu varlık gidince, eyledin hayran. Kendimden geçince, söylen dilimden,Söyletmezsen, gelmez, bir şey elimden;Her yanım sen oldun, görünce seni,Sen zuhûr eyledin, gözler selimden. Yaklaşınca, oldun, dilim, dudağım,Teslim oldu sana, elim, ayağım;Kendimden geçince, bildim, anladım:Seninle muhittir, kanımla yağım. Bundan […]
Ağustos 23, 2019

Bazı senlik, benlik… Kesret midir bu?

Bazı senlik, benlik… Kesret midir bu?Bazı ne sen, ne ben.. Vahdet midir bu?– Bir ilimdir, hem hâl, etti tecellî –Bazı ayrılıktır.. Hasret midir bu? Bazı bir taş olur, çok çeker azap,Bazı bir (Baş) olur, çok alır hitap;– (Kitâb-ı Kâinât), böle okunur –Bazı yoldaş olur, ref’olur nikap. Bazı ayrı görür, döner […]
Ağustos 23, 2019

Anlatmak isterim, gayet derindir,

Anlatmak isterim, gayet derindir,Dost’u seyreyledim, kalbim serindir;Her gördükçe artar, (Aşk) ile (Şefkat):Gözlerim ağlıyor, suyunu dindir. Âhıma dayanmaz, çok cesim dağlar,Dışarım güler de, içim kan ağlar;Mağrip ile maşrık, olsa aramız,Dostum, sûretini, gönlüme bağlar. Gündüz hayâlimde, geceleri düş,Güneş şavkı gibi, kalbime düşmüş;Üçyüzbin peygamber, değer, âşıkaYüzünün devrini, bir kerre görüş. Birçokları yıkar, Onun […]
Ağustos 23, 2019

Devirden devire, döner bu hayat,

Devirden devire, döner bu hayat,Çok sür’atli gider, yetişemez at;Kimseler bilemez, gittiği yeri,Kimi leziz geçer, kiminde yok tad. Kimisi giderken, eder şikâyet,Kimisi bilir de, eylemez minnet;Bin yıl sürer ise, hepisi bir ân… (1)Uyan gözüm, uyan, ibretle seyret. Kimi görür geçer, kimisi gafil,Birçokları döker, bildirmeğe, dil;Yol sonunu bulsa, hep toprak olur:Az yaşıyan […]
Ağustos 23, 2019

Aklın varsa gönül! eyleme keder,

Aklın varsa gönül! eyleme keder,Bu hayatın yolu, böylece gider;Birçokları Haktan, bilir herşeyi,Bâzıları der ki: eyledi kader. Bu âleme gelen, bir yere yolcu;Aklı olan, görür, söylenen (Burc)u;Yaradana varır, sabreyle, seyret,Başladığın yolun, mutlaka, ucu. Herşey kendisinden; eyleme merak,İraden var ise, sen ona bırak;Benim! diyenlerin, yolu karanlık,Eğer öldürmezsen, olur mu berrak? İyi düşünürsen: […]
Ağustos 23, 2019

Hizmet eder daim, küçüğe büyük;

Hizmet eder daim, küçüğe büyük;Kanunudur: bilmez, neyleyim, küçük;Şefkat zor… görünmez, bir tılısımdır…Böyle taşınılır, bu ilâhî yük. (Ekilip yetişen, ağaç)tır misal:Her taraftan büyür, kendisinden dal;Kökünden haberi, olmaz onların…Hizmet tatlı gelir, olmuştur hammal. Bâzısına baksan: ortası çürük,İçerisi boştur, dışı da büyük;Yaprağı yetişir, daim zevk eder;Kendisine baksan: çirkin bir kütük. Üstünün, altından, yoktur […]
Ağustos 23, 2019

Acep bu dünyada, kim rahat bulmuş?..

Acep bu dünyada, kim rahat bulmuş?..İçine düşenler, hep esir olmuş;Teslim olan hayat, (1) zindana benzer,Eğer olsan insan, eğer uçan kuş. İçine düşenler, çekiyor azap;Fakat hoş görünür, uzaktan serap;Hayvan duymaz, bütün, insanlaradır,Tevrat, İncil, Kur’an, ediyor hitap. Dünya zindan olur, işitilirse;Elini uzanmaz, duysa bir kimse;Bu da bir tılısım, akıllar ermez;Eli ile girer, […]
Ağustos 23, 2019

