Doğuşlar 1

Ağustos 22, 2019

Muhabbet, iki baştan…

Muhabbet, iki baştan…Olmazsa, denir nâdân;Sevilenler, seveneMutlaka durur divan. Bakarlar birbirine,Sevda gelir görene;Âşıklar Mâşûk ile Günleri olur sene. Birbirinden doyamaz (1)Bakışı olur namaz;Hakikat (2) birleşenlerDeniz gibi, ayrılmaz. Misal değil mi derya?..İbret eylemiş Mevlâ;Irmaklar gıda olmuşYutuyor doya doya. Dağ başında erir kar,Daim engine akar;Akanı yutar Dostu,Âşık Mâşûka bakar. Âşıklarda bu hallarManevî sevgi […]
Ağustos 22, 2019

Gönül düşerse hâke,

Gönül düşerse hâke,Biter, çıkar eflâke;Seyr eyle sen âşıkı,Yanar dert çeke çeke. Dünyada gülmemişler, Hep diri, ölmemişler;Bütün kendilerine,Aşk yakmış, gelmemişler. Hiç görmemişler zarar,Hasretleri olmuş kâr;Böylece göçenlerinBirer eserleri var. Uyandırmışlar bizi,Eserleridir izi;Onlar toplansa eğerDoldurur çok denizi. Hâlinden anlaşılır,Görülürse şaşılır;O izden yürünürse“Dost ile” ne aşılır. Verilir ölmez hayatBöyle görülür murad.Dostun âşıklarınaDünyada olmaz kıymat. […]
Ağustos 22, 2019

Gözlerimde uyku var,

Gözlerimde uyku var,Herbiri oldu kantar;Ben ayıkayım, derim,Yine, bu uyku tutar. Hiçbir hal elde değil,Mademki, (1) seni yok bil;Bize bildirmek için Birçok kâmil dökmüş dil. Birçoğu çekmiş emek,İstemiş onu görmek;Eğer görmek istersenOnlar gibi sen de çek. Birçokları tutmuş yas,Allah bilmez iltimas;Ağlamışlar çok zaman,Kalblerinden gitmiş pas. Yok mu sende merhamet?Sana ettik çok […]
Ağustos 22, 2019

Yine doğdu âfitap,

Yine doğdu âfitap,Yüzünden gitti hicap;Dilberimin hayaliBende koymadı azap. Gönlüm gülmeyi diler,Durmaz görmeyi diler;Eğer hayali gelseGönlümde açar güller. Bir yandan verir domur,Açar, kalbimde durur;Hayali uzak olsaBütün açan gül kurur. Bülbüller olur mahzun,Dururlar yorgun yorgun;Nitsin biçare gönlüm,Yâr hayaline vurgun. İster Yâr hayalini,Duymak ister dilimi;Bu (Emre) nin kalbineYâr uzattı elini. Durmaz kendine çeker,Bırakmaz […]
Ağustos 22, 2019

Birçokları pervane gibi döner,

Birçokları pervane gibi döner,Pervanenin hâlini bilmek hüner,Bu ömür kandili elbette söner,İmdat senden, mürüvvet senden Cânân. Bu hâl, nasıl olsa, gelir başına,Kavuşmak ister Cânân yoldaşına,Gafletle girdi kırkaltı yaşına,İmdat senden, mürüvvet senden Cânân. Kırkaltı yıl geldi, geçti yel gibi,Hemi dahi geldi, geçti sel gibi,Cânân! sen eyleme beni el gibi,İmdat senden, mürüvvet senden […]
Ağustos 22, 2019

Ateş yandı, oldu kor,

Ateş yandı, oldu kor,Cezve ne güzel durur…Gizli yedi âyeti“Âdem”i gören okur. Yine düştüm bir hale,Bakayım dedim fala;Göründü su içinde Kaderim kara hâlâ. Böyle kurulmuş karar,Görünüyor çarnâçâr;Gönlüm ateşe düşseGözlerim seni arar. Bakar ateş içinden,Perde tutunmuş benden;Ateşe düşen kimseHaber bilir mi dinden… (1) Hâliyle olur meşgul,Gözüne görünmez yol;(Emre) sen âşık isenCanını terk […]
Ağustos 22, 2019

