Doğuşlar 2

Ağustos 22, 2019

Dilsiz, dudaksızsın, bakarsın bebek!

Dilsiz, dudaksızsın, bakarsın bebek!Mânevî görüşle, yakarsın bebek!Cennet bahçesinin, gülleri gibi,Alan burunlara, kokarsın bebek! Acep nereleri, seyrân edersin?Gönülden geçerek, devrân edersin;Arzûsuz emelsiz duruşun ileSeni sevenleri, hayrân edersin. Kalbiyin içinde, Rahman gizlidir, (1)Bilmez gibi durunğ, irfan gizlidir; (2)Nice hazîneler, saklanmış sende,Vâkıf olanlarda, Îman gizlidir. Bir noktasın amma, yedi deryâsın,Kendini bilirsen, Yüce Mevlâsın;Hakîkat […]
Ağustos 22, 2019

Bu aşkın makaamı, yüceden yüce…

Bu aşkın makaamı, yüceden yüce…Bir vatandır, yoktur, orada gece;Varıp erişenler, ilim okuyor,Gözünen değildir, edilmez hece. Her dâim söylenir, Mevlâ destanı,Hayattan ekilmiş, bağı, bostanı;Hemi kokar, hem de, mânâ bildirirÇeşit çeşit açmış, o gülüstanı. Herbir yaprağından, çıkar çok sadâ,İçine girene, ederler edâ;(Sekaahum Rabbuhum) meyvası verir,Lâyık olanlara, dağıtır Hudâ. Kendisinden geçen, oluyor sâhip,Göz […]
Ağustos 22, 2019

Kul olanın, herşey, gelir başına,

Kul olanın, herşey, gelir başına,Yolunda rastgelen, değil boşuna;Gördüğümüz zerre, hepisi yolcu;Yürüyen insanın, gitmez hoşuna. Ne kadar zor imiş, kazanmak rızâ…Lûtfa rastgelirse, sanıyor cezâ;Her hâli, Mevlâdan bilmezse eğer,Kendine yük olur, verilen âzâ. Kahırlarla lûtfu, bir etmez isen,Yedi cehennemdir, verilen beden;Cenneti Âlâyı, kalbe koyanlar,Her dâim ferahtır, hiç söyler mi: Ben! Yeryüzüne çıkar, […]
Ağustos 22, 2019

Yârabbî! hasretin, çekilmiyor, zor…

Yârabbî! hasretin, çekilmiyor, zor…Aşkın gelmeyince, tutulmaz huzûr;Merhamet sendendir, kuluna acı,Mânevî gözlerden, eyleme mâzûr. Küfürlerle dolar, kalbim her zaman,Vücûdumu sarar, gelir de Şeytan;Aşkını verirsen, Cânânım, bana,Gönlüm, gözüm, olur, dopdolu îman. Bir devir gelir de, eder putperes, (1)Nâkuusu çalmaya, ederim heves;Bir devir gelir de, yanar yüreğim,Muhammed Emînden, dinlerim çok ses. Bir devir, […]
Ağustos 22, 2019

Halkedersin varlığından,

Halkedersin varlığından,Çeşit çeşit verirsin can;Seyredenler, olur hayran,Sırrına akıl mı yeter… Gıdâ verinğ sıfâtından, (1)Ayrı değildir Zâtından, Taksîm olur hayâtından,Sırrına akıl mı yeter… Kimini edersin yılan,Kimisine dersin: Şeytan;Cümlesine hâkim: İnsan;Sırrına akıl mı yeter… Mecmûunu ettin fener,İşâretin ile döner,İçine girmektir hüner;Sırrına akıl mı yeter… Hepisine verdin vücut,Görgü. onlarda da mevcut,Âdem’e ederler sücûd;Sırrına […]
Ağustos 22, 2019

……………………………………….

