Doğuşlar 1

Ağustos 22, 2019

Arkada kalan hâl eskir,

Arkada kalan hâl eskir,Ölür, olur ölüye kir,Beşeriyyet civan iken,Yaşadıkça oluyor pir. Âşık ol, canı yenile,Giden haller gelmez ele;Aşk yolunda kim ölürseOnlar olur diri ile. Ölür, olur onlar diri,Dünyada kalır eseri;Bu hâli bildirmek içinHak gönderdi Peygamberi. Yol, Hakka onlardan vara,Ucu bitişik Cebbar’a;(Âdem) den (Ahmed) e kadar Dizilmişler sıra sıra. Bize bitişik […]
Ağustos 22, 2019

Şimdi oldu orda imam,

Şimdi oldu orda imam,Uyanlardan ayrılamam;Bu imama kim uyarsa,Aşkına olmasın hitam. Kimseyi etmesin telef,Pişman olur, eder esef;O orada fani olsun,O, hazine dolu necef Ehli olan orda durur,Aşk ona hiç verir mi zor…Kapıyı çok bekliyendeAşkın hâli eder zuhur. Burada olmalı faniYok olanlar olur gani(Emre) durmadan öğersin,Kendine bak, bu hâl hani? 7.7.1945
Ağustos 22, 2019

Ful ful olmuş, döner Yârın zilifi, (1)

Ful ful olmuş, döner Yârın zilifi, (1)Zikir eder daim Eshabı Kehfi,Seyrediyor inci ile sedefi,Âşık olup yüzüne bakmak gerek. Anber zilfi omuzuna döküle,Bir kerre bakarsa âşıklar geleÇokları can verir hep güle güle,Âşık olup yüzüne bakmak gerek. Badi sabah (2) yelini eder davetSeher vaktı bülbüller öter âdet,O vakıt kabul oluyor her hacet,Âşık […]
Ağustos 22, 2019

Gözlerim rasgeldi sabah bir fula (1)

Gözlerim rasgeldi sabah bir fula (1)O fulün kokusu burnuma dola,Sen Cânânım, gizlendin “kâmil kul”aGönüle girenler ihya olmaz mı? Orda bulan, bulur yedi cenneti,Giren, kimselere etmez minneti,Evvel, lâzım, kabul etmek zilletiGönüle girenler ihya olmaz mı? Huri, melek orada durur divan,Hak âşıkını beklerler her zaman,O gönüle girdi isen tez uyan,Gönüle girenler ihya […]
Ağustos 22, 2019

Bu yol sevdadan geçer,

Bu yol sevdadan geçer,Sevenler “lâ” dan geçer,Âşıkların yollarıDaim Mevlâ’dan geçer. Burada koyar canı,Arzu eden Cânânı;Âsümandan geçerken Yıldız olur seyranı. Onu görür her nücum,Ederler ona hücum;Geçen şamdan olmuş,Dudakları da bir mum. Geceyi gündüz eder,Işığı dümdüz eder;Uzaktan seyir eden,Hâlimizi, söz eder. Nidem, meşrebi değil,Âşık mezhebi değil;Burda âşıklar okur,Çocuk mektebi değil. (Kürsü) de […]
Ağustos 22, 2019

Sana âşık olanların

Sana âşık olanlarınYüzüne gün doğar yarın;Bütün hüküm senin Cânân!Dara düşeni kurtarın. (1) Birçoğunu koyarsın aç,Muhanet kuluna (2) muhtaç;Her derdine (3) sabredeneElin ile verirsin taç. Dert verirsin Hak! diyene,Yokluktan gömlek giyene;Cemâlini gösterirsinKuluna (4) boyun eğene. Böyle midir acep kanun?Bütün senindurur (5) oyun;Bu (Emre) âşık olunca,Varlığından (6), dedin, soyun! (1) Kurtarınğ = […]
Ağustos 22, 2019

Ey Cânânım! senin derdin,

Ey Cânânım! senin derdin,Ne iman koydu, ne de dinSen bunları aldın iseYerine aşkını verdin. Âşıkların oldu âgâh,Her günlerim geçer siyah…Sen aşkını verdin, gittin,Acep kimler buldu felâh?.. Her günlerim kara geçer;Hep yananlar, bir yer seçer;Aceba kurtulmuşlar mı?Seni gören zehir içer. Bu mudur senin âdetin?Aşk yolları gayet çetin…Sevdiklerini (1) geçirir,Bunlara olan ibretin. […]
Ağustos 22, 2019