Yine kürsü kuruldu,

Yine kürsü kuruldu,Oturan Rahman oldu;Cana ateş düşünceArayıp Dostu buldu. Ediyor âşinalık,Kalkmıştır kalabalık;Ateş olan gönüldeGörülür mü karanlık… Her yana serildi gül,Feryad ediyor bülbül…Bakar da kabul etmez,Sen dirisin, diyor, öl! Öl de kalmasın zarar,Diride çok huylar var;Yine hançeri aldı,Yaralı kalbi arar. Yararken diyor: süzül!Acır iken, diyor: gül!(Emre) den akan kanlarDost iline oldu […]
Ağustos 22, 2019

Cemalini açtı Yâr,

Cemalini açtı Yâr,Kendi Yârını arar;Nurdan tarak yaptırmış,Ziliflerini tarar. Sen uyan, gözlerim, bak,Tarayıp etmiş saçak,Her bir teli yazıyorOkuyana “enelhak!”. Tarayıp tel tel yapar,Âşıka yüzün açar;Eğer âşikâr etse Bütün karanlık kaçar. Geceler gündüz olur,Hak nizamı bozulur;(Emre) bu ışık ileDost iline iz bulur. 19.8.1945
Ağustos 22, 2019

Bozulmuştur kararım,

Bozulmuştur kararım,Aşka düştüm, yanarım;Bana bitişik ikenTadı böyle, ararım. Tavaf ederim, O Hac… (1)Aynaya var ihtiyaç…Yine kararım kaçtı, (2)Yârım! zilifleri aç. Görün, bana zevk gelsin,Benden ayrı değilsin;Bu akıl gaiboldu,Kendikendini bilsin. (3) Ayılsın baka baka,Garkolmuştur nur şavka;Beni biraz tekdir et,Düşeyim burda farka. Düşeyim, çekeyim gam,Bilip edeyim bayram;(Emre) durmaz yanarsaBozulur zahir nizam. (1) […]
Ağustos 22, 2019

Çok çekmek lâzım yası,

Çok çekmek lâzım yası,Gitsin gönülden pası;Bu aşkın meydanındaKolay mı oynaması… Aşksız bu benlik ölmez,Diri iken bilinmez;Bu meydan ateş dolu,Kolayca at sürülmez. Ateşi doldurmuş Yâr,Acıyı kendi duyar;Binen ateş olmazsaAtın ayağı kayar. Biner, geçer serindenVazgeçer eserinden;Orda koşan at içmişGönüller kevserinden. Çok büyüktür o havuz,İçmek, değildir ucuz;(Emre) orada yanmış, Yarasına sarmış tuz. 19.8.1945
Ağustos 22, 2019

Bazı Rahîm, bazı Kahhar,

Bazı Rahîm, bazı Kahhar,Bazı Celâl, bazı Gaffar,Alan kendi, kendi pazar,Herşeyleri muhit o Yâr. Kendi dinler, kendi öter,Kendi yanar, kendi tüter,Büyük derya nasıl biter…Herşeyleri muhit o Yâr. Kendi toprak, kendi nebat,Herşeylere kendi hayat,Kendi dertli, kendi imdat,Herşeyleri muhit o Yâr. Kendi söyler, kendi duyar,Kendi gaip, kendi arar,Kendisini eder ikrar,Herşeyleri muhit o Yâr. […]
Ağustos 22, 2019

Yine döndüm hayrâna,

Yine döndüm hayrâna,Bakarım yana yana;Benden yüz çevirirsenGönlüm döner virana. Şen olurum, bakarsa,Kirpiğini çakarsa;Bu gönül zevka dalmazBaşka arzular varsa. Arzular çekiyor sed,Görmek olmuyor kısmet,Gayirye nazar etsem,Kendinden doğar haset. Bakışı olur fitne,Yakıyor döne döne;Dost, aklına düşünce,(Emre) söylüyor yine. Acep geliyor mu hoş…Her tarafı yorulmuş,Kolu, kanadı kırık,Bir avcıdan (1) vurulmuş. (1) Bir avcı […]
Ağustos 22, 2019

Bakın bizim düğüne,

Bakın bizim düğüne, Zıya veriyor güne;Mevlâm kuvvetler versinBu çiçeğin köküne. Çeşit çeşit göversin,Büyüyüp meyva versin;O, meyvanın lezzetiBirçok dimağa ersin. Yiyenler bulsun şifa,Hâlinden bulsun vefa;Çok zaman dalgalansınSadası Kaftan Kafa. Duyanlar olsun irşad,Hep ruhları bulsun tad.Yarabbi, senden dilek:Kabul olsun bu murad. Çiçek aşka bürünsün,Âşık göze görünsün;Bu çiçeği hor gören,Hasret ile sürünsün. Zaman […]
Ağustos 22, 2019

