Doğuşlar 1

Ağustos 22, 2019

Bize ne eyledi Yâr…

Bize ne eyledi Yâr…Dost oldu, bütün ağyar;Dedesi tef çalarsa,Halil ne güzel oynar… Eğer aşk verse Mevlâ;Gelse, etse istîlâ,Unuturuz cenneti;Acep bu dünyâ nola… Bu gönül neler ister…Kalmasın bizden eser;Meyil versek gayriye,Gaayet hasettir, küser. Öyle yapmıştır âdet,Böyle oluyor (Vahdet);Gelse aşktan bir zerre,Nere gider ibâdet? Gider isek, olur sed,Bizlerden doğar haset;(Yâr) ile bitiştiren:(Tefekkür)le […]
Ağustos 22, 2019

Gözlerine (1) hayranım…

Gözlerine (1) hayranım…Ateş oldu her yanım.Yakıyor beni hasret,Yüzünü döndür canım! Göreyim doya doya,Yüzü benziyor aya;Cihan zulmette kalırSenden almazsa ziya. Her yer olur karanlık,Göremez gözü açık;Sana hasret çekerler,Gam tutar sana âşık. Görün açılsın küsûf,Senden beklerler lutuf;Zelîhâyı kör ettiZulmeyleyince Yusuf. İlân oldu Mısıra,Yolunda dura dura.Senin aşkın gelinceAteşe kesti bura (2) Sen imdat […]
Ağustos 22, 2019

Bu dert ettirmez sükût,

Bu dert ettirmez sükût,Dahi (1) dinletmez öğüt,Rahat etmek istersenDilediğin ahdi güt. Bu dert bir bahri umman,Dalgalanır her zaman;Dalgalanan denizdenKurtulur bindebir can. Bindebirdir kurtulan,Kurtulan olur sultan;Hâli ateşe benzer,Hiç yanmaz teslim olan. Kaynar kazana benzer,Yanar, dumana benzer;Yabancılar düşmesin,İçinde Sultan gezer. Bekler dünya güzeli,Kaynar durur ezelî;Yıkanıp da çıkanaAyna tutuyor eli. Yıkan da bak […]
Ağustos 22, 2019

Bu aşk yakıyor bizi,

Bu aşk yakıyor bizi, Çünkü gösterdi izi;Şükürler olsun Dosta,Verdi nasibimizi. Bilgisiz ettik hizmet,Aşk bize oldu kısmet;Doğru teslim olanaAllah etmez mi himmet… Bizi yakıyor yine, Bakmayız el rengine;Bizim bu ateşimizDeğer ay ile güne. Biz yürürken bu izden,Neş’e alırken sizden;Güneş hararet alır,Her daim döner, bizden. (1) Tesbih etmekçin döner,Görmezse bizi, söner,Bu hâli […]
Ağustos 22, 2019

Hacıbaba taralelli (1)

Hacıbaba taralelli (1)Geveze, durmaz dili.Yüzünü gösterince,Ne yapsın oldu deli. Görününce o Gâib,Her kuvvetlere sahip…Deli oldu bağlayın,Ateşten olsun bu ip. Bağlayın, çözülmesin,Kendisini bilmesin;Bu bizim zevkimizeAnlamıyan gelmesin. Böyle emretti Cânân,Hüküm eyledi Hakan;Hallerimiz ateştir,Düşerse yanar nâdan. Bu halden eder ikrah,Biz acır, ederiz ah;Gönlümüz parlar iken,Gözleri görür siyah. Gözlerini silmeli,Âşık olup gelmeli;Bizim bu hâlimiziÂşık […]
Ağustos 22, 2019

Kadifeden mendilim

Kadifeden mendilim Yine aşk oldu dilim;İçimdeki ateştenAcep âgâh olur kim? Biz bakarız denize,Dalgası çıkar yüze;Biz dalgayı görürkenDibi görünmez bize. Görünür dalga gibi,Dalgayı yapar dibi,Böylece gark olunmazBitirmeden mektebi. Yanarız, görürler hor,Âgâh olanlar okur:Halimizi bilenler,Başını meydana kor. Bilinmez bu başınan, (1)Nefisle savaşınan; (2)Bizi nasıl anlasın…Bilmez aklı kaşınan. Ateş versek akıla,Yapışmasak bir kıla… […]
Ağustos 22, 2019

