Doğuşlar 2

Ağustos 22, 2019

Seni diri tutan, güllerde midir?

Seni diri tutan, güllerde midir?Hâli târif eden dillerde midir?Akıllar ermedik ellerde midir?Sen bize haber ver, Cânân! elinden. Gündüzü doğuran sabahta mıdır?Dost için edilen, her âhta mıdır?Acep sevapta mı, günahta mıdır?Sen bize haber ver, Cânân! elinden. Kaşı kalem ile düzende midir?Durmayıp gönüller gezende midir?Kalblerde okunan ezende midir? (1)Sen bize haber ver, […]
Ağustos 22, 2019

Yetkini acıdır, tatlıdır hamı,

Yetkini acıdır, tatlıdır hamı,Kuran, böyle kurmuş, güzel nizâmı;Kiminden fücûrât, kiminden takvâ,Yine sen verirsin, böyle ilhâmı. Hazînenden gelir, ilimler başı,Kiminle edelim, acep savaşı?Ölmek isteyenle, öldüren birdir,Mekke’de atarlar, Şeytana taşı. Neylesin acebâ, yarattığın kul?Söylersin: (Nefsini, öldür de kurtul!)İbâdet edeni, atarsın oda,Kefen soydurup da, edersin makbûl. Acep hangi yolun, kendine doğru?Hangisi kolaydır, hangisi […]
Ağustos 22, 2019

Gaaibettim, bende beni, dünyâ nedir, ukbâ nedir?

Gaaibettim, bende beni, dünyâ nedir, ukbâ nedir?Bilmez oldum, hûri, gılman, Cennet nedir, Tûbâ nedir?Ben karıştım bir yokluğa, gözüm görmez bir varlığı,…………………………………………saki nedir, hebâ nedir? Bir ölümsüz ölüm buldum, bu can nedir, hayat nedir?Sâhib olan, ben değilim, takdîr olan, kıymat nedir?………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………. Zapteden: Rûşen Mirici Saat:? 8.3.1956
Ağustos 22, 2019

Her gelip geçenin yolu musun sen?

Her gelip geçenin yolu musun sen?Nice hülya ile, dolu musun sen?Küt gibi, bu nefse, olmuşsun tâbi’ , (1)Onun sultânısın, kulu musun sen? Karşısında durup eğersin, boyun,Sen bir arslan iken, eylemiş koyun:Esir gömleğini, sana giydirmiş,Kudretin var iken, uyan da soyun. Nedâmet derdine, oldun giriftar,Tabîbini bul da, sen seni kurtar;Giydirdiği gömlek, ateşten […]
Ağustos 22, 2019

Tefekkür deryâsı, ne kadar büyük…

Tefekkür deryâsı, ne kadar büyük…İçine dolanlar, o kadar küçük;Orda mahvolmazsa, gücü mü yeter…Damla götüremez, deniz, olur yük. İbret ile baksan, sonu yok; umman…Durmaz çalkalanır, dalgası, her ân,Akıl dediğimiz, aciz zerresi;Neden mahkûm olur, acebâ insan? Feleklere baksan, yoktur nihâyet,İdrâk edilir mi, büyük azamet…İrfanla bakılsa, kudret görülür,Acep neye benzer, küçücük ceset? Bunca […]
Ağustos 22, 2019

Sen beni yarattın, tek bir damladan.

Sen beni yarattın, tek bir damladan.Gıdâ ihsân ettin, orada, kandan;Gözümü açtım ki her yanım zindan,Dünyâya getirdin, eyledin ihsan. Doğdum Âdem gibi, ben sâf olarak,Her şeyi görürdüm, seninle berrak;Bilince, ayrıldım gizli sırrından,Hâli ile oldum, nâra müstahak. İçimden söyledin: (Sözümü işit!),Sana yollanmağa, gönderdin mürşit;Nice arzu, emel, kesti yolumu,Tılısımları var, çok çeşit çeşit. […]
Ağustos 22, 2019

Kolay halledilmez, nice mesele…

Kolay halledilmez, nice mesele…Her arzu edilen, geçer mi ele?Âşikâr olursa, kopar velvele,(Küllü hâlin yezûl); geçer dediler. Tanrının bir adı: (Settârül’uyûb),Âdeti: kimseyi, eylemez mahcup;Yeter ki, nefsine sen olma mağlûp,(Külü hâlin yezûl); geçer dediler. Güneşi kapıyor bâzı, bir bulut,Benliğin, ardında, duruyor mâbut;Yeter ki, sen seni, gel çabuk unut,(Küllü hâlin yezûl); geçer dediler. […]
Ağustos 22, 2019