Yine beni yaktı Yâr,

Yine beni yaktı Yâr,Âşıka yanmak yarar,Salim olayım derim,Gelir, canımı sarar. Sıkmadan (1) almış lezzet,Söyletir, eder ibret,Ben yüzüne âşıkım,Yanmak, der, sana kısmet. Beni yakar da oynar,Yakıp bırakmıyor âr;Kaçıp kurtulam (2) derim,Pençesi ateş, tutar. Bu hâl lâyık mı Şaha?..Beni gark etti âha;Pençesi yara yaptı,Düştüm böyle cerraha. Hiç durmadan yaralar,Yüreciğimi yarar;Gözünden gaib etse(Emre) […]
Ağustos 22, 2019

Sizler açın meydanı,

Sizler açın meydanı,Seyreyleyin aslanı…Burada benlik durmazGörünce pehlivanı. Görür görmez o erir,Görmüşlere can verir;Benliği mahvedeneDilber, yüzü gösterir. “Güzel” görünse eğer,Şulesi cana değer;Canı verenler ileSever, beraber gezer. Herkesler ediyor ta’n,Eğer edilse üryan;Seni gören her gözlerGece gündüz ağlar kan. Yayılır nurlar ondan,Gıda alır gülistan;Bilse secde ederdiO Dilbere o Şeytan. Ne kadar güzel “âdem”,Âşık […]
Ağustos 22, 2019

Bu lezzetten kim duyar,

Bu lezzetten kim duyar,İşte odur bahtiyar;Seni bilenler içinBir yerde kalmaz ağyar. Fani olur görünce,Bir olur gündüz, gece;Binbir sıfatlarını Verir yerli yerince. Ayrılır mı pîrinden,Hakikat Dilberinden…“Hâlik”ı ayrı görmezSıfatların birinden. Kendisi olunca has,Onun gönlü tutmaz pas;Dostundan başkasınaÖlse de etmez temas. Kulak verir sesine,Yüzünün perdesine;Sakınır, gönül vermezOnların birisine. Daima geri durur,Vicdanına el vurur;Sevdiğinden […]
Ağustos 22, 2019

Bu mudur bana nasip…

Bu mudur bana nasip…Derdi gam eder takip;Şükürler olsun sanaBana eyledin nasip. Her daim beni arar,Kaçsam dahi kovalar;Aman, benden ayırma,Bilirim bana yarar. Kapıyı bunlar açar,Bunlardan varlık kaçar;Eğer yalınız kalsam,Gönlüm bunları arar. Bunlar gelir bana hoş,Bunlar gitse, gönlüm boş;Bu (Emre) nin vücuduBunlar ile yuğrulmuş. Bunlar yürütür yola,Bakıtmaz sağa, sola;Eğer bunlar olmazsaAcep hâlim […]
Ağustos 22, 2019

Saklandın nurdan tene,

Saklandın nurdan tene,Bize göründün gine;Nidelim, âşık oldukYüzünde olan bene. Eliyle düzmüş Nakkaş,Söylerse atarlar taş;Huriyle melek görseDurmaz ederler savaş. (Hârût), (Mârût) tur misal,Gördüler, tuttu celâl;Bu (Emre) yi yok etti,Göründü sende cemal. 8.9.1945
Ağustos 22, 2019

Edince âhuzârı,

Edince âhuzârı,Cânân eyledi Yârı;Tutulunca unuttu,Bilmez iki diyarı. Göremez ondan başkaHer vârı verdi Hakka;Her görükeni belerGözünden çıkan şevka. Aşk kendine oldu mal,Avara etmez (1) hayal;Kim gönüle düşerseDiriltir, etmez ihmal. İçirir âbıhayat,Ona o olmuş murat;(Emre) yi inkâr eden,Bu aşktan edilir tard. (1) Avara etmek = alıkoymak. 24.9.1945
Ağustos 22, 2019

Acep ne derler bize?..