Benim sevdiğim Dilber,

Benim sevdiğim Dilber,Candan gönderdi haber;Yine gönül ferahtır,Şükür, oldu beraber. Candan duydum sesini,Seyrettim hevesini;Yine eliyle sunduBu aşkın badesini. Sundu, elinde durur,Kendisi içmiş, mahmur;Kirpikleri ok olmuş,Bakar, kalbime vurur. Ondan yarayı aldım,Nidem (1) yaralı kaldım;Ben kendi elim ileBaşa belâyı aldım. Bir kerre dedim “Sultan!”,Vurdu, doldurdu hep kan;Durmadan yaralıyor,Yine umarım vicdan. Bende kalmadı hayat,Bu […]
Ağustos 22, 2019

Bir “hâl” eyledi zuhur,

Bir “hâl” eyledi zuhur,Ben çok dedim: geri dur!Nidem, zamanı geldi,Hüküm aldı, durmuyor. Çıktı (Ye?cüc) le (Me?cüc)Cihana oldu gülünç;Sakın yaka tutturma,Kurtarması gayet güç. Geziyor sokak sokak,Ona izin verdi Hak;Çalgısına seyreder(İlim) siz olan ahmak. Çaldığı çalgı öter,Ünü (1) dünyaya yeter;Pencereden bakanınBaşında buynuz, biter. Arkadan gelir (Deccâl),Der ki: benden ibret al!Çoğunu aşktan etti;Vücudu […]
Ağustos 22, 2019

Ben sevgilimin derdinden

Ben sevgilimin derdindenGeçtim iman ile dinden;Senden ayrılalı beriHiç haberim yoktur “ben” den. Seninle oldum beraber,Kimseden gözlemem haber;Gizlersem, müşrik olurum;Vururlar, söylersem eğer. Bu esrar bozulur nasıl?Çamura kesiyor bu yol;Yine bu ateş yakıyor,Çabuk yan da sen epsem ol. Vâdeyledin (Emre), sen yan.Sona kadar, durma dayan;Kervan gidiyor iken uy,Sonra kalırsın sen yayan. Hiç […]
Ağustos 22, 2019

Dert ağlatır, aşk söyledir, (1)

Dert ağlatır, aşk söyledir, (1)Âşıkın hâli böyledirBir çoğunu iflâh etti, Geldi, bana oldu zehir. Ben sevdim diye ağılar (2)Bakar, yüreğimi dağlar;Benim dışım güler iseİçim de durmadan ağlar. Bu aşktan bulmadım felâh,Durmaz yakar, eylerim ah;Eğer bin canım olursaKurban eylerim ben billan… Nasıl söyleyim hâlimi…Ben durduramam dilimi;Heryana taksim edilmiş,Rahatsız eyleyim kimi?.. Bende […]
Ağustos 22, 2019

Bakan gözün (1) ağına,

Bakan gözün (1) ağına,Tutulur tuzağına;Gel de beni sen al, dik,Dost! gönlünün bağına. Orada açılayım,Yerlere saçılayım;Sakın beni reddetme,Ben gönlünde kalayım. Orda tutayım mekân,Açılayım her zaman;Gözyaşı ile sula,Kök atmak olsun imkân. (2) Senden sana kokayım,Senden sana bakayım;Gözyaşı ile erit,Tek ben sana akayım. Görenler desin: ölü,Aşk ateşinin külü…İsterim, sen kabul et,Olayım gönül gülü. […]
Ağustos 22, 2019