Yine akşam oldu, bu güneş batar,

Yine akşam oldu, bu güneş batar,Derdim tâzelendi, durmadan artar;Bu uykusuz gözüm, bekler şafağı,Bütün âlem zevkte; uzanır, yatar. Uyku tutmaz oldu, iki gözlerim,Sağa sola bakar, Yâri gözlerim;Kendi lisânımı, dilim unuttu.Kuşlar dili oldu, öter sözlerim. Âğâh olmayanlar, duyar, anlamaz,Kalbimin içinden çıkarken, avaz;Mekânını kurdu, benim gönlüme,Vâdetti Sevgilim, bir ân ayrılmaz. Durmadan sığıyor, içimi, […]
Ağustos 22, 2019

Dayanılmaz bir ateştir, bu hasret…

Dayanılmaz bir ateştir, bu hasret…Geldi, oldu, garib başa, bak, kısmet;Zâlim felek, bana verdi her derdi,Akıl ermez esrârına; ne hayret… Ân sürmeden, değişiyor tecellî;Gam eline atmak mıdır emeli?Tâ ezelden kabûl ettim, dönemem,Ben ölmeden, seve seve, eceli. Her taraftan, hücûm eder dertle gam,Alışkındır, karşılıyor her âzâm;Bütün âlem, devâ ister derdine,……………………………………………. Zapteden: Neş’e […]
Ağustos 22, 2019

Gülüşü zehirli, yalan dünyâsın!

Gülüşü zehirli, yalan dünyâsın!Canlar parçalayan, kaplan dünyâsın!Gül bahçesi gibi, bâzı açılınğ, (1)Sonbaharlar gibi, solan dünyâsın! Elin, ayağın yok, yerde sürününğ (2),Zâlim canavarsın, tatlı görününğ (3),Târih kitabında, söylenir ünün:Doğurup da yutan, yılan dünyâsın. Güzel görünürsün, insan gözüne,Emânet gülersin, onun yüzüne, (4)Ateş doldurursun, dönüp, özüne,Öylece canları alan dünyâsın. Her gelenler, sana konup […]
Ağustos 22, 2019

Bâzı, bir dem gelir, kalırım nâçâr;

Bâzı, bir dem gelir, kalırım nâçâr;Arkasından, gelir, yüzünü açar;Yanar yüreklerim: sürünür, kaçar;Bir kararda kalmaz, her yaratılan. Benim iki gözüm, Ona yol olur,Sultân olan gönlüm, döner, kul olur,Ayaklar altına düşer, pul olur;Bir kararda kalmaz, her yaratılan. Bir dem olur, gezer, bütün eflâki,Bildik, herşeylerin, kendi, Mâliki,Döner, kabûl eder, taş ile hâki;Bir kararda […]
Ağustos 22, 2019

Mevlâm! beni ettin, aşka giriftar,

Mevlâm! beni ettin, aşka giriftar,Dünyâyı, hayâtı, bu başıma dar;Gözlerimle gönlüm, tutuldu sana,Ateşte yanarken, yüzünü arar. Arzûsu: değildir, cennetle (Tûbâ),İsterse, emeği, hep olsun hebâ;Âşikâr olmuştur, (Mescid-i Harâm),Ne eylerse, Mâlik; göründü (Kubâ). Sana âşık olan, neyler hayâtı…Sözünü işiten, bilir memâtı;Her yeri muhitsin; vatanın: (Gönül),Sırrını anlayan, bilir vuslatı. Seni arayandan, ayrı değilsin,Gözünden bakandan, […]
Ağustos 22, 2019

Göresim gelince, ben, O Cânânı,

Göresim gelince, ben, O Cânânı,Aklımdan çıkardı, cismi ve canı;Beni meftûn etti, al yanakları,Unuttum, düşünmem, iki cihanı. Cenneti, hûriyi eyledim fedâ,Yüzüme bakıp da, edince edâ;Gözünü gözümden, ayırsa eğer,Dilim tutuluyor, çıkmıyor sadâ. Bir avuç topraktım, Onu görmeden,Bakınca, karıştım, herşeylere ben;Hapisâne gibi oldu, sıkıyor,Dâim gezdirdiğim, kıymetli beden. Can fedâ eyledim, al, eyle kabûl.Kurbân […]
Ağustos 22, 2019

Aşkına tutuldun, yan, tutuş gönül!