……………………………………….……………………………………….……………………………………….Sensin, bilirim, Allahım! Uçan kuşa kanat veren,Her dimâğa bir tad veren,Her birine çok ad veren,Sensin, bilirim, Allahım! Kemik verip, hem et veren,Çeşit çeşit lezzet veren,Görenlere ibret veren,Sensin, bilirim, Allahım! Akıl veren, fikir veren,Konuşana zikir veren,Beşerlikten bir kir veren,Sensin, bilirim, Allahım! Bütün varlık bulur fenâ,Senden gelen, varır Sana,Bilen, sever kana kana;Sensin, […]
Ağustos 22, 2019

Beden yok olmadan, hâl, olmaz îlân,

Beden yok olmadan, hâl, olmaz îlân,Bir güneş doğmadan, yok olmaz zindan;Dilberim! Bâkîsin, her şey fânîdir,Yaptığın sarayın, olur mu vîran… Lûtuflar senindir, âfât senindir;Tecellî eyleyen sıfât senindir;(Gaffârüzzünûb)tur, bir adın senin,Bağışla suçları, berât senindir. Benim kabâhatım: zann ü gümânım,Sâhip de çıktığım, bu tatlı canım;Anlayıp da, sana, olduğum teslîm,Yollarımı açan, dînim, îmânım. Benlik […]
Ağustos 22, 2019

Sen ey gönül! birgün, uyanacaksın,

Sen ey gönül! birgün, uyanacaksın,Dostun kapısına, dayanacaksın;Kendi renklerinden, bilip geçersen,Nûrdan boyasına, boyanacaksın. Bedenin yok olsa, toprak olmazsın,Aşka karışırsan, tekrar solmazsın;Bu vücut derdinden, şifâ bulursan,El gibi, çukura, kabre dolmazsın. Seni hapseyleyen: (Erbaa Unsur);Ondan eksik olmaz, illetle kusûr;Sırrını bilince, silkindi, gitti,Devlete karıştı, Hallâc-ı Mansûr. Onun için geçti, illetli candan,Evvel, bezmiş idi, fânî […]
Ağustos 22, 2019

Zorca iyi olur, gönül yarası,

Zorca iyi olur, gönül yarası,İçinden yıkanmaz, değen karası;Muhabbet ateşi, yakar da döker,Böyle temizlenir, içinin pası. Ne hâller getirir, söylenen bir söz…Gönüller aynası, bu sendeki yüz;Bâzan kelimesi, nûra döndürür,Düşüncesiz olsa, basar: ateş, köz. Bir söz ile gitmiş, Ahmed, Mevlâya,Bir söz ile vurmuş, parmağı aya;Bir söz, nice yüzü, gülüstan eyler,Bir söz, nice […]
Ağustos 22, 2019

Gönül vatanının, güneşi doğdu,

Gönül vatanının, güneşi doğdu,Bütün karanlığı, ışığı, boğdu;Ye’cücü, Me’cûcû, hem de Deccalı,Bu aşkın arslanı, gelip de boğdu. Geriye kalanlar, oldular ıslah,İçinde melekler, buldular felâh;Aslını bulana, müjdeler olsun,İlim dağıtıyor, içinde Allah. Hazîneyi açmış; hep kapış kapış…Mevlânın sözünde, hiç olmaz yanlış;Cennet vatanında, azap olur mu,Vakıt, saat, hem de, bahar ile kış. Cümle havaları, […]
Ağustos 22, 2019

Yüreğim yaralandı, gözüyün bakışından, (1)

Yüreğim yaralandı, gözüyün bakışından, (1)Vücûdum ateş oldu, aşkıyın yakışından, (2)Dünyâları sel aldı, muhabbet akışından. Bedenim canlı gemi, Nûhun tûfânı oldu,Dünyâ ile âhiret, yürek kanından doldu;Karşında dura dura, iliğim suya kesti,Yüzümde kan kalmadı, rengim sarardı, soldu. Derde düştüm, imkânsız; kaanûnu yok, erkânsız,Şaşkın şaşkın gezerim, yurd ile yuvam yoktur,Her kuşun durağı var, […]
Ağustos 22, 2019

………………………………………………….