Senmişsin bütün fitne…

Senmişsin bütün fitne…Şer çıkarırsın yine;Senin yüzünü görenBakmaz imâna, dine. Gözündeki cazibeDönmüş irfan mektebe;Cazibene tutulan,Hayata eder tövbe. Hayatından el çeker,Ölürken seni över;Cihana ateş verenFitne senmişsin meğer. Ben yanınca öğrendim,Bildim, yok oldum kendim;Beni davet edinceBuldum (Emre) yi, bildim. İçirince bir kadeh,Her vakit oldu ferah…Göz cazibene düşen,Mümkün mü bulmak felâh… Ben neyleyim, takıldım,Çün […]
Ağustos 22, 2019

Nur olmuşsun meleğim,

Nur olmuşsun meleğim,Yüzünden doğar ilim…Geldi, beni aşk sardı,Şimdi bende değilim. Aldı, çıktı eflâkeBürününce ben hâke;Canda derman kalmadıHasreti çeke çeke. Tükenmiştir dermanım,Bana rahmeyle canım;Acısı sana değerBen yanarsam Cânânım. Acı geliyor, ayıl!Bir domurcuksun, açıl!Bütün vaktım ân oldu,Nere gitti bunca yıl… Unuttum ayı, günü,Döndürdüm sana yönü;“Burak” gibi kurudumİşitince Dost ünü. Duyunca geldim dile,Oldum […]
Ağustos 22, 2019

Aşka düşünce Mahmud,

Aşka düşünce Mahmud,Kapıyı açtı Mâbûd;Ehli küfürler içinEliyle çizdi hudut. Uymayınca geçilmezKapıyı, uymaz (1) bilmez;Ahmed bâde doldurmuş,Yok olmadan içilmez. Kadehi nazarından,İçi de görünür kan;Uyup alıp içenlerOlur Sultan Süleyman. Görsek kadeh içiniGörürüz insi, cinni;İçinde bir Dilber var,Gören unutur dini. Doldur, içenlere ver(Emre), içeni sever;Dünyaya kaatil dolarHerkesler görse eğer. (1) Kapıyı, ona uymıyan […]
Ağustos 22, 2019

Görüldü hazinesi,

Görüldü hazinesi, Mânen çıkıyor sesi;Bilmem, duyulan cevher,Âşık olanın nesi… Daim çıkar âşıktan,Kendisi olur duyan;Gözönünde geziyor,Yeter, gafletten uyan. Uyan da sen iyi bak,İrfaniyeti bırak;Güneş misal olmuştur,Doğunca eder berrak. Daim şefkat, niyyeti,Var mı irfaniyeti?..Bütün varlık mahvolur,Etmez ise himmeti. Gıda alıyor cümle,Bütün varlıklar bile (1);(Emre) tarif edecek,Bu hâl gelmiyor dile. (1) Beraber, onlarla […]
Ağustos 22, 2019

Cânân güle bürünmüş,

Cânân güle bürünmüş,Koku ile görünmüş;Bu bizim hâlimizi, Yok olmıyan, görür düş. Bizi bir adam sanar (1),Der ki: her tarafta var,Yere, göğe hükmeden,Gözlerimizden bakar. Görenler ateş alır,İşte bu, büyük hayır…Kendisi gaip olur,Sade gördüğü kalır. Görünce fani olur,Çok haller eder zuhur;(Emre)! söylediğini,Binde bir adam bulur. (1) Sanır, zanneder. 8.7.1945
Ağustos 22, 2019

Bu bağda bit de yeşer,

Bu bağda bit de yeşer,Seni göremez beşer;Yıkanmadan görenler,Âleme çıkarır şer. Görünce yanlış tanır,Tarif eder, utanır;Eğer görmek istersenBenlik şişesini kır. Kır da çıksın meydana,Ehliysen lâzım sana;Şehzadenin başınaO devlet kuşu kona. Göstermiyor bu cisim,Meydanda dönen isim;Diyorlar ki: bir nokta;Biz seyrettik: çok cesîm. Her görünüşler : meyva,Cennettedir o yuva;Bilmedi, el dokundu,Koğuldu Âdem, Havvâ. […]
Ağustos 22, 2019