Acep ne derler bize?..Çok çok derler kepaze…Edep güneşi vurmaz,Bize dönmiyen yüze. Nefsine olur mağlup,Ona görünmez Mahbûb.Burda bizi ta’n edenHuzûrullahta mahcup. Yüzleri olur kara,Hacil görünür Yâr’a,Bir delil bulmayıncaVarılmaz o diyara… Işık vermez âfitap,Eğer yanmazsa hicap;Görünmez (Emre), nurdan,Bürünmüş, tutmuş nikap. 24.9.1945
Ağustos 22, 2019

Sükût et gayri yeter (1)

Sükût et gayri yeter (1)Aslında varsa öter;Sen seyreyle nebata,Kendi kökünde biter. Kolayca aşı tutmaz,Kök hâlini unutmaz;Zerrece aşkı olanGafil olup da yatmaz. Kim yanar, olur âgâh;Gözlerinden doğar mah;Her meşrep hâli ile Konuşur, olur ferah. İzin verdi Yaradan,Ayrılamaz oradan;Dilber yüzünü görmezKolay kolay her insan. Yetişir mi mertebe?..Girmek lâzım mektebe;Mutlak vasıl olmalı,Eylemek için […]
Ağustos 22, 2019

Cemâlin etse zuhur,

Cemâlin etse zuhur,Görenler cansız durur;Sana âşık olanlar,Sükût, dilsiz duruyor. Haber bilemez candan,Ayrılır bu cihandan;Ona belâlar yağar,Yağmur gibi her yandan. Dünyada bulmaz dışlık, (1)Dünya olur karanlık;Dünyada rahat etmez, Kim sana olur âşık. Bütün beşer diş biler,Onu öldürmek diler;Seni gönlüne koyanAceba nasıl güler… O, içinden kanağlar,Gözleri seni arar;Kim sana eder temas,Çırpınır, tutmaz […]
Ağustos 22, 2019

Mağrur olma, sen toprak olacaksın

Mağrur olma, sen toprak olacaksınSen geldiğin yerleri bulacaksın,Ebediyyen orada kalacaksın,“Küllü şey’in yerciu..” dedi Ahmet. Dört nesnenin birisi topraktır, bil,Birgün toprak olur sendeki bu dilBütün varlık Hakkındır, senin değil,“Küllü şey’in yerciu..” dedi Ahmet. Dört nesnenin biri değil mi hava?Kurulmuştur dördünden sana yuva,Huda birgün ruhu yerine sava,“Küllü şey’in yerciu..” dedi Ahmet. Dört […]
Ağustos 22, 2019

İsmail! sen “hâl”e güven,

İsmail! sen “hâl”e güven,Rahmet eder seni döven;Lâyıksan sen bu hâllere,Bu yoldan çıkarır öven. Sen bu aşka ol giriftar,Düşenler görmemiş zarar;Sen hiç korkma günâhındanYan, affeyler seni Gaffar. Her ilimler aşktan doğar,İlim sahipleri arar.Benim suçum yok diyeninKarşısına çıkar Kahhar. Lâyık olur ona âzap,Evvel suçu olur hesap;Âkıl isen suçunu bil,Gönlünden doğar âfitap. Suçlarını […]
Ağustos 22, 2019

Âşık isen “dîdâr”a,

Âşık isen “dîdâr”a,Yan da gönülde ara;Astırdı, taç giydirdiYakınca o Mansura. Abdest aldırdı kandan,Mansur geçince candan;Mansur gibi olanlar,Haber bilmez cihandan. Aşk böylece bir illet,Âleme eder ibret;Bu aşka tutulanlarDaim eder metanet. İçine ateş girer,Canı terk etmek ister;Canı unutanlara,Cânân! Yüzünü göster. Yaradan! senin içinYanarız için için;(Emre) bu âşıkların Halleri olsun muin. 20.10.1945
Ağustos 22, 2019

Durmadan yanar içerim,

Durmadan yanar içerim,Siper olmadı derim…Hiç mi insafın kalmadı?Meded senden ey Dilberim! Ondan ben isterim meded,Sevdiğinden eder hiddet;Âşıklarına o Mâşûk,Böyle yapar imiş âdet. Onun için eder viran,Defineyi eder seyran;Anla, sen (İsmail Emre),Vursun, kazmasına dayan. Sensin defineyi kazan,Tahammül et, olsun ayan;Meydana çıkarmak için.Aşkın cefasına katlan. Ehli bulur viraneden,Harabolmak lâzım beden;Sağlam olsa yürüyemez.Seni […]
Ağustos 22, 2019