Kulların âcizdir, her kuvvet senin,

Kulların âcizdir, her kuvvet senin,Yönünü dönene, her himmet senin,Saltanat senindir, her devlet senin;Sana yaklaşıp da, seyretmek hüner… Her zerreden varır, sana yürüyen,Yaklaşınca, kalmaz, ne sen, ne de ben;Seni göstermiyen: kurduğun beden;Sana yaklaşıp da, seyretmek hüner. Sana giden yolun, ateşten geçer,Niyet eyliyenler, “zehr-i gam” içer,Görenin başına, gök kubbe göçer;Sana yaklaşıp da, […]
Ağustos 23, 2019

Gözleriyin aksi, düştü her göze,

Gözleriyin aksi, düştü her göze,Onlardan da müjde, veriyor bize,Seyreyliyen, olur, canlı cenaze;Her gözü severiz, gözlerin için. Aşkın cazibesi, edilmiş taksim,Âşıklar görüyor, ne bilsin âlim…Görenler, ediyor, mânevî tâlim;Her gözü severiz, gözlerin için. Zannederler birdir, Hacerül’esved…Her taraflar, olur, görene cennet:Lâyık olanları, ederler davet;Her gözü severiz, gözlerin için. Süleyman, yüzüğü, almış oradan;Ona rasgelenler, […]
Ağustos 23, 2019

Ateşlere atarlarsa,

Ateşlere atarlarsa,Esir edip satarlarsa,Topraklara katarlarsa,Sevdim seni, ben ayrılmam. Çamur edip ezerlerse,Kanım ile özerlerse,Yeryüzüne bezerlerse,Sevdim seni, ben ayrılmam. Her dillerden söğerlerse,Her ellerden döğerlerse,Mecâz ile öğerlerse, (1)Sevdim seni, ben ayrılmam. Ederlerse kıymık kıymık,Ayaklara beni çarık,Kemiğimi bütün kırık…Sevdim seni, ben ayrılmam. Yedi tamu benim olsa,Duvarları tenim olsa,Sebebi, bu dinim olsa,Sevdim seni, ben ayrılmam. […]
Ağustos 23, 2019

Âşıkın gözüne, sensin görünen,

Âşıkın gözüne, sensin görünen,Mâzûr olanlardan, sensin bürünen; (1)Nice çilekeştir, yerde sürünen…Seni dileyenin, gelmez uykusu. Gündüzler, gezerken, sensin hayâli;Binbir çeşit renge, sensin boyalı;Ayân oldu şükür, sıfat soyalı;Seni dileyenin, gelmez uykusu. Gözlerini yumsa, o görür rüya,(Cemâl)in akseder, yıldıza, ayaÂşıkın seviyor, hep doya doya…Seni dileyenin, gelmez uykusu. Seherlerde esen, yellerde misin?Şen olan şehirde, […]
Ağustos 23, 2019

Göstersek, görünmez: yüceden yüce…

Göstersek, görünmez: yüceden yüce…Okutsak, okunmaz, edilmez hece;Görenler yok olur – vücutsuz hâldir –Kendine karışır, O’na erince. Her vücut kendinin; yoktur vücudu,İhâta etmiştir, bütün mevcûdu;Diyen, duyan kendi – bu kadar olur –Nereye edelim bizler sücûdu? “Gayr”ı görmüyoruz, nereye baksak;Tarif ediyoruz; diyorlar: yasak!Kâfir, kâfir görür, mü’min de mü’min:Biz gözler önüne, ayağa kalksak. […]
Ağustos 23, 2019

Gönül âlemine, akıl mı yeter…

Gönül âlemine, akıl mı yeter…Yaktığın ateşin, dumanı tüter;Kaçayım der isen, ocaklarından,İçine düşersin, olursun beter. Âlimler toplanmış, olmamış âgâh,Olayım diyenler, olmamış iflâh;(Akl)ından geçenler, içine düşer,Kimi belâ bulur, kimi de felâh. Kendi küçük amma, cihanı alır,Felekkiyat girse, yine boş kalır…Âdem’den bu âna, devr eden varlık,İçinde gizlidir, milyarca asır. Bir yanında şakır, nice […]
Ağustos 23, 2019

Görende kalır mı karar…

Görende kalır mı karar…Ateşlere düşer, arar;Kıvılcım deryaya düşse,Akıl kabul etmez, yanar. Senden başka yok söndüren.İçine atılır, gören;Bitişir de ayrılamazBenlik defterini düren. İkilik görür evvelâ,Görmeyince düşmez (Hâl)e;Biriktik, kapına geldik,Bizi kabul eyle Mevlâ! Bu varlıktan ettik ikrah,Bize bilinince (İlâh);Bu (Emre) dua ediyor:Sen perdeyi kaldır Allah! Zapteden: Galip Mansuroğlu. Saat:16.40 29.10.1951
Ağustos 23, 2019

