İç Kaynak Dergisi

Eylül 7, 2019

İç Kaynak Dergisi – Sayı: 1

İÇ KAYNAK  DERGİSİ | Sayı: 1 EMRE”nin Konuşmaları: 1 1/12/1956 da yapılan bir konuşmadan zaptedilebilinen notlar: S.- Bizim okuduğumuz kitaplarda hayat için bir başlangıç tâyin ediliyor. Küremize semâdan cürsûmeler geliyor. Bunlar vâsıtasıyla bataklıklarda ilk hayat başlıyor. Sonra hayvanlardaki tekâmül başlıyor: nihayet insan meydana geliyor. Tabii, dünyanın da bir evveli var: […]
Eylül 7, 2019

İç Kaynak Dergisi – Sayı: 2

İÇ KAYNAK DERGİSİ | Sayı: 2 EMRE’nin Konuşmaları: 2 9.3.1957 de yapılan bir konuşmadan zaptedilebilen notlar. S.- (Elmukadder lâyugayyer) gibi sözler, kadere boyun eğmenin bir mecburiyet olduğunu anlatıyor, bâzı sözler de irâdeye kıymet veriyor bunların hangisi doğrudur? Emre- İkisinin de yeri var. İrâdemizi kullanıp bir şeyi talep etmezsek bulamayız. Mukadderin […]
Eylül 7, 2019

İç Kaynak Dergisi – Sayı: 3

İÇ KAYNAK DERGİSİ | Sayı:3 EMRE’nin Konuşmaları:3 Muhterem okuyucularımıza bu sayımızda Emre’nin bir papazla olan konuşmasını takdim ediyoruz. Emre’nin, şimdiye kadar yazılmasına müsaade etmediği bu konuşmanın (İç Kaynak) da neşredilmesini İktisat Fakültesi talebelerinden Sait Doğan rica etmiştir. Bu temiz ve âşık gencin ricasını kıramayan Emre, o konuşmanın yazılmasına müsaade etti. […]
Eylül 7, 2019

İç Kaynak Dergisi – Sayı: 4

İÇ KAYNAK DERGİSİ | Sayı: 4 EMRE’nin Konuşmaları: 4 (25.1.957 de yapılmış bir konuşmadan zaptedilebilinen notlar): S.- İnsanları gaye değil, gaye yolunda olmak da mes’ud eder, diyorlar. Biz onu da hissedemiyoruz. Emre – Derdini bilen, dermanını bulmuş demektir. Biz, bulunduğu yeri beğenenlerden olmayalım. Aczi bilmek kadar büyük ilim yoktur. İlmin […]
Eylül 7, 2019

İç Kaynak Dergisi – Sayı: 5

İÇ KAYNAK DERGİSİ | Sayı: 5  EMRE’nin Konuşmaları: 5 (Geçen sayıdan devam) M.B.- Bir tarîkat şeyhi; (Benim talebelerim, benim kitaplarımdan başka bir şey okumamalı) diyormuş. Emre – İlim, Allah’ın ilmidir, Allah nasıl muhitse, ilmi de muhittir. Yâni herkesin hakkıdır. Olur mu öyle şey… İşte taassup. Kadının bacağına ne bakıyorsun? O […]
Eylül 7, 2019

İç Kaynak Dergisi – Sayı: 6

İÇ KAYNAK DERGİSİ | Sayı: 6           (Geçen sayıdan devam) S.- Ben Allah’ı seviyorum ama derecesini bilmiyorum. Emre – Sevgi daha tekâmül etmemiş de ondan. S.- Sevginin tekâmül etmesi için ne yapayım? Emre – Düşün, tefekkür et. S.- Ne düşüneyim? Emre – Bu konuşmalarımızı. Bu sözler kulağından girdi. Yavaş yavaş kalbinde kök […]
Eylül 7, 2019