………………………………………………….………………………………………………….………………………………………………….…………………………………………………. Yedi tamu, eğer yaksa, bu teni,Kül eyleyip, savurursa, bedeni,Uçup tozu, konar sarar, Dost! seni;Tâ ezelden, vâdeyledim; dönemem. Gözlerimi, münkir gelip, oyarsa,Hep derimi, Mansur gibi, soyarsa,Zindancılar, zindanına, koyarsa,Tâ ezelden, vâdeyledim, dönemem. Her yolcular, bu başıma, bassalar,Fetvâ ile, tutup beni, assalar,Hâllerimi, îlân edip, korsalar,Tâ ezelden, vâdeyledim, dönemem. Yahyâ gibi, yedi sefer […]
Ağustos 22, 2019

Gidiyoruz, Tırabuzon, yaklaştı,

Gidiyoruz, Tırabuzon, yaklaştı,Şimendifer, çok virajı, dolaştı,Hep kuvveti, Mevlâdandır, yol aştı;Sabredenler, Mâşûkuna, kavuşur. Sâdıkları, çok seviyor, Yaradan,Biz gideriz, burda kalır, bu cihan;Fedâ etse, varlığını, her insan…Sabredenler, Mâşûkuna, kavuşur. Hep gitmişler, burda kalmış, bu ülke,Âşık olan, meyil vermez, bu mülke;Dâim diri, Halkeyleyen, biz gölge;Sabredenler, Mâşûkuna, kavuşur. Gel ey gönül! arzû eyle, vatanı,Mal […]
Ağustos 22, 2019

Yağmur yağar, kar olur,

Yağmur yağar, kar olur,Âşık sözü zâr olur;Nefsini öldürürsen,Bütün âlem yâr olur: Dünyâda kalmaz ağyar,Gönlünde kalmaz inkâr;(Küntü kenz) dedikleri,Sana, olur âşikâr. Gözüne kalmaz gizli,Bilirsin sen her dili;Oyna, gül, sefâ eyle,Âlemler desin: deli! Bir şeye etme merak,Teşvîş etmeyi bırak;Varlık gaflettir, uyan,Gelip gidenlere bak: Bırakmışlar mıdır iz?Birgün olur gideriz;Bu sırrı idrâk ettik,Öldük, diri […]
Ağustos 22, 2019

Yeryüzüne serildiğim,

Yeryüzüne serildiğim, Deri gibi gerildiğim,Ateşine verildiğim,Dostum! senin aşkındandır. Güller gibi açıldığım,Topraklara saçıldığım. Sular gibi içildiğim,Dostum! senin aşkındandır. Ateşine hep yandığım,Derde düşüp dolandığım,Seyreyleyip inandığım,Dostum! senin aşkındandır. Cümle dile ben düştüğüm,Gam çekerek görüştüğüm,Ayaklara sürüştüğüm,Dostum! senin aşkındandır. Yana yana çinlediğim,Hasta olup inlediğim,Ünlerini dinlediğim, (1)Dostum! senin aşkındandır. Göz yummayıp, hep baktığım,Tatlı canı bıraktığım,Ciğerimi tüm […]
Ağustos 22, 2019

Birgün burda kalır, illet ile dert,

Birgün burda kalır, illet ile dert,Severek yediğin, yumşak ile sert;Nefse mağlûp olup, yola yollanma,Durmayıp Çağıran, seni ister mert, Kirli gidenlere, kapı kapalı,Gönül! burda bırak, sen böyle hâli;Essah olanları, kalbine doldur,Gözünden, gönlünden, terket hayâli. Severek gördüğün, bütün rüyâdır,Seni çevirenler, söyler, riyâdır;Gözüyün gördüğü, gönlün sevdiği,Anla, aldatmaya, tatlı boyadır. Aşkın ateşiyle, sen onları […]
Ağustos 22, 2019