Bu dünya bir leştir, tâlip olan: kelp; (1)

Bu dünya bir leştir, tâlip olan: kelp; (1)Başına birikmiş; didiştirir hep;Hiç gözü açık yok, bunu görmeğe:Eti yenen değil, yatan: bir merkep. Seven, râzı olmaz, neden, hakkına?Yakayı tutturmuş, bilerek, ona;Gönül! ibretle bak, sen de aldanma,Kancasını takar, bilmezsen, sana. Elinden gelirse, sen de dur uzak,Kokusundan kurmuş, bakana tuzak;Zalim… Görünüşü, ne kadar cazip…Bir […]
Ağustos 23, 2019

Hiçbir kulun hâli, tutar mı karar,

Hiçbir kulun hâli, tutar mı karar,Anca bir halınan, hallanmış Gaffar; (1)Bu yüzkarasiyle, biz neyleyelim…Biliriz ki senin, bir ismin Settar. Sen hitâbeyledin, işiten kula,Bakarak görmezsek, hâlimiz nola…Bizler bir beşeriz, bir karar durmak. (2)Kur’anda söyledin: sığındık, Mevlâ! Gözü görenlere, ettin işaret,Kulağı duyana, hem de beşaret;Tanrılık istemek, senden, İlâhî! (3)Bizi kabul eyle, budur […]
Ağustos 23, 2019

Bir dem gelir, beni, nice gam sıkar,

Bir dem gelir, beni, nice gam sıkar,Yüreğimi alır, okunu sokar,Dilik dilik edip, içine bakar…Hiçbir hâlin senin, tutmuyor karar. Bir dem gelip, beni, ferah edersin,Gönlümü şen edip, tekrar gidersin,Hemi harman olur, hemi bidersin,Hiçbir hâlın senin, tutmuyor karar. Bir dem gelir, beni candan bezdirinğ,Dönüp, ayı, günü, arşı gezdirinğ,Ayaklar altına, koyup ezdirinğ, (1)Hiçbir […]
Ağustos 23, 2019

Bizim kapı hiç durmadan çalınır,

Bizim kapı hiç durmadan çalınır,Kulak duyar, nasıl, rahat kalınır…Bu bir âlem-i fark; hiç istiğraksızDost zevkine acep, nasıl dalınır… Gel ey gönül! bu âlemden, anladıysan, çabuk kaç, (1)Hiç durmadan çalışırsan, aslâ bitmez ihtiyaç, (2)Ayak basan, tufanına tutulmuştur dünyanın:Her kuşları kondurarak sayd eylemiş bu ağaç. Dallarında tılısımla bağlanmıştır bir tıbık, (3)Kanadların yapışmadan […]
Ağustos 23, 2019

Yüzün görünür mü, kul olmayınca…

Yüzün görünür mü, kul olmayınca…Sana varılır mı, yol olmayınca…Âlemlere menfur, olmak gerektir,Ellerden atılmış, pul olmayınca… Tâ ezelden böyle, senin usulün:Mağrur olan varmaz, yetişir mahzun;Şen olan gönüle, sen yaklaşamazsın,Viran etmek için, oynarsın oyun. Kullarına verinğ, kâşâneleri, (1)Sana meyledene, virâneleri;Aklına uyana, çekersin perde,Alıp kabul edenğ, divaneleri. (2) “Vâdî-i Cünun” dur, çizdiğin hudut,Orada […]
Ağustos 23, 2019

Birbirine uymaz, bu iç ile dış:

Birbirine uymaz, bu iç ile dış:Misaldir: seyredin, bahar ile kış;Akıl bir aynadır, sen yere attın,Kullarına, parça, olmuş, yapışmış. Kimisi uzundur, kimi yuvarlak,Kimisi paslıdır, kimi de parlak;Herkes, bulduğuna, olmuştur mahkûm;Dönüp hepisine, dedin: “Doğru bak!” Yüzünü görenler, aynaya göre,Durmadan dönüyor, sanki bir küre;Gözleri tamama, düzgün görününğ, (1)Tarif etmek için, neylersin köre? (Ayânım!) […]
Ağustos 23, 2019