Dert bize müjde verdi,

Dert bize müjde verdi,Şükür gönüle girdi;Rahat ile istedim,Benden yüzü çevirdi. Bir mihnete sataştı,Benlikler benden kaçtı,Gama razı oluncaŞükür yüzünü açtı. Biz bakarız gülerek,Bize bu haller gerek;Perdeyi kapatmasın,Biz canımızı verek. Kapanırsa bu perde,Bizi düşürür derde;Dost, yüzünü, gösterirNefsine olan merde. (1) Yakıyor bizi Leylâ,Gönül bu zevka dala;Biz ateşe razıyız,Bu haller bizde kala. Kalırsak […]
Ağustos 22, 2019

Kibrit Mahmud’a noldu? (1)

Kibrit Mahmud’a noldu? (1)Gönlü deryaya doldu,Yâr yüzünü göreninBenzi sarardı, soldu. Ah, sarar benzim sarar!..Bizlere bu hâl yarar;Onunçün dilim durmaz:O Dostun hasreti var. Çeker isem ben hasret,Böyle olurum ibret,Ben Dostu sever ikenNâdanlar eder haset. Ederse etsin nâdân,Bu canım ona kurban;Aşka can teslim etti,Sultan iken Süleyman. Öyle (2) aldı (mühür) ü,Şifa buldurdu […]
Ağustos 22, 2019

Ben hayranım Dilbere,

Ben hayranım Dilbere,Seyredeyim bir kere,Canı teslim edeyimGözünü göre göre. Gözünü görsem eğer,Bakar, canımı çeker;Dostum ele (1) gül atar,Hep gelip bana değer. Atıyor sevdiğinden,Aslâ geçer mi benden…Razıyım batar ise (2)O gülden gelen diken. Açılmıştır gül, taze,O Dost gönderir bize,Gülü getirmek içinYâr arar geze geze. Kim o gülü kokular,Durmaz daima arar;O gül […]
Ağustos 22, 2019

Bu aşk bizlerde durur,

Bu aşk bizlerde durur,Şavkı yüzlere vurur;Güneşten gelen ziya,Yâr yüzüne berk urur (1) Bizlere aksi çarpar,Her taraf eder par par;Aklın gücü yeter mi?Bu işleri aşk yapar. Bizler geldik Mersin’e,Oynarız döne döne,Yâr zülfünü görünceBiz aşka düştük yine. Yâr’ın zülfünün teli,Aşka düşürür eli;Bu esen (bâdi sabah) (2)Yâr’ın zülfünün yeli. Es de kalmasın hâil,Kapa, […]
Ağustos 22, 2019

Ah o sevginin tadı…

Ah o sevginin tadı…Bizde hayat komadı…Her varlık senin oldu,Nasıl etsem cihadı… Hep sen oldun, kıyamam,Başka sada duyamam;Daim seni görürüm,Çün haraboldu hamam. Daim sen oldun ayan,Nasıl görürüm külhan…Gördüm gözümden çıkmaz,Seyrederim her zaman. Bilen kıymetli tutar (1),Başka varlığı atar,Bu (yanık Emre) nindir.Mâşûk, gönlünde yatar. (2) (1) Bilen yani onun kıymetini bilen kimse, […]
Ağustos 22, 2019

Gözlerim baka, baka,

Gözlerim baka, baka,Yine ben düştüm zevkaMâşûk’a lâyık mıdırDaim âşıkı yaka?.. Biraz eylesen kerem… (1)Yaralara sür merhem;Hayaline çok baktım,Yanıma gel de görem (2). Hasret cana etti tak,Biraz da sen gel de bak…Baharlar geldi geçti,Gazel oldu bu yaprak. (3) Dökülür, düşer yere,Merhamet et bir kere…Yüreciğin taş mıdır…Mevlâm merhamet vere… Biraz yüzünü dönder […]
Ağustos 22, 2019