Ne kadar sırrullah, bizdeki beden…

Ne kadar sırrullah, bizdeki beden…Gizli mânâları, hep siper eden…Mevlâ âleminin, her yolcuları,Bir adım atamaz, bizi görmeden. Gönül yarasına, derman bizdedir,Şifâyı öğreten, Lokman bizdedir;Günâhını bilip, tövbe edene,Hazineler saklar, Rahman bizdedir. Gözümüzdür mîraç edene, (Burak),Hak, içinde durur, değildir uzak;Göklerin yüzüne, bakan duymuş mu?Kul dilinden dâim, söyler (Enelhak!) Dilimizden diyor, Fir’avn değiliz,Damlamız kayboldu, […]
Ağustos 22, 2019

Yar kalbimi, bak içine,

Yar kalbimi, bak içine,Nice gamlar, tutmuş vatan… Birçok alış, veriş vardır…Emrediyor, Atan, Tutan. Bâzı kuldur, bâzı Tanrı,Kendi Hâkim, kendi Sultan. Kendi Havvâ, kendi Âdem,Kendi melek, kendi Şeytan. Kendi cennet, kendi azap,Kendi lûtuf, kendi Rahman. Zapteden: Selim Akgül. Saat:8.00 Trabzon. Not: Doğuş, yarım kalmıştır. 31.12.1954
Ağustos 22, 2019

Elvedâ ey Bindokuzyüzellidört!

Elvedâ ey Bindokuzyüzellidört!Ellibeşi, kendiyin üstüne ört; (1)Karışmıştır mâzîye ismin senin,Cismini topraklar altına sen dürt. Doğuran ölüdür, her doğan, diri,Önde gidenden ararlar cevheri;Yokluğa karışmış ama, anılırNice gelip geçen âdem eseri… Ey yeni yıl! bize getir çok uğur,Mâden fabrikalarını çabuk kur;Bir taraftan görmiyelim ihtiyaç,Eller gibi, dünyâya eyle meşhur. Cumhûriyet dâim, olsun şâdıman,Selâmetle […]
Ağustos 22, 2019

Tükenmemiş bu dünyânın savaşı,

Tükenmemiş bu dünyânın savaşı,Uğur olsun (Ellibeş)in yılbaşı;Köküne bakılsa, tutar mı tarih?Adedinen sayılır mı her yaşı? (1) Evvelinin evveli yok, evvelî.Hiç toprağın bilinir mi emeli?Nice peygamberler, târîf eylemiş,Bazıları nebî, bâzısı velî. Bizlere söylenen, olmuştur rumuz,Anlayım diyenler, sanmıştır ucuz;Târîf edenleri, taşlamışlardır,Eğer bir su donsa, mutlak, olur buz. İdrâk ile, ölçü tutmaz âhiri,Dış, […]
Ağustos 22, 2019

Yar yüreğim, bak içine, nice esrâr gizlidir…

Yar yüreğim, bak içine, nice esrâr gizlidir…Söz söyliyen, ben değilim, o Cibrîlin dilidir;Can içinden dinleyene, okur âyet ve Kur’an,Kalbinizi cilâ eden, Hızır-İlyas elidir. Gözlerimden zuhûr eden, nice deryâ doldurur…Değildir ki dünyâ suyu, âbıhayat selidir;Söndürüyor tamuları, halâs olur her insan,Hiç değildir nefs arzûsu, (Emre)nin emelidir. Zapteden: Selim Akgül. Saat:15.00 Not: Bu […]
Ağustos 22, 2019

Gözünü aç, iyi bak, kimi eylemiş mahrum?

Gözünü aç, iyi bak, kimi eylemiş mahrum?Yarattığı mahlûka, dememiş midir: (kulum!)?Lûtuftur cümle işi, kimseye etmez zulüm;Şükredelim her vakıt, eder şefkat, Allahım. Tabîatıdır (Rezzak), dâimâ eder taksim,Erhamürrâhimindir, kuluna olmaz hasım;Lûtfunu ihmâl etmez, der: (Veliye mîrâsım!),Kendini sevenlere, vermez afat, Allahım. Hâli değil mi (Settâr)? Lûtfu çoktur, değil dar;Kendine âşıkların, gönlünü bulur, yatar,Biliriz […]
Ağustos 22, 2019