İç Kaynak Dergisi – Sayı: 7/8

İÇ KAYNAK DERGİSİ |  Sayı: 7 EMRE’nin Konuşmaları: 7 (21.11.1956 da yapılan bir konuşmadan zaptedilebilinen notlar): Emre – İnsanı ancak tefekkür öldürür. Tefekkür bize aczimizi, hiçliğimizi anlatınca, varlığımızı, kendimizi Sahibimize teslim ederiz. Edince, günah bitti. Artık günah yapamayız ki… Günahla sevap, insanların hapishânesidir. Ne olduklarını bilmediğimiz için bunlar bizim hapishânemiz […]
Eylül 7, 2019

İç Kaynak Dergisi – Sayı: 9

İÇ KAYNAK DERGİSİ | Sayı: 9 EMRE’nin Konuşmaları: 9 (29.11.1957de yapılmış bir konuşmadan zaptedilebilen notlar) S.- (İç Kaynak) mecmualarından birinde bir papazla olan konuşmanız var; onda papaza kendinizi doğrudan doğruya takdim etmiyorsunuz da, Celâl efendinin önden girmesini, papazın, onu siz zannetmesini istiyorsunuz; neden? Siz onun kudretini ölçemez miydiniz? Emre – […]
Kasım 24, 2022

İç Kaynak Dergisi – Sayı: 10

İÇ KAYNAK DERGİSİ | Sayı: 10 EMRE’nin Konuşmaları: 10 Emre – İncilde ve Kur’ânda adı geçen dağlar, bildiğimiz taştan, topraktan ibaret dağlar değildir; o dağlar nurdandır; insana benzer. Her sözün bir de iç mânâsı vardır. Onun için bu ilme (İlmi Ledün) diyorlar ya… Bunları anlayabilmek için bir bilene bitişmek lâzımdır. […]
Eylül 7, 2019

İç Kaynak Dergisi – Sayı: 11

İÇ KAYNAK DERGİSİ | Sayı: 11 EMRE’nin Konuşmaları:11 (25.1.1954’te yapılmış olan bir konuşmadan zaptedilebilen notlar): Emre – Bu yolda zaman gelir ki, insanın (Kendi) diye bir şey kalmaz. Ama her akıl bu yolda yürüyemez. Dünyâya bağlı olan akıl ancak kendi maişetini düşünür. Dünyâ ilimlerinin gayesi de nihayet karnımızı doyurmak için […]
Eylül 7, 2019

İç Kaynak Dergisi – Sayı: 12

İÇ KAYNAK DERGİSİ | Sayı: 12 EMRE’nin Konuşmaları: 12 (03.10.1956 ve 10.10.1957 tarihlerinde, kendisinden riyâzât hâtıralarını anlatması rica edilmesi üzerine Emre’nin söylediklerinden zaptedilebilinen notlar): Emre – 21 yaşındayım; şimendiferde (Bozantı – Halep – Nuseybin ve Temdidâtı Demiryolları Adana Deposu’nda) çalışıyorum. (Riyâzât yapacaksın!) denildi; biz yemeyi içmeyi kestik, ne zaman biteceği […]
Eylül 7, 2019

İç Kaynak Dergisi – Sayı: 13

İÇ KAYNAK DERGİSİ | Sayı: 13 EMRE’nin Konuşmaları: 13 (26.01.1954’te yapılmış bir konuşmadan notlar:) Emre – Her insan aslını görmeğe âşıktır. Kulağı duyan, derde düşer. Duymazsa ne yapsın biçâre… Bu işin nihayeti: bir insanın (Bir İnsan)ı sevmesidir. Bu sevgi zuhur ettikten sonra, târif edilemeyecek hâller tecelli eder. İnsanı ebedî olarak […]
Eylül 7, 2019