Uykudan uyanmak, gözünen değil,

Uykudan uyanmak, gözünen değil,Kuşdili öğrenmek, sözünen değil;Secdei Rahmânı, nerde buyurmuş,Bilip görmek lâzım, dizinen değil. Bütün mahlûk eder, söze itaat,Bilir, bilmez eder, o emre dikkat,Her taraftan gider, yerli yerine,Sırat dedikleri, köprü: (Doğru Hat). “Lisânı hâl” ile, tarif eden var:Kıl gibi değildir, geniş; değil dar;Görüp seyredene, tatlı seyrahgâh,Her yanı gülüstan, öten bülbül […]
Ağustos 23, 2019

Gel ey gönül! Dosta, yetiş de öğün,

Gel ey gönül! Dosta, yetiş de öğün,Kandil yağı biter, tükenir hergün;Nefsin iğfaline, kapılma, uyan,Temizle, aslına, yetiş de görün. Yoklukta bulunur, ebedî hayat,Şimdi “benim!” dersin, anla: muvakkat;Ağrı, acı ile, bağa, bağlanmış,Ona aldanıp da, bil, verme kıymat. Durmaz takip eder, gaflet izini,Kendisine uyup, tutmaz izini;Senden evvel gelen, sana ibrettir,Aldanmış, haşrolmuş, döğer dizini. […]
Ağustos 23, 2019

Dökme su, değirmen, döndürmez derler,

Dökme su, değirmen, döndürmez derler,Aşk ateşini su, söndürmez derler;Bütün darbı mesel, boşa söylenmez;İnsan, sevdiğini, göndermez derler. Gözü açıklara, mağriple maşrıkKapalı değildir, her daim açık;Dişisiz, erkeksiz, olan (Güzel)iKimseler göremez, seyreder âşık. Ezberleyip okur, nice âlimler…Onlara görünmez, söylenen (Dilber);Toprağa karışsa, kir, pas tutar mı…Çay taşından ayrı, kıymetli cevher. Hepisine konmuş, söyleniyor: taş,Kimi […]
Ağustos 23, 2019

Katıran, kaynarsa, olur mu şeker…

Katıran, kaynarsa, olur mu şeker…Herkes kendisinin, cinsine çeker,Aslına dönüyor, bütün herşeyler,Âdemde cem’olmuş, bütün görünüş, Hazreti Mevlâ da, etmiştir senâ,Yaratmış, seyreder, o kana kana,Görmek istiyenler, bakar insana,Âdemde cem’olmuş, bütün görünüş. İnsana söylenmiş: (Ahsen-i Takvîm),Halledememiştir, her gelen âlim;Bilenler, ediyor, (Âdem)i tâlim,Âdemde cem’olmuş, bütün görünüş. İbret ile sen bak, yaradılmışa,Bak (Âdem)de olan, göz […]
Ağustos 23, 2019

Bir yola uğradık, acep din midir?

Bir yola uğradık, acep din midir?Buradan geçmiyen, hiç emin midir?Hayât-ı Ebedî, ele geçer mi?Ölüp dirilmeden, bu mümkin midir? Bütün arzu, emel hep verilmeden,İman, kâmil olmaz, O görülmeden;Mevtânın kıymeti, gözönündedir:Tanrı kıymet vermez, biz dirilmeden. Değildir hac eden: görünen beden;Yetişirsek, kalmaz, ne sen, ne de ben;Günahın büyüğü: bu varlık imiş, (1)Hiç kabul […]
Ağustos 23, 2019

Bize eylemezsen, Cânânım, imdat,

Bize eylemezsen, Cânânım, imdat,Hasret gelir, yakar, ederiz feryat;(Sırat) dedikleri: saçıyın teli;Kimse yürüyemez, âşıka o hat. Saçlarını kaldır, kalmasın küfür;(Bâdi Sabah) derler, nefesin, üfür;Gözlerin (Mîzan)dır; yüreğin: topu;Sende yok olmıyan, hiç nasıl görür… Güneş gibi yüzün: gayet müdevver,Kaldır, iki cihan, olsun münevver;Seni görenlerin, sabrı kalır mı…Her tadı unutur, hep seni över. (Kaabe […]
Ağustos 23, 2019

Erersek menzile, yol nerde kalır?

Erersek menzile, yol nerde kalır?Yok olup bitene, (bul!), nerde kalır?..İki yok arası, gûya bir hayat…Bunu idrâk eden kul, nerde kalır?.. İleriye baksan, sonu göremenğ, (1)Sen geri dönersen, onu göremenğ;Bu nasıl gaflettir, gelmiş, bürümüş,İçini seyretsen, donu göremenğ. Eğer ederlerse, o elden suâl,Bildirmek istesen, Yârab olunğ lâl, (2)Bilen, borçlu olur, bilmiyenlere,İçinden çıkılmaz, […]