Dostun nice hikmeti var…

Dostun nice hikmeti var…Görenleri ettirir zâr;Âlim akıldânelerin (1)Fikrini etmiş târümâr. Yıkmış birçok tâcı, tahtı…Çoğuna devlet bıraktı;Temâs eden hükümdarlar,Gördü, varlığını yaktı. Ne eyledi çok âdemi…Ettirdi (Sevdâ), sitemi;Topraklarda yok eylediKoca Zâloğlu Rüstem’i. Ne oldu Hazreti Âdem?Hem dahî İbrahim Edhem?Âşık olanlardan başka,Kimse bulmaz derde merhem. Ne oldu, abdi, Fuzûlî?Ateşlere yandı dili;Hâlâ dumanlarla doluBağdat, […]
Ağustos 22, 2019

Aşk, içerimden kaynar,

Aşk, içerimden kaynar,Sevdâsı, sanırım nâr;Gönlümü teslîm ettim,Canımı aldı, oynar. Düşünürüm her gece,Ben tutuştum görünce;Candan âşık, ben oldum,O eyledi eğlence. Acebâ essah mıdır? (1)Benim suçum âh mıdır?Mâşûkumdur, şüphem yok,Bilmez, der: (Allah mıdır?) Pençesindedir canım,Öyle sever Cânânım;Her âlem inkâr etse,Bozulur mu Îmânım? (Belî)dendir ikrârım,Gönüldendir karârım;Dilimden söyler iken,Gözüm ile ararım. Bana gösteren, kendi,Aklımdan […]
Ağustos 22, 2019

Erzurum dağları, ne kadar yüksek…

Erzurum dağları, ne kadar yüksek…Bembeyaz karları, sanki bir ipek;Çifte minâreli, bir eseri var,Birçok mîmarları, çekmiştir emek. Damlar ile taşı, buzlar donmuş hep,Yediyüz yıl evvel, yapılmış mektep;Kışın ortasında, bizi gezdiren,Bir dostun hasreti, olmuştur sebep. Neler nasîbetti, Hazreti Allah…Erzurum eline, ettirdi seyyah;Koca bir ovayı, buza belemiş,Bir karış toprağı, kalmamış siyah. Durmadan düşüyor, […]
Ağustos 22, 2019

Bu aşkın elinden, ne hâller olmuş…

Bu aşkın elinden, ne hâller olmuş…Gönüller kan olmuş, çok renkler solmuş;Pençesine düşen, kurtulamıyor, Olsa yerde arslan, gökte, uçan kuş. Toprağın üstüne, kanlar dökülmüş,Yakalar yırtılmış, beller bükülmüş;(Asl)ını görünce, birçok (Kerem)in,Otuziki dişi, dipten sökülmüş. Çokları girmiştir, nice zindana…Gözleri boyanmış, kırmızı kana;Vücûdu görünmez, her yerde hâkim,Pençesini atar, kıymetli cana. Bâzısı, tutulup, dünyâda şaşmış.Arkasına […]
Ağustos 22, 2019

Ben neyleyim nefis! seni…

Ben neyleyim nefis! seni…Taştan taşa çaldın beni;Kesmek içn me’mûr musun,Dost eline her gideni? Edemedim seni memnun,Çıkarırsın, durmaz, oyun;Mevlâdan mı aldın kuvvet?Dayanmıyor hiçbir boyun. Aldatmayı hep istersin,Şeytan derler, sen betersin;Bin canları parçalayıp,Horoz gibi, çok ötersin. Yetmişiki düzenin var,Gönül gönül gezenin var;Sana tâbi’ olanlarınBaşlarnı ezenin var. Oluyorsun cana tâlip,Birçok kuvvetlere gaalip;İki yüzlü […]
Ağustos 22, 2019