İç Kaynak Dergisi – Sayı: 14

İÇ KAYNAK DERGİSİ | Sayı: 14 EMRE’nin Konuşmaları: 14 4.05.1957 de yapılmış bir konuşmadan zaptedilebilen notlar: S. – Kur’ân’da, bir miskal ağırlığında hayır veya şer işleyenler karşılığını göreceklerdir, deniliyor. Bunları nasıl tartacaklar? Emre – Herkesin mîzanı kendi vicdânında. Sen yaptığın bir kötülüğü unutabilir misin? Allah’ın deftere, mîzana, kâtibe ihtiyacı yoktur. […]
Eylül 7, 2019

İç Kaynak Dergisi – Sayı: 15

İÇ KAYNAK DERGİSİ | Sayı: 15 EMRE’nin Konuşmaları: 15 (10.11.1956’da yapılmış bir konuşmadan notlar): S. – Benlik nedir? Emre – Benlik şeye benzer: Bir meyva ağacının, yaprağından evvel çiçeği çıkar. Çiçek hafif bir koku neşreder. Ağzımıza alsak ne ekşilik vardır, ne de tatlılık. Fakat zehiri de, panzehiri de içindedir, gizlidir. […]
Eylül 7, 2019

İç Kaynak Dergisi – Sayı: 16

İÇ KAYNAK DERGİSİ | Sayı: 16 EMRE’nin Konuşmaları: 16 (13.10.1957’de Mıdık’ta Bay Ahmet Çempel’in bahçesinde yapılan bir konuşmadan notlar): Emre – Tasavvufu kitaptan öğrenmeğe çalışmak, sevgilinin resmine bakmaya benzer. Acebâ o resimdeki seni seviyor mu? Bunu anlayamazsın ki… Halbuki bu ilim, karşısında durduğun insanın gözünden öğrenilir. Bir insanın yanımızda konuşması […]
Eylül 7, 2019

İç Kaynak Dergisi – Sayı: 17

İÇ KAYNAK DERGİSİ | Sayı: 17 EMRE’nin Konuşmaları: 17 (20.12.1958’de yapılan bir konuşmadan zapt edilen notlar): S. – Sorularımız belki tatmin edici olmayacak; çünkü bu mevzûun yabancısı sayılırız. Bir ilme muttali olmayanların soracakları şeyler dağınık olur, sistem içinde olmaz. Onun için bizi mazur görün. Emre – Estağfurullah; buyurun. S. – […]
Eylül 7, 2019

İç Kaynak Dergisi – Sayı: 18

İÇ KAYNAK DERGİSİ |  Sayı: 18 EMRE’nin Konuşmaları: 18 (31.5.1958’de yapılan bir konuşmadan zaptedilebilen notlar:) S. – (İç Kaynak) ta yakın bir zamanda hastalıkların yıldızlarla tedavi edilebileceğini söylüyorsunuz; bu, şua ile mi olacak? Emre – Evet. Filân yıldızın ziyası filân hastalığa, ötekinin ki şu hastalığa iyi gelecek. Hattâ yıldızların ışıkları […]
Eylül 7, 2019

İç Kaynak Dergisi – Sayı: 19

İÇ KAYNAK DERGİSİ | Sayı: 19 Emre’nin Konuşmaları: 19 (Bu konuşma, 25.3.1959’da İstanbul’da olmuştur. Sualleri soran, saçı, sakalı uzun ve simsiyah, Şevket Baba isminde, berberlik yapan bir mürşittir.) S. – Bir balıkçı arıyorum. Emre – Balıkçıyı bulamazsak, Hâlikçiyi buluruz. Bunun için de (Deniz)e atılmak kâfi. S. – Korkuyorum. Emre – […]
Eylül 7, 2019

İç Kaynak Dergisi – Sayı: 20

İÇ KAYNAK DERGİSİ | Sayı: 20 EMRE’nin Konuşmaları: 20 (Muhterem okuyucularımızdan geçen sayımızdaki konuşmanın, yanlışlıkla cümle ortasında kesilmiş olmasından dolayı özür dileriz. O hatamızı geçen sayıdaki konuşmanın son muhaveresini burada bir kere daha tekrarlayarak düzeltmeğe çalışacağız.): S. – Ehline vermez mi? Emre – Ehli olsa, verir. Bu kadar peygamber gelmiş… […]
Eylül 7, 2019