Gönlümün gülleri, Cânân! solmadan,

Gönlümün gülleri, Cânân! solmadan,Yerlere dökülüp toprak olmadan,Geçen vahşi hayvanların bulmadan,Bu âlemden sana beni al Cânân! Çürüyüp de toprağa karışmadan,Onlar ile küsmüşken barışmadan,Bu virane dünyaya çalışmadan,Bu âlemden sana beni al Cânân! Bu bed nefis sözlerine uymadan,Söylediği çirkin sözü duymadan,Bu bedeni topraklara koymadan,Bu âlemden sana beni al Cânân! Görünüşüm toprakta çürümeden,Yılanlar deliğine […]
Ağustos 22, 2019

Âşık olunca Hakka,

Âşık olunca Hakka,Gelmek (âlemi fark)a (1)Bu bir aşk deryasıdır,Eksilir mi hiç dalga… Fakat bir kir götürmez,Kirli olan göz görmez;İçindeki gemidenBir yana nişan vermez. Hiç bırakmaz kenaraÇarpıp da yapmaz yara;Kim içine binerseAlır, götürür Yâr’a. Dümenci durur (2) Hızır,Ustası durur (3) nâzır;Vuslata gidenlere Her daim durur hazır. Canından geçen biner,Yerine salim iner;Bunu […]
Ağustos 22, 2019

Yaradan rahmetin çok bol,

Yaradan rahmetin çok bol,Taklitten tahkikadır yol;Senden başka kimseler yok,Yeter ki sen yan da yok ol. Yaradanın yardımı çok,Yeter ki sen yan da ol, yok;Aşk ateş, sen buhurdanlık,Bu meydanda sen yan da kok. Seni o yakan kokular,Sende nice kokular var…Âşık olanın âhınıMâşukası dinler duyar. O, sada gitmez boşuna,Bu ahlar gider hoşuna;Bu […]
Ağustos 22, 2019

Gaffarlığı suçlulara,

Gaffarlığı suçlulara,Güveniriz biz Cebbâr’a;Dertsizlere hekim gelmez,Yaralı olanı sara. Suçum var deyi (1) sen korkmaO yüzden gayriye bakmaBir âşık eteğini tut,Elin yansa da bırakma. Her suçtan bulursun felâh,Böyle emreyledi Allah;Cerrahı dâvet eylesinDertli olandan çıkan ah. Suçunu bilirsen yeter,Ah edersen yanar, biter;Suçu Hakka isnat etme,Kararırsın daha beter. Dertli olan cerrah arar,O cerrah […]
Ağustos 22, 2019

Dinle dertli sesini,

Dinle dertli sesini,Yanıkça nefesini;Yaradan! senden isterDertlerin çaresini. Çareyi senden arar,Bize çare senden var;Dertliler karar tutmazAhları leylü nehar. Durmaz, ederler feryad,Senden umarlar imdad,Suçumuzu affeyle,Aşkı ver, edek vuslat. (1) Suçumuzu biliriz, Yerlere eğiliriz,Günâh ile kapanmışSenden yana giden iz. Yedi derya doludur,Yaradan! geçmeklik zor…Biz senden gül umarız,Diken etmesin zuhur. Güveniriz affına,Hasret olmasın sona… […]
Ağustos 22, 2019

Gaflet neden gider hoşa?..

Gaflet neden gider hoşa?..Geçirenler gider boşa;Gözümü açsam da baksamBoşa geçen yaza, kışa. Gafil olan Dostu bilmez,Kendi kendisine gelmez;Gözlerim! dünyayı sevme,Hilebazdır, seni sevmez. (Kur’an) da demedi mi Hak…Sevenler kuruyor fak; (1)Sen ibret gözlerini açSevip sevilenlere bak. Son deminde (2) olun (3) pişmanAcı ile geçiyor an;Ecel gelir ise kaçar,Sanki kovalıyor düşman. Herşeyi […]
Ağustos 22, 2019