Kahveyi sen ocağa sür,

Kahveyi sen ocağa sür,Aşkın nefesiyle üfür;Gönlünden bir göz açılsın,Yüzümü seyreyle, sen gör. Yere, göğe dolan (1), görsenBu ateş yanar, üfürsen;Bu hazine senin olur,Canından bahayı versen. (2) Fakat gerek aşktan nefes,Üfür, her yandan gelir ses…Aranan gönül bülbülüEtten, tenden bulmuş kafes. Bürünmüş nurlardan tüleKafesi terk et bülbüle;O bülbül misaldir bize, İster gül […]
Ağustos 22, 2019

Kâh açarım güller gibi,

Kâh açarım güller gibi,Kâh tozarım küller gibi;Kâh yatarım yer yüzüneYeşil atlas tüller gibi. Kâh gökyüzüne çıkarım,Su olup geri akarım;Kâh görürüm yağmur olmuş,Kâh yerlere yağan karım. Kâh beni yer, gök de sıkar,Gözlerimden kanlar akar;Kâh olurum azîm (1) ferah,Kâh “Nuru ilâhî” yakar. Kâh olurum büyük delil,Kâh olurum sefil, zelil;Kâh olurum “nuru basar”,Kâh […]
Ağustos 22, 2019

Viraneye döndü gönlüm,

Viraneye döndü gönlüm,Aklımdan çıkmıyor ölüm;Derdime âgâh olmuyor,Ben yanarken eder hüküm. Kısmet olmuştur sefalet,Şükür, Cânân etmiş kısmet…Bilmiyene dünya gerek,Hakkın dostlarına, zillet. Evliya misal değil mi?Ziletten visal değil mi?İbret gözleri açığaHer varlık hâyal değil mi? Cîfedir her görünüşler,Elini sunmaz dervişler;Ne kadar tedbir edersek,Hâkim bildiğini işler. Hâkimin her hâli ulu,Olursak sıdk ile kulu;Sıdk […]
Ağustos 22, 2019

Geçemedik bu gaflet dünyasından,

Geçemedik bu gaflet dünyasından,Kurtulmadık bu aklın hülyasından,Niceleri haşrolup da gidiyor,Bu iki mundarların sevdasından. İki âlem böyle gelip giderler,Tâ ezelden ekilmiştir bu bider, (1)Bunlar arasında kaybolmş cevher,İki âleme hükmü böyle eder. Bizi yakar kendi hükmünü sürer.Fakat yakar, yanmamamızı ister;İkisinin arasında saklanan!Yeter artık, yüzünü bize göster. Bu dünyaya nereden verdik meyilYakamızı almak […]
Ağustos 22, 2019

(Essahî habîbullah), (1)

(Essahî habîbullah), (1)Sahîyi sever Allah;Sen kendine gel sahi!“Elbahîl aduvvullah”. (2) Sahîler eder himmet,Böyle dedi Muhammet,Bizlere nasibolsunSehavet gibi devlet. Cânân sever sahîyi Halleridir çok iyi;Dost, sahîyi kucaklar,Her halleri nur deyi. (3) Sever de verir seha,Şükür edelim Hakka;Hep sahîler belenirSeha denilen şevka. Hiç olmamalı bahîl;Hiçbir şey bizim değil,Ahmet sahî oluncaHâdim oldu Cebrail. […]
Ağustos 22, 2019

Aşkın gelir ise hoş olur başım

Aşkın gelir ise hoş olur başımBütün âlem benim hep can yoldaşım,Kimse ile yoktur benim savaşımAlemlerin rengi benim neyime… Aşkı görür isem gönlüm şen olurBilinmedik haller ediyor zuhur,Cânândan gayrisi tam (ehli kubûr),Âlemlerin rengi benim neyime… Sallanırsa eğer Dilberin zilfi (1)Keyfe düşen neyler (Eshabı Kehf)iGözüm görür ise, getirir keyfiÂlemlerin rengi benim neyime… […]
Ağustos 22, 2019

Bir hâl eyledi zuhur,

Bir hâl eyledi zuhur,Dilber karşımda durur,Ağlarım, gözüm yaşıYedi derya doldurur. Der: (niçin ağlarsın az?)Ben yanarım, eder naz;(Gözünden çıkan yaşlarBir kaşığı doldurmaz…) Bu, bir aşkın belâsı…Beni gösterir asi;Beni aşka düşüren,İç âlemin Leylâsı. Bürünmüş tenden tüle,Öter, benzer bülbüle;Yanakları parlıyor,Benzer mânevi güle. Zilifler (1) sanki anber,Sallanıyor beraber;Sallanırken esen yel,Gönülden verir haber. Yanaktan gül […]
Ağustos 22, 2019