İç Kaynak Dergisi – Sayı: 21

İÇ KAYNAK DERGİSİ | Sayı: 21 EMRE’nin Konuşmaları: 21 (Geçen sayıdan devam) S. – Ortada (Öğrendim!) varken, hep böyle gider. Emre – Hazreti Muhammed bile (Mâarefnak…) dadikten sonra, biz ne demeliyiz… Bilen, bildim! diyebilir mi? Kemâlâtın en büyüğü, insanın kendisini herkesten küçük görmesidir. Bizler ancak böyle insanlardan bir şeyler öğrenebiliriz. […]
Eylül 7, 2019

İç Kaynak Dergisi – Sayı: 22

İÇ KAYNAK DERGİSİ | Sayı: 22 EMRE’nin Konuşmaları: 22 S. – Şevket Beyle konuşuyorduk. Siz yayladan ininceye kadar benim Balıkesir’e gideceğim ve dolayısıyla görüşemeyeceğimiz bahsi açıldı. Dedi ki: (Mektupla yazın suallerinizi…). Gerçi tetkik edemedim bu bahisleri ya… Çünkü (İç Kaynak)ı roman okur gibi okumuştum. Konuşmalarınızda; (rüyâ, rüyet etmektir.) diyorsunuz. Emre […]
Eylül 7, 2019

İç Kaynak Dergisi – Sayı: 23

İÇ KAYNAK DERGİSİ | Sayı: 23 EMRE’nin Konuşmaları: 23 (Konya’da Karayolları Teknisyeni Necati Büyüktermiyeci’nin evinde yapılan bir konuşmadan zaptedilebilinen notlar): S. – Tasavvufun tam bir tarifine bir yerde rastlayamadık. Emre – Hâl, hâl. Lezzetin târifi olmaz. Hâl başka, ilim başka, tesbih başka şeydir. Allah’a ismini biz mi öğreteceğiz? Zikir, Arapçada […]
Eylül 7, 2019

İç Kaynak Dergisi – Sayı: 24

İÇ KAYNAK DERGİSİ | Sayı: 24 EMRE’nin Konuşmaları: 24 (18.6.1954’te yapılan bir konuşmadan zaptedilen notlar): Soru – Ezanın hikmeti nedir? Emre – Hazreti Muhammed, namaz vakıtları vesîlesiyle, islâmiyetin belli başlı esaslarını ilân etmek istemiş. Önce, namaz vakıtlarını ilân etmek için nefîr çalmayı düşünmüşler, içlerinden bâzıları itiraz ediyorlar. (Bunu Yahudiler, Mecûsiler […]
Eylül 7, 2019

İç Kaynak Dergisi – Sayı: 25

İÇ KAYNAK DERGİSİ | Sayı: 25 EMRE’nin Konuşmaları: 25 (25.2.1959’da yapılmış olan bu konuşma, 16. sayıdaki uzun konuşmanın devamı mahiyetindedir.): S. –  Şevket Bey’e şöyle bir sual sormuştum: Dünyanın sonu olmazsa, dünya, ebedî, ezelî sıfatlarını haiz oluyor demektir. Halbuki bu sıfatlar, Allah’ın sıfatlarıdır. O halde dünyaya bir ülûhiyet mi tanımış […]
Eylül 7, 2019

İç Kaynak Dergisi – Sayı: 26

İÇ KAYNAK DERGİSİ | Sayı: 26 EMRE’nin Konuşmaları: 26 Emre – Hangi dine mensup olursa olsun, insanların ibadet ettiklerini gördükçe içime bir ferahlık gelir. Filân haça tapıyor, filân ateşe tapıyor diye, insanların ibadetlerini hor görmek doğru mudur? İster ateşe tapsınlar, ister haça tapsınlar, Allah, onların kendisine taptıklarını bilmiyor mu? O […]