Aşkına tutuldun, yan, tutuş gönül!Yârin kucağına, var, kavuş gönül!Bütün âlemleri, sen hiçe verdin,Bir (Sâkî)den içmiş, ey sarhoş gönül! Dünyâyı, ukbâyı, nedir bilmedin,İçin kan ağlıyor; neden gülmedin?Gözlerin dikilmiş, Onun yüzüne,Başka bir güzele, hiç eğilmedin. Kimseye görünmez, esrârı nedir?(Bana gelin!) diye ısrârı nedir?(Evvel)i, (Âhir)i, baktım, (Bir Nokta);Her varlık bir gölge; âsârı nedir? […]
Ağustos 22, 2019

Aklıma düşerse, eriyor yağlar,

Aklıma düşerse, eriyor yağlar,Gelince hülyâsı, kalbimi dağlar;Benim feryâdıma, değil yeryüzü,Semânın yıldızı, güneşi ağlar. Benim yanık kalbim, acep nolacak?Tutuştu bu beynim, oldu bir ocak;Ümîdimi kestim, iki dünyâdan,Şükürler olsun ki, aşkın kalacak. Yanar da, ederim, dâim iftihar,Çıkan ateşine, gözlerim bakar;En büyük devlettir, başıma kondu,Bütün semâ suyu, gözümden akar. Dökülmezse, dünyâ, olacak kuru;İnbikten […]
Ağustos 22, 2019

Çok şükür ki bitti, acizler ilmi,

Çok şükür ki bitti, acizler ilmi,Geldi, teslîm aldı, (Yokluk), dilimi;Ölü gelse, sorsa, ben de anlatsam,Gözü ile, dünyâ, benim hâlimi. Aklımı, fikrimi, o eyledi mat,Târiflere sığmaz, böyle bir hayat;Âşikâr edilse, bütün dünyâya,Anlaşılmaz yerden, görünür afat. ……………………………………………….……………………………………………….……………………………………………….………………………………………………. Zapteden: Neş’e Emre Saat:? Not: Bu doğuş yarım kalmıştır. 14.4.1956
Ağustos 22, 2019

Açılmış bir gülsün, güzel domrcak!

Açılmış bir gülsün, güzel domrcak!Diken siper eder, dokunmaz ayak;Bülbüller âşıktır, dolanır, öter,Tatlı seslerine, dayanmaz kulak. Bir canlı çiçeksin, değilsin nebat,Senden taksîm olur, âşıka hayat;Dirilen dimâğa, saçarsın dâim,İnkâr edenlere, kopuyor afat. Görülenler sensin, hem dahî gören,Sen sana söylersin: çalış da öğren!Aklımı, fikrimi, ettin istîlâ,Kendimi kaybettim, nere gitti ben? Bâzı dolaşırım, meyhânelerde,Harap […]
Ağustos 22, 2019

İbret gözlerini, aç, da bak gönül!

İbret gözlerini, aç, da bak gönül!O kudret eline var da, sen bükül;Bir çok devletlere, (Yokluk), erdirir,Sakın benim! deme, eyle tenezzül. Gözünü aç, yetiş (fakr u fenâ)ya,Arkadaşın olsun, (Edeb)le (Hayâ);Kudreti, kuvveti, ara topraktan,Çıkarsan, düşersin, sen de semâya. Dünyâ senin olsa, sonun vîrandır,Durmadan gezdiren, emânet candır;Ayrıca gösteren, o (Küll Varlık)tan,Kulunun koyduğu, ad […]
Ağustos 22, 2019

Bu gönlün makaamı, yüceden yüce,

Bu gönlün makaamı, yüceden yüce,Orada yok olur akıl, görünce;Taşlardan katıdır, demirden sağlam,Dokunsan kırılır, gaayetle ince. Gözüne bakana, (Gönül)dür ayna,Hükmeyleyen Odur, dâim her yana;Bütün yaratılan, ordan geliyor,Her makam kendinin; âşık, insana. Bilmeyen, zanneder, topacık bir et,Ondan taksîm olur, en büyük devlet;Bâzı, güzellikler saçar âleme,Bâzısından çıkar, ahlâkî illet. Bâzısına dolmuş………………………….…………………………………………………..…………………………………………………..………………………………………………….. Zapteden: ? […]
Ağustos 22, 2019