Benlik gider gam ile,

Benlik gider gam ile,Bu kadar gelir dile…Kim bu aşka düştüyse,Denen, onunla bile (1) Yokluktan olur vahdet,Fakat zordur bu zillet…Dostum! seni arıyorHep yetmiş iki millet. Seninle bir olmuşlar,Seni sende bulmuşlar;Yarap bu nasıl hikmet;Birbirlerini taşlar?.. (2) Cümlesi olmuş nokta,Değildir bu söz hatâ;Yetmiş iki milletinBabası Âdem Ata. Âdem kök, gerisi dal,Böyle bilinir bu […]
Ağustos 22, 2019

Yine beni ah aldı,

Yine beni ah aldı,Bu gönül gama daldı,Yar aklıma düşünceGözüm yollarda kaldı. Bakar, yolunu bekler,Zây’olur mu (1) emekler…Benim bu feryadımaAcımaz mı melekler?.. Ağlar benimle bile (2).Onlar da ister gele; (3)Gelmez ise, sermâyaAh, düşürür velvele. Benimle çekerler yas,Hızır’la bile (2) İlyas;Yâr için dökülen yaş,Bir gönülde koymaz pas. Gözler yaşından yunur (4)Oradan görünür […]
Ağustos 22, 2019

(Dost ili)nden geldim garip…

(Dost ili)nden geldim garip…Yaradanım! sen ol sahip;Bir (Kâmil) (1) zuhur eyleseBir çokları eder tâyîb. Ehli olan eder ikrar,Hazmetmiyen eder inkâr;Görmiyenlerin gözündeFekkedilmemiş mühür var. İnkâr eder onun için,Buğuz eder için için;Âşık, görür, ferah olur,İnkâr edenler tutar kin. Böyle olmuş ezelîden;İkrah ederler (velî)den,Bu hâl, süzülmüş gelmiştirYezîd evlâdı, Aliden. (2) Emir olmuştur Mevlâdan,Ferman […]
Ağustos 22, 2019

Hayran oynayışına…

Hayran oynayışına…Sevda gelmiş başına;Herkese nasip değil,Garkolmuş gözyaşına. Akıyor, olmuş mercan,Onu arar cümle can;Canıma ateş koyduKâkulleri perişan. Herkese nasip değil,Anlatmak değil kabil;Kim o yüzü görürseHalleri olur tebdil. Görenler, olur viranTamiri, olur imkân (1);O saray tamir olsaGelir, durur Süleyman. Tarif edilen: beden,Rengi terkeylemiş ten;İçindeki DilbereCan kurban eyledim ben. Ne oldum baka baka,Bu […]
Ağustos 22, 2019

Gönlümü verdim Yâr’a

Gönlümü verdim Yâr’aİçinde yaptı yara;Kul olayım ben ona,“Aşk” merhemini sara. Sar da olayım ferah,“Hâl” e olayım âgâh;Beni uzak etmesin,Kesilmesin benden ah. Ahı gönlümü dağlar,Gözlerim durmaz çağlar,Ben bu hâle düşünceTaşlar, topraklar ağlar. Gözümden aksa yaşlar,Ateşe keser taşlar;Hâlime âgâh olsun,Yanarım, arkadaşlar; Yanar, isterim imdat,Bende kalmadı hayat;İçimde ateş yanar,Lisanım eder feryad. Acı imiş […]
Ağustos 22, 2019

Biz bazı çekeriz ah,

Biz bazı çekeriz ah,Bazı oluruz ferah…Bu, (âşıklar devri) dir,Başından geçen âgâh; Hiç, gönül, tutmaz karar,Bazı semaya çıkar;Her taraflar nur olsa,Bazı o nur da sıkar. Bazı oluruz sultan,Bazı ederiz ihsan;Bazı Dosttan gam gelir,Gönlümüz olur zindan. Bazı oluruz Şeytan, Bu haller var her zaman;Aşk gelip sarılıncaGönlümüz olur Ranman. Hep lâyıklar kalsınlar,Bizden ihsan […]
Ağustos 22, 2019