Ateşini verdi Yâr,

Ateşini verdi Yâr,Kalmasın, yansın ağyar;Gönlüme sahib olsamİçten sadayı duyar. Ona edilmez siper,Söyler iken beraber;Mekânı kurmuş ikenKir görse tekrar gider. Gayet etmeli temiz,Kirlerden kalmasın iz;Bakın kir götürür mü,Misâl değil mi deniz? Eğer görse kirler var,Âdetidir, dalgalar;Dalga bir hâl öğrenmiş,Çarpar dışarı atar. O sonra olur sâkin,Kendi hâlinde zengin;Kalbi temiz edenlerDüşmandan olur emin. […]
Ağustos 22, 2019

Ben bir havaya düşmüşüm,

Ben bir havaya düşmüşüm,Dostum ile görüşmüşüm,Daim görülür bu düşüm,Başka hayal neme gerek… Onun ile alış veriş,Onun ile geliş gidiş,Onun ile biter her iş,Başka visal neme gerek… Ben âşık olmuşum ona,Dolaşmışım tâ ruhuna,Sevişirim kana kanaBaşka cemâl neme gerek… Odur beni tutan diri,Odur veren “gel!” haberi,Bütün âlemin mihveri,Baka, zeval neme gerek… Odur […]
Ağustos 22, 2019

Gözünü aç, bak şuna,

Gözünü aç, bak şuna,Yanmak gider hoşuna,Ateşten külâh yapmış,Almış, giymiş başına. Onu o ateş yakmaz,Kül eyleyip bırakmaz;Dünyayı terk eylemiş,Yalvarıp eder niyaz. Dostu etmez mi kabul…Çünkü etmiş tenezzül;Böyle etmek lâzımdır,İster ağla, ister gül. Bozulur mu kararı…Nâehline zararı…Bu (Emre) feryad ile Zikrediyor o Yârı. İstemez ondan başka,O yolda can bıraka;Canını teslim etti.Âşık olunca […]
Ağustos 22, 2019

Biz oynadık satıranç (1)

Biz oynadık satıranç (1)Sayısını bildik, kaç?Gönlüm bu yılanlardan, Aman, yutulmadan kaç. Onlar eder avara,Geç varırsın “diyar”a;Yüzler karası ileNasıl varılır Yâr’a… Aşk suyu ile yıka,Temiz ol, sana baka, (2)Kim suçunu bilmeden Ulaşabilmiş Hakka?.. Boşa anar adını,Ansa, bilmez tadını;Sadık âşık olmadan Dinler mi feryadını?.. Kanunu böyle kurmuşPâk gönüle oturmuşO gönül binasınıGamlar ile […]
Ağustos 22, 2019

Allah versin akıllar,

Allah versin akıllar,Uyuşmuşlar hep bunlar;Yılanlar arasından Yollarını ararlar. Hepisi olmuş gaip,Bütün düğüm olmuş ip;Kolay kolay çözülmez, Hak göndersin bir sahip. Birbiren dolaşmış,Çözeyim diyen şaşmış;O düğümden kurtulan,Dilber iline aşmış. O, bizi yur (1), kor “Kaf”a,Kurtulan eder safa;Delil gerek göstere (2),Bakmak gerek Mushaf’a Etmek lâzımdır tefsir,İlim olmalı zâhir;Aranılan, bir nokta:“Âdem” dir evvel, […]
Ağustos 22, 2019

Bulmak isterler visâl,

Bulmak isterler visâl,Neden ederler ihmal?..Yâr’ı tarif etmekteHer daim oldum dellâl. Canı vermezler baha,Müşteridirler Şah’a;Kabahat buluyorlar“Gelin!” diyen Allaha. O diyor; (gel bir karış!)(Ben içim, Âdemdir dış)Yanındadır, küs müsünSen küs isen, tez barış; (1) Barış da eyle minnet,Kendini etmiş ziynet;Küs olanlar bilir mi,Dilber ile muhabbet… Tatlı can ile değiş,Canı ver, öyle seviş;Gece […]
Ağustos 22, 2019

Dosta döndü yönümüz,

Dosta döndü yönümüz,Kuruldu düğünümüz,Şükürler olsun Dosta,Böyledir her günümüz. Biz ederiz iftihar,Şükür, Dost bize bakar;Bu muhabbet ateşiGönül kirini yakar. Durmaz yakar her zaman,Kendine kurar mekân;Ateşten “kürsü” kurar,Lâyıktır, durur Sultan. Dağıtır fermanınıYazdırır ilânını;(Emre) ümmî, okuyor,Değişirse canını. 5.11.945