Senden gayrileri, bütün hayâldir,

Senden gayrileri, bütün hayâldir,Sen de ben’im! dersen, büyük vebâldir;Cânândan başkası: gölge gölgesi;Sırrı bilinmedik, böyle bir hâldir. Bilmem sahih nedir, aslı yok nedir?Bu âşıklar nedir, o Mâşuk nedir?Birisi birinden, değildir ayrı,Altı köşe nedir, “bir ufuk” nedir? Gövdeyi görenler, gaflet içinde,Gözünü açanlar, hayret içinde;Gaaibolsa (Esmâ), kalsa (Müsemmâ),Âlemler berâber, (Vahdet) içinde. Orada bir […]
Ağustos 22, 2019

Ey gönül! gel ağlama,

Ey gönül! gel ağlama,İçini sen dağlama;İstediğin sendedir,Gayra gönül bağlama. Cennet gülü sendedir,Bülbülleri sendedir;Bütün âlem arıyor,Âşık gönlü sendedir. Hûri, cennet sendedir,Bütün himmet sendedir;Derler: Sultan Tâcı var,Bil ki devlet sendedir. Anla: Mîraç sendedir,Yerdeki Hac sendedir;Uçmakta bir Tûbâ var,Seyret, Ağaç sendedir. Gökte melek sendedir,Onu görmek sendedir;Derler: İki Dünyâ var,Dönen felek sendedir. (Evvel), (Âhir) […]
Ağustos 22, 2019

Ey Yaradan! ey Yaradan!

Ey Yaradan! ey Yaradan!Ölür müyüm bu yaradan?Bu Cânândan seni buldum,Görmez oldum hiçbir nâdan. Sana, yolum dayanıyor,Bütün âzâm uyanıyor;Ayrılırsam bir dakîka,Kalbim ateşte yanıyor. Derdim, derde dermân oldu,Bütün küfür îmân oldu;Nere gitti eski bilgim?Secdegâhım (İnsan) oldu. Bilmem acep ne yaparım?Aşkın yoluna saparım;Benim kıblem Mâşûkumdur,Onun yüzüne taparım. İsteyenler, desin; (dinsiz!)Ne eyleyim, kaldım kinsiz;Taşlayandan […]
Ağustos 22, 2019

İki gözlerine, verilmiş ışık,

İki gözlerine, verilmiş ışık,Birçok renk görünür; çünkü karışık;Muhabbet saçıyor, iki cihâna,Sabah nûru gibi, bakıyor âşık. Dağıtmaktan alır, dâim lezzeti,Mevlâdan almıştır, böyle devleti;Fazîlet önünde, eğilir boyun,Her insan edemez, böyle himmeti. ……………………………………………….……………………………………………….……………………………………………….………………………………………………. Tarih : ?
Ağustos 22, 2019

Ah benim garip başım…

Ah benim garip başım…Ağılı oldu aşım,Eşsiz, yola giderken,Acep kimdir yoldaşım? Bir gün, olacak dâvet,Etmek lâzım icâbet;Dizde kuvvet bitince,Anca sendendir himmet. (1) Ne maldan, ne evlâttan,Ne isimden, ne addanEser kalmaz olacak,Senin emrindir vatan. Burada kalır beden,Görünmez gelip giden;Ulaşır mıyım bilmem,Emrettiğin yere ben? Tükenir alış veriş,Eller, tutmaz olur iş;El, ayak bilmez olur,Nereye […]
Ağustos 22, 2019

Bu dünyâya gelen, seferîdir hep,

Bu dünyâya gelen, seferîdir hep,Sırrı bilinmedik, bilene, mektep;Profesörleri, nışansız gezer,Okuttuğu ilim, ahlâkla edep. Gözler ile olur, dâim tâhsîli,Söyler kalbden kalbe, duyana, dili;Tefrîk edemezler, dîni, mezhebi,Onların, aşk olur, tek bir emeli. (Ankaa) gibi bakar, gören gözleri,Bülbül gibi söyler, diyen sözleri;Kesret gibi durur, fakat karışıkBütün milletlere kalble, özleri. Ateşe düşerek, verirler, haber,Duyup […]
Ağustos 22, 2019