Siz acıyın kardaşlar,

Siz acıyın kardaşlar,Yâr, gönlümü ataşlar;Dışım serin duruyor,İçim yanmağa başlar. Ben sevince Dilberi,Ateş koydu içeri;Ben nasıl anlatayım,Yanarım çoktanberi. Anlatamam hâlimi,Yoldaş tutayım kimi?Anlatsam ateş alırBeden denilen gemi. Atar aşk deryasına,Düşen gemiler yana;Bindebiri ulaştıHelâk olmadan ona. Büyük derya gelir dar,Dayanmıyan eder zâr;Birbirine geçerkenÇoğunu benlik tutar. Nasıl dayansın beşer…Gurura, varır, düşer;(Emre) bir kere girdi,Yirmi […]
Ağustos 22, 2019

Oynuyor iki deli,

Oynuyor iki deli,Birbirinde var beli;Kolları sallanırkenNağme veriyor eli. Aşka gark olmuş canı,Terk etmişler cihanı;Biri öyle deli kiElinde var fermanı. Eline almış, gider,Gayri ef’âli nider…Bir güle âşık bülbül,Onunçün feryad eder. Bu hâl, getirir dile,Hacet kalmadı güle;Bakın siz âşıklara,İbret oldu bülbüle. Budur hallerin hası,Hakikatın duası;Cihana ateş verirÂşıkların sadası. 15.7.1945
Ağustos 22, 2019

İyi bakın değirmene,

İyi bakın değirmene,Kahveyi çekiyor yine;Kahveyi çektikten sonraYapışalım aşk ipine. Dosta gidelim oradan,Bizi çıkarsın aradan;Bizde bu varlık var iken,Nasıl görünsün Yaradan?.. Göstermez, varlık perdesi…Candan duyulur mu sesi?Bütün âşıktan çıkan söz,Sesi değildir de nesi?.. Kendisidir sözü duyan,Her tarafta olan ayan;Görünüyor Dostun yüzü,Duyamıyor bütün insan. Anca (1) duyar lâyık olan,Yok olup da onu […]
Ağustos 22, 2019

Yanarım hasretinden,

Yanarım hasretinden,Ateşe düştü beden;Ben aşk derdine düştüm,Derman isterler benden. Bana bu aşk ne eder?Durmaz eder derbeder;Gelip de yaka yakaCandan koymadı eser. Bir çare bulamadım,Viran oldu bünyadım;Ben bu ateş iline,Neyleyim, attım adım. Âşık, Yârını arar,Yürüdüğü yol, yakar;Benim candan sevdiğim,Tutuşmak için bakar. Bakar da diyor: tutuş!Bakıp eyliyor sarhoş;Nazardan kurtulamam,Ben olsam eğer bir […]
Ağustos 22, 2019

Bir gün açar karanfil,

Bir gün açar karanfil,Hâlini eder tebdil;Şark ile garba kadarİlân eder cümle dil. Bu karanfil hiç solmaz,Dökülüp toprak olmaz;Ona hizmet etmiyenKokusunu alamaz. Boşa eder ittiha (1),Ehline verir reyha (2);Eğer zâhir olursaÂlem gelir iştaha. Verilmiştir çok boya,Parlar, benzer aynaya;Göz kanından sulanır,Lüzum görülmez suya. Dört unsurdan saksısı,Koku alamaz âsi;Alana kendi kokar,Ona gerekmez vasî. […]
Ağustos 22, 2019

Zulüm olmazsa görülmez adâlet,

Zulüm olmazsa görülmez adâlet,Hiç terbiyeye kalıyor mu hacet?..Küffarlara ne eyledi Muhammed?Böylece her şeyler Haktan denilir. Her şeyler yapılmış yerli yerince,Celâl inkâr edilir mi görünce?..Bilgileri sahibine verince,Böylece her şeyler Haktan denilir. “İlmi ledün” yazılır satır satır,Oradan bilinir her şeyler hazır.O Dilber sıfatlar içinde yatır…Böylece her şeyler Haktan denilir. Varlıklar ayrı mı […]
Ağustos 22, 2019

Yarabbi, imdat senden,

Yarabbi, imdat senden,Dilenir murad senden;Aşk gelse kabul olur,Bütün her hacet senden. Bizlere ver terahhum,Ver, eyleme sen mahrum;Yalvarırız, kabul et,Boynum eğri dururum. Ben yalvarırım sana,Sen aşkını ver bana,Cânânım! merhamet et,Bakma yüz karasına. Sayılmaz benim suçum,Sanki bir deryada kum…Gece gündüz yanıyor,Seyret, (Emre) oldu mum. Ateş koydun içime,Her yanı yandı yine;Yananın aklı ermez,Dört […]
Ağustos 22, 2019