Gözümün önüne, döküldü elvân

Gözümün önüne, döküldü elvânParlak görünüyor, halbuki bir kan;Beni çağırırsan, burada kalır,Rengi unutarak, gelirim üryan. Aman haşreyleme, başka renk ile,Sevdiğim hâl ile, hem de cenk ile;Bilirim düşmandır, senden başkası,İkilik bir şirktir, sana denk eyle. Sen varlık bırakma, benim gönlümde,Bir çeşit açılan, solmaz gülümde;(Kab-i selîm getir!), dedin, işittim,Sonu bilinmedik olan ölümde. Gözlerimi […]
Ağustos 22, 2019

Güzelliği senden, açılan gülün,

Güzelliği senden, açılan gülün,Karşısında durup, öten bülbülün;Eğer olmasaydı, yüzüyün şavkı, (1)Zıyâsı olmazdı, bu doğan günün. Etrâfında döner, seyretmek için,Mâtemlere düşer, o, ötmek için;Dönerek bakıyor, dünyâ yüzüne,Yakar varlığını, hep yetmek için. Âşıka görünür, kaşınla gözün,Senin için onlar, tutarlar hüzün;Kulakları duymaz, başka sadâyı,Çünkü doldurmuştur, o tatlı sözün. Yüzün görünüyor, açan çiçekte,İnsan sıfatından […]
Ağustos 22, 2019

Kul olanın, neler gelir başına…

Kul olanın, neler gelir başına…Bâzı, vurur başlarını, taşına;Sevdiğinden olduğunu, bilenin,Derd ile gam, dâim gider hoşuna. Bilen alır, tahammülden, haberi,Dinleyenler, dâim sever Dilberi;Önü ile ortasını seyreden,Gelip geçen, bırakmışlar eseri. Bâzısının derileri yüzülmüş,Asılmış da, kuruyarak büzülmüş;Bu, bir pota; her mâdenler, yanınca,Altın gibi, eriyerek süzülmüş. Niceleri, zindanlarda, kalmış aç…Bir iğneye, edilmiştir hep muhtaç;Dolanıyor […]
Ağustos 22, 2019

İstemem dünyâyı, gözlermi aç,

İstemem dünyâyı, gözlermi aç,Yüzün tavâfımdır, gerekmez o Hac;İki cihan, çıktı, Benim gözümden,Şimdi bakmak oldu, bana ihtiyaç. Gözümün ışığı, vurur yıldıza,Tadım taksîm oldu, şekere, tuza;Dem gelir, yanarım, güneşler gibi,Arkadan, dönerim, donmuş bir buza. Bütün dünyâ, ister, benden, dileği,Semâvât elinin, dönen feleği;Benden alır, verir, her peygambere,Âyât haber veren, güzel Meleği. Her taraftan, […]
Ağustos 22, 2019

Aşkın eritmiştir, nice yüreği…

Aşkın eritmiştir, nice yüreği…Geride koymuştur, birçok dileği;Bir pula sattırmış, hazîneleri,Hiçlere saymıştır, olan emeği. Ateşe kestirmiş, çok hânümânı,Göklere çıkartmış, tüten dumanı;Gecesi, gündüzü, vaktı bulunmaz,Bir ân eylemiştir, uzun zamânı. Varıp tutturanın, belini bükmüş,Ağlatıp gözünden, kanını dökmüş;Ümit ağacının desteresidir,Kendinden gayriyi, kökünden sökmüş. Sevdiklerî için, gaayetle haset,Ona yaklaşana, taştan, yapar sed; (1)Ne tâlihi vardır, […]
Ağustos 22, 2019

Yüzünden doğmuştur, ilim ışığı,

Yüzünden doğmuştur, ilim ışığı,Gören, zaptedemez, dili, dudağı;Yüzünü kapamış, gizlemek için,Küfr ü îman gibi, kâkül saçağı. Seyreylemek için, kaldırmak lâzım,Canı fedâ edip, aldırmak lâzım;Emeksiz kazancın kıymeti olmaz,Aklı düşünceye, daldırmak lâzım. Birdenbire gören, oluyor mecnûn,Karşısında durup, hem dahî meftûn;Kendisine bakıp, âşık olana,Akla, fikre gelmez, çıkarır oyun. Bütün âlemlere, ettirir destan,Kalbinden damlatır, âh […]
Ağustos 22, 2019