Ninni deyim yavrum, gözün süzülsün,

Ninni deyim yavrum, gözün süzülsün,İnci, mercan gibi, uyku düzülsün,Aşka taş atana, böyle lâzımdır:Yüzleri gülmesin, kalbi üzülsün. Hâlini bilmeyen, ikrâh ediyor,Lezzetini tadan, hep âh ediyor;Kıvılcımı değse, eğer gönüle,Aklını, fikrini, seyyah ediyor. Öten bülbül gibi, feryâd ediyor,Kendini Yaratan, imdât ediyor;Mevlâ âşıkına taş atanları,Hasede düşürüp, murtad ediyor. Cümle muhabbetin , aşktır arslanı,İlimle hâllerin, […]
Ağustos 22, 2019

Dünyâ, âşıklara, olmuştur zelber, (1)

Dünyâ, âşıklara, olmuştur zelber, (1)Nereye gidersen, gelir berâber;Dostun sadâsını, dinlerken kulak,Aklına düşerse, kesilir haber. Nice yolcuların, kesmiş yolunu,Babayiğitlerin, bükmüş kolunu;Eli, ayakları yok iken, zâlim,Tutmuş, esîr etmiş, Mevlâ kulunu. Aklı ermeyenler, demiştir: (Şeytan);Hidâyet edince, bilinir, Rahman;Bir çok âlimlerin aklı yetmemiş,Sırrı anlamıştır, dağdaki çoban: (Yunus Emre) derler, olmuştur, misâl,Koyun güder iken, eylemiş […]
Ağustos 22, 2019

Her kulda bir Sıfat, etmiş tecelli,

Her kulda bir Sıfat, etmiş tecelli,Onun için ayrı durur emeli;Böyle gelmiş, gider; kurulmuş kaanun,Âhiri görünmez, hem de evveli. Türlü türlü açmış, çiçeğe benzer,Kimi gaayet halîm, ipeğe benzer:Bâzısı şeytandır, gizler kendini,Kimisi, görünmez, meleğe benzer. İçini seyreden, olmuştur meftun,Bildirmek istesek, gaayetle uzun;Ötüyor bâzısı, bülbüller gibi,Bâzısı yırtıcı, sanki bir kuzgun. Bâzısı kinlidir, sanki […]
Ağustos 22, 2019

Ne hikmet vermiştir, Mevlâ, hayâta,

Ne hikmet vermiştir, Mevlâ, hayâta,Kimisi vâlide, kimisi ata;Ayrı görünüyor, dış tarafından,Gözgöze ediyor, cümle, râbıta. Böyle taksîm etmiş, neyleyelim, Hak:Kimisi severek, kimi kızarak;Canlı bir ağaçtır, kesret görünür,Az olanı meyva, çoğu da yaprak. Bilenler, alıyor, gözden, tadını,Hem de sevilip de, her murâdını;Yaratıp gizlemiş, böylece Mevlâ;Söyler ama, bilmez, Onun adını. Her yerde mevcuttur, […]
Ağustos 22, 2019

Sağ olsaydın………………………………..

Sağ olsaydın………………………………..…………………………………………………..…………………………………………………..…………………………………………………..(1) Zapteden: Sevinç Akgül (1) Bu doğuş yarım kalmıştır. 30.5.1956
Ağustos 22, 2019

Ninni gülüm, ninni, solmayasın sen,

Ninni gülüm, ninni, solmayasın sen,Bu güzelliğinden, olmayasın sen;Aşkın deryâsında, fânî olasın,Kendi benliğini, bulmayasın sen. …………………………………………………..…………………………………………………..…………………………………………………..………………………………………………….. Zapteden: Sevinç Akgül 30.5.1956
Ağustos 22, 2019

Aşk, bir çelik leblebi, bilmem nasıl yutulur…

Aşk, bir çelik leblebi, bilmem nasıl yutulur…Giriftâr olan kişi, diyorlar, unutulur;Her tarafı ateştir, zıyâ verir âleme,Bu acıyan el ile, acep nasıl tutulur? Akıl ermez ceyrandır, dokunmadan yakıyor,Sanki misk ü anberdir, içten içe kokuyor;Gözümü yumsam, açsam, karşımda sanem gibi,Özüm kendinin oldu, yüreğime bakıyor. Ölsem de ayrılamam, canım kendinin oldu,Ben beni unutunca, […]
Ağustos 22, 2019

İçimdeki yanan Ateş!

İçimdeki yanan Ateş!Gözümdeki gören Güneş!Sen dersin ki: (Yok ol, birleş!)Senden midir, benden midir? Bu sevdâya sen düşürdün,Yanıyorum ben de hergün,Eşler, dostlar baksın, görsün…Senden midir, benden midir? Anlamadım bu ne illet…Devlet midir, yoksa zillet?Âlemlere oldum ibret;Senden midir, benden midir? Beni bir hâl, geldi, tuttu,Diri iken aldı, yuttu,Aklım, fikrim hep unuttu;Senden midir, […]
Ağustos 22, 2019

Duyulur mu acep âhım?