Kadehi doldur bakam,

Kadehi doldur bakam,Ver içeyim, gitsin gam…Dediğim, (aşk şarabı)… (1)Nasibeylesin Mevlâm. Kim içer bu şaraptan,(Sâkî) den alır ihsan;Ebedî (2) ayılamazBu şaraplardan tadan. İçen “Mahmûr” elinden,Vallahi geçer dinden;Siz seyredin (Emre)yi,İçti, geçti kendinden. Kimisi eder hayret,Kimisi alır gayret;Hiç dünyada bulunmaz.Bizim gibi bir millet. Dinde yoktur alâka,Teslim eylemiş Hakka;Daim durmaz yanarlarDilbere baka baka. Bakmış, […]
Ağustos 22, 2019

Dayanıyor yürekler…

Dayanıyor yürekler…Hizmet eder melekler;Yüzünü seyreyliyenSenin kapını bekler. Bekler de terkedemez,Bu kapıdan gidemez;Bu sırra âgâh olan,Ateşe atsan, demez. Edilmiştir emanet,Kim etmiştir tam niyet. (1)O ehline anlanır,Çok edilse eziyet. (2) Ehline eder taksim,Bu, aşktan çıkan ilim;Kuran’da okunuyor,Söyliyen ben değilim. Yetim olanın hakkı,Teslim edilir tahtı;(Emre) sana âşıktır,Şakı bülbülüm, şakı. (1) Kim tam niyetle […]
Ağustos 22, 2019

Bu aşk, bir (derya-yı vahdet)…

Bu aşk, bir (derya-yı vahdet)…Tutul, istemez ibadet;Eğer aşka tutulduysanAşkı bilmeğe ne hacet… Bu aşk, bir derya-yı umman,Dalgalanıyor her zaman;Teslim olmıyan giremez,Nice canlar etmiş kurban… Teslim ol da sonra ayık,O evliya görsün lâyık;O deryanın ateşindeGünde yanar yüzbin kayık. Yanar gider kayık boşa…Âşık olsan, yanmanğ (1) hâşâ…Bu esrarı duydu isen,Boşa yanmak gelmez […]
Ağustos 22, 2019

Hacıağa (1) dedi mesel, (2)

Hacıağa (1) dedi mesel, (2)Bu söz, cevherlere bedel; (3)Bu meseli iyi dinle,Mânâyı duy, kendine gel. Öğrenme (Fıkıh), (Ferâiz),Yüreğin etmesin hiç cız…Biz de vaktında öğrendik,Unutmak istiyoruz biz. Öğrenme, yokuşta boğar,Baban gelir, sana bakar;Bütün “kâmil”ler sözündeÂşık olana ibret var. Kuru sözden olmaz fayda,Hiç arama (gün)de, (ay)da;Dirilik olmaz ölüde,Bu cevher bulunur (Hay)da. Ölüp […]
Ağustos 22, 2019

Atlastandır kesesi,

Atlastandır kesesi,Âşık duyar bu sesi;Âşıkların geliyor“Misk ili”nden nefesi. Bu, misk gülünden tüter,Ağacı orda biter;Yârime “söndür!” derim,O yakar daha beter. “Tekrar yanayım…” derim,Durmaz yanar içerim;Yârın hayali gelseHer hâlimden geçerim. Bu sevda nedir, bilmem…Durmaz yanarım, ölmem;Bu sevdaya düşeliKendi kendime gelmem. Görür beni, acımaz,Efgan eylerim, duymaz;Saçı yüzünü örtmüşGöstermek için soymaz. Kaldır, olmasın hâil…Göster, […]
Ağustos 22, 2019

Seni yaratmış topak,

Seni yaratmış topak,Yüzlerin gayet berrak…“Hakikat meyvası” naHizmet ediyor yaprak. Gözün “Nûn vel-Kalemi”,Seyrediyor âlemi;Yüzlerinde sıtrolmuşHer ilimlerin cem’i. Burnuna vermiş koku,Koklayan bilmez uyku;O kokuyu alanaBir yandan gelmez korku. Ağzına vermiş kelâm,Oradan çıkar ilham;Yüzlerine nakşetmişGüzellikleri Mevlâm. Vermiştir çifte dudak,Renkleri gayet parlak;Nasibolursa söyler,Zaman gelir “enelhak!”. Verilmiştir çifte kaş,Ordan görülüyor “arş”…Bilen, bu gizli sözüEhline eylemiş […]
Ağustos 22, 2019