Bilinmez âleme, düştü bu gönlüm,

Bilinmez âleme, düştü bu gönlüm,Dâim diriliktir, değildir ölüm;Dille târîf etmek, olur mu mümkün…Âşikâr eylesen, ederler hücum. Onu seyredenler, görür onunla,Evvelden gelmiştir, böyle usûle;Kendi eli ile, düzülmüş kaanun,Evveli, âhiri, sürüyor hâlâ. Perdeyi kaldırmaz, yorulmayınca,Âşık olan gönül, durulmaynca;Kirpik oklarını, çekmiş, duruyor,Yüzünü göstermez, vurulmayınca. Kul gibi değildir, dîn, îmânı yok;Vakıt, saat, sene, bir […]
Ağustos 22, 2019

İçten ses duyulsa, dayanmaz kulak,

İçten ses duyulsa, dayanmaz kulak,Biten ağaçlardan, dökülür yaprak;Vermek ister isen, eğer sen cevap,Ağızlar açılmaz, deprenmez dudak. Yüzü görünürse, her can dayanmaz,Mest eder, yatırır, gözler uyanmaz;Aşkın kıvılcımı, düşse dünyâya,Ocaklar içinde, bir ateş yanmaz. Bu insan varlığı, eder tahammül,Çünkü mekânıdır, ezelden, (Gönül);Yere, göğe sığmaz, orda eğleşir, (1)Kimseler bozamaz, öyledir usûl. Derler: (Senden […]
Ağustos 22, 2019

Nereye uğradı, bizim yolumuz…

Nereye uğradı, bizim yolumuz…Âşikâr göründü, kalmadı rumuz;Verdiği hayâtı, geriye aldı,Bir hâl bahşeyledi, değildir ucuz. Bu idi vâdimiz, eyledik fedâ,Kalbimizden çıkar, her dâim sadâ;Ateşteki küle döndürdü bizi,Yine tutuşuruz, edince edâ. Aşka bürünürsek, alırız haber,Tekrar biz oluruz, külle beraber;Ne güzellik kalır, ve ne de çirkin,Seyreylediğimiz, görünür Dilber. Yanan ışıkların, bizden zıyâsı,Verir de […]
Ağustos 22, 2019

Bu aşk beni yakar, hep birdenbire;

Bu aşk beni yakar, hep birdenbire;Kurudu yüreğim, ben göre göre;Gözlerimin kanı, durmadan akar,Hayâlini yazar, bütün her yere. Eski hallerimi, eyledi tebdîl,Kendimi unuttum, olalı mâil;Söyleyen ağzımı, ben kapar isem,Târîf etmek için, hâlim, olur dil. Hissini unuttu, bütün vücûdum,Bu dünyâ zevkinden, eyledi mahrum;Bu gam tatlı gelir, şikâyetim yok,Feryâd eylediğim, aşktandır, zorum. Kendi […]
Ağustos 22, 2019

Boynum büküktür, Allahım, mahzundur gönül.

Boynum büküktür, Allahım, mahzundur gönül.Yüreğim yanar, Allahım, meftundur gönül;Sana tutuldum, Allahım, bilmem hayâtı,Yürüdüm, geldim, Allahım, yorgundur gönül. Tâkatım bitti, Allahım, beni kucakla,İhtiyâcım var, Allahım, kuvvetli kola;Kapına geldim, Allahım, yüz sürerim ben,Merhamet eyle Allahım, ben gibi kula. Yüzünü göster, Allahım, eyleyim tavâf,Var ise suçum, Allahım, aman eyle af;Umarım senden, Allahım, gayriden […]
Ağustos 22, 2019

Herkesin yavrusu, kendine güzel,

Herkesin yavrusu, kendine güzel,Böyle kurulmuştur, ebedî, ezel;……………………………………………….………………………………………………. Not : Bu doğuş, yarım kalmıştır.