Duyulur mu acep âhım?Affolur mu her günâhım?Eğer kıble (Kâbe) ise,Dostun yüzü secdegâhım. Ben ederim; kimlere ne?Eğilirim döne döne;Mevlâneler (semâ’) etsin;Âşıkların din nesine… Ben taparım insan iken, (1)Güvenirim Rahmân iken; (2)Yûnus Emre, dağ başındaTâcı giydi, çoban iken. (3) Nice âlim etti hayret:(Ümmî, nasıl aldı himmet?)Âşıkına, neler, Mâşuk,Lûtfeder de, verir gayret. İşlerine […]
Ağustos 22, 2019

Bu ne meydir Yârab! dolaşır gözden göze?

Bu ne meydir Yârab! dolaşır gözden göze?Gelir, sunar Sâkî, içeriz bizden bize;Saçar neş’esini, güldürür yüzden yüze,Öyle bir kadehtir, dolanır elden ele… Gönüllerde yapmış, canlıdır meyhânesi,İnci ile mercan damlası, bir tânesi;Görünmez kâşâne, hiç olmaz vîrânesi;Bu ne meydir Yârab! dolaşır gözden göze… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Zapteden: Neş’e Kayalıyük Tarih: ?
Ağustos 22, 2019

Gözlerimin yaşı, akar, göl olur,

Gözlerimin yaşı, akar, göl olur, Hasrete düşenler, yanar, kül olur;Âşıklar, bakarsa, kara dikene,Gıdâsını alır, açar, gül olur. Bu aşk bir devlettir, vücûdu yoktur,Umulmadık yerden, ediyor zuhûr;Bir dem gelir, gezer, semâ elini,Ehlinin gözünü, bulur da durur. Hayvânâtın şâhı, arslan değil mi?Her yana hükmeden, insan değil mi?Bilmeyen, bilene, olur mu tercih?Bu hâl, […]
Ağustos 22, 2019

Sâde bir gölgedir, seni korkutan,

Sâde bir gölgedir, seni korkutan,Mevlâdan ayıran: gezdirdiğin can;Hüzün ile elem, eğer kalırsa,Âşikâr olur mu, gizlenen Rahman? Sâde bir varlıktır, görünen elvan,Uyanıp seyreden, oluyor hayrân;Sen kendine, gönül! gel, verme pâye,Ne Sultanlar gezer… hâlî mi meydan? Kendinden geçmiyen, bulur mu felâh?Cana sâhib olmak, en büyük günah;(Berât) dedikleri, anla, (Yokluk)tur,Ondan sonra alır, insanı […]
Ağustos 22, 2019

Tecellî edersin, sen, türlü türlü,

Tecellî edersin, sen, türlü türlü,İstîlâ edersin, nice bin gönlü;Gadap, birçoğundan, fışkırır çıkar,Bâzı, öttürürsün, güle, bülbülü. Ne kadar zor imiş, bakıp, bir görmek…Çeşitli açıyor, ekilen çiçek;Kimi kokuludur, kiminde yoktur,Kimi İblis olur, kimisi melek. Ahlâk dedikleri, cismi lâtiftir,Kimisi kuvvetli, kimi zayıftır;Gönül! bilemezsen, çekersin azap,İdrâk edemezsen, sana hayıftır. Bâzısına sürün, bâzısından kaç,Çok zuhûr […]
Ağustos 22, 2019

Benden etseler suâl:

Benden etseler suâl:(Nasıl olunur visâl?)(Kaabe Kavseyn) diyorlar:İki kaş, olmuş hilâl. Gidiliyor oradan,Öyle emretmiş Rahman;Yürümesi biraz zor,Dayanamaz her insan. Çünkü gaayetle yokuş,Giden, olmalı sarhoş;O izleri arayan,Orta yerinden bulmuş. Bakarak eder zuhûr,Görenler, olur mahmur;Hem zehir, hem penzehir;Hazmetmesi gaayet zor. Söylemiştir Mevlânâ,Duyulmamış her cana;Eğer âşikâr olsa,Kâfir derlerdi ona: (Küfür, îmân olmadan,Hidâyet etmez Rahman);Bu […]