Seni över cümle dil,

Seni över cümle dil,Görmek olur mu kabil?Hakkı görmek istersen,Yoluna git de sevil. Sevilir gitmek ileCanı terk etmek ileCanı kurban ettiysenBu bilgi, bitmek ile. Canı terk et de yürü,Benlik denilen körü;Benliktir inkâr eden, Kapıda ko münkiri. “Ben!” deme, sana küser,O seni üryan ister;Teslim olduğun yere,Haktır, sen deme beşer. Sen uy, olma […]
Ağustos 22, 2019

Gün gelir nice nice,

Gün gelir nice nice,Her gün yerine göçe…Hâlimiz Dost hâlidir,Bizlerden niye geçe… Her daim eder devam,Günbegün ediyor zam;Bu gelen Hak hâlineFeda olsun her âzam. Ölüp toprak olmadan,Gözlerine dolmadan,Bu haller zuhur etmezDilberimi bulmadan. Ezelden budur usûl,Bülbülü öttürür gül;Onun için âşıktır,Durmaz çağırır bülbül. Bak bülbül ahvaline:Öter, konmaz dalına;Karşıdan feryad eder,Düşmez “diken hâli”ne. Gül […]
Ağustos 22, 2019

Aşk düşürdü bir “hâl”e,

Aşk düşürdü bir “hâl”e,Yakıyor, durmaz hâlâ…Kim zülfüne dokunur,Ondan eksilmez belâ. Kim ki beraber gezer,Yanar, canından bezer;O Dilberin kanunu:Sevdiğini çok ezer. Aşk hâlini gösterem, (1)Gösterirken ben görem (2)Sadık âşık olanaMisal olmuştur Kerem. Âşık oldu “Aslı”na,Arardı yana yana;Âşık! kulak verirsen,Sırrını deyim (3) sana: Gezerdi dağı taşı,“Sofu” idi yoldaşı;Aslına âşıklarınAklına gelmez başı. Görünce […]
Ağustos 22, 2019

Aşka düştük bir kere,

Aşka düştük bir kere,Rezillik (1) âlemlere…Evvelden razı olduk,Can verdik göre göre. Böyle olur tadımız,Bu imiş feryadımız;Bu yollarda yürüdü,Böylece ecdadımız. Âleme oldu meşhur,Görürüz ehli kubur…Hasan ile HüseyinGözler önünde durur. Böyle etti tecelli,Razı olmuştu Ali;Öylece gelir, geçerEvvelî ve ezelî… Böyle emretti HudâOlduk şehit şühedâ;(Emre) candan geçinceKavuştu bu murâda. 5.2.1945
Ağustos 22, 2019

Necmi’yi ettik sünnet,

Necmi’yi ettik sünnet,Yerine gelsin âdet;Evvelden bu yok idi,Emreyledi Muhammed. Biz getirdik yerine;Zarar gelmesin dine;Yâr aklıma gelince Aşka düşürdü yine. Dünyayı etti haram,Ben nasıl “Yâr”a varam…Her yanım ateş oldu,Canı nasıl kurtaram… Olsun bu aşkın külü,Bu yolda olsun ölü;Dökülsün saksısına,İhya eylesin gülü. Büyüsün, olsun fidan,Kokulasın cümle can;O güle su lâzımsa,Hazırdır bendeki kan. […]
Ağustos 22, 2019

Yanıyorum ben nâgâh,

Yanıyorum ben nâgâh,Derdime yoktur âgâh…Bu alnımın yazısı,Nidem, yazılmış siyah… Okunuyor böylece;Yanarım gündüz gece;Söylerim, kimse bilmez,Anlanır kuş dilince Bu dili öğrenmeli,Öğrenen olur velî;Bu (Emre) belleyinceÇokları dedi: deli! Seyreyledi, unutmaz,Yanan ateş bar tutmaz;Aşk şarabını içti,Başka bir şarap yutmaz. 5.2.1945
Ağustos 22, 2019

Haktan istense himmet,

Haktan istense himmet,Şükür, oluyor kısmet;Kendi kendine olmaz,Mutlaka lâzım hizmet. Yardım etmez mi Gaffâr…Çok, nice himmeti var;Günahları setreter,Çünkü biliriz: Settar. Eğer bilinse günah,Af için edilse âh,Suçumuzu bağışlar,Tövbe edersek, Allah. Olursak onun kulu,Bize gösterir yolu;(Emre) açtı da gördü:Hazinesi af dolu. 5.2.1945
Ağustos 22, 2019

Çağırırım Dilberi

Çağırırım DilberiBu gönülden içeri;Uzaktan seyir eder, Neyleyim gelmez beri. Seyreder yavaş yavaş,Yüreciği olmuş taş;Yüzüme güler ammaİçinden eder savaş. Merhametsizmiş meğer…Ben yanarım, oh çeker;Ben bu aşka yanarsam,Acım kendine değer, Halime olsa âgâh,Benim ile eder âh;Yaralarım teperse,Yine o olur cerrah. Bakışı olur fitil, (2)Şifa eyliyemez el; (3)Ağrısı durmak içinGelir bana döker dil. […]
Ağustos 22, 2019

Yanarım tekrar tekrar,

Yanarım tekrar tekrar,Yakar, eylemez zarar;Elbette birgün acır,Ateşimden onda var. Ateşler ayrı değil,Yanıyor, gayri değil;İbrahimin hâlidir,Mûsâ’nın kârı değil. Görmez derdi: “erinî!”,İşitti: “len terânî!”Şavka dayanamadı, Cânânım! gel, yak beni. Ben de yanıp karışam,O “Tûr” dağını aşam…Güneş ile bir olan,Bilir mi gündüz, akşam… Bütün nurlar, ataştan (1)Çıkıyor yanan baştan;Aşk hâlini bilmiyenBıkar Yusuf kardaştan. […]
Ağustos 22, 2019

Aşk gelir ise oynar,

Aşk gelir ise oynar,Oynar ise aşk tutar;Kimlere bu aşk gelse,Dilber alır, can satar. Şıkırdıyor bak parmak,Sesleri hep: “enelhak!”…San’at öğrenmek içinOlmak lâzımdır çırak. Ustaya hizmet lâzım,Sevilip, himmet lâzım,Tamam sevilmeyince,Bu hâl, edilmez hazım. Güvenilmez rengine,Oynatır döne döne;Her yana taksim olur,Yerine döner yine. Yanıyor güle güleDil döker bizim ileBaşındaki zilifi (1)Omuzuna döküle. Görüp […]
Ağustos 22, 2019

Kahveyi çeker değirmen,

Kahveyi çeker değirmen,Çarkı döner, sanki kirmen..Çokları tiryakidir ya,Tadını çıkarırım ben. Çekilirken güzel kokar,İçinde yarar madde var;Cezve ocakta kaynarkenKalmaz bende sabrü karar. Gam gelirse çok içilir,Tadını âşıklar bilir;Yârım Yemen’de de olsa,Hülyası gönlüme gelir. Gönlümde kurmuştur mekân,Orda oturur her zaman;Başka varlıklar bulunmaz,Gönül (Yâr) a olmuş vatan. Gezer de gelir yerine,Hazır olmuş dost […]
Ağustos 22, 2019

Kana susamış Dilber,

Kana susamış Dilber,Yemeye ister ciğer;Ordan gıda bulmazsaBırakır, küser gider. Uzaklaşır yanından,Gıda ister kanından;Âşık ona demeli,Yedirmeli canından. Seve seve vermeli,Ağzına yedirmeli;Bu hâle rıza lâzım,Eller demeli: deli! Varlık kalmasın artık,Bilmemeli karşılık;Can feda edenlereO kapı daim açık. Eğer âşık isen, gir!Daim o Dost “