Bu deryanın yoktur haddü pâ-yânı,

Bu deryanın yoktur haddü pâ-yânı,Gül bezenmiş, görünmüyor dört yanı,Görünürse âşık eder insanı;Görmek için canı vermesi gerek,Canı verip, onu görmesi gerek. Çok sayılsa, bitmez dalga adedi,Dalga sayan o Dilberi görmedi,Ateşten korkan ayaklar ermedi;Görmek için canı vermesi gerek,Canı verip, onu görmesi gerek. Varmak için lâzımdır çok cesaret,İbretle bak, ne eyledi Muhammed.Arkasına nice […]
Ağustos 22, 2019

Kahve koysalar fincana,

Kahve koysalar fincana,Burada verseler bana,Ölüleri canı için Ben içerim kana kana. İçer, gelirim iştaha,Dua eylerim Allaha.Ölmüşlerinin canına,İçer, okurum fâtiha. Bütün ruhlarına geçer,Kim ki bu kahveden içer;Sıra bizlere de gelir,Bu dünyadan, konar, göçer. Bilen, bu dünyayı nider…Bir Mâşûka bulur, över;Bu dünya bir güvercinlik,Yuva yapar, konar, göçer. Bilenler, eylemez minnet,Ölenlerden alır ibret;isyan […]
Ağustos 22, 2019

Bu kuvvet geçe ele,

Bu kuvvet geçe ele,Sen verdin Cebrail’e;Nefse galip olmaya Yapayım mücadele. Benimle karşılaşa,Çarpışayım başbaşa,Kanını akıtayım,Bulansın dağa, taşa. Kendini bulamasın,Benimle kalamasın,Bu hakkın kılıcınıKimseden alamasın. Onu edeyim zebûn,Daima olsun yorgun,Bu yolun yolcusunaOynıyamasın oyun. Ben vurayım kılıncı,Kalbini tutsun sancı,Yüreğinden gitmesinKılınçtan gelen acı. Ateşe kessin özü,Beni görmesin gözü,Hakkın yolcularınaSimsiyah olsun yüzü. Yüzlere bakamasın,Ayağa kalkamasın,Nedamet sevdasınaKimseyi […]
Ağustos 22, 2019

Ömür sayılı merdivan,

Ömür sayılı merdivan,İner, çıkar bütün cihan;Gaflet ile geçen düşer,Aman gözlerim sen uyan. Kimi çıkar, kimi iner,Doğruca geçmektir hüner;Gaflet ile yanan ışık,Sabahı bulmadan söner. Uyanık olanlar geçer,Hayat bâdesini içer;Bu bir azrail pençesi,Atarsa, taş olsa geçer; Kimse hükmedemez, cesur…Gözünü aç, hazır durur;Gözlerim! sen gafil olma,Pençesini cana vurur. Gözlerinde durur pençe,Vurursa, canına (1) […]
Ağustos 22, 2019

Toprak altında tohum,

Toprak altında tohum,Çok kalsa, olmaz mahrum;Nice tohumlar düştü,Toprak oldum dururum. Çok sabır eden biter,Kendine sabır yeter;Yeter ki gül ol da bit,Her yandan bülbül öter. Düştüğün toprağa bak,Acele etme, bırak;Toprağı bekliyeniHiç mahrum eder mi Hak? Allahın ihsanı bu…Bekliyene verir su;Sakın uyanık durma,Düştün, toprakta uyu. Gönül verme elvana,Muvaffak olun (1) ona;Düşen tohumlara […]
Ağustos 22, 2019

Yine kan oldu dîde,

Yine kan oldu dîde,Yârını arar, nerde?..Arıyanlar buluyor,Böylece gide gide. Arıyan, olmaz mahrum,Daima der: bulurum;Lutfeyliyecek vakıt,Evvelâ eder zulüm. Hakkın emridir mekir,Bilenlere etmez kir;Dosta yapışanlaraYaklaşmaz Münkir, Nekir. Eğer yaklaşsa, yanar,Çün huyunda kiri var;(Emre) zevka düşerkenDaim Yârını arar. 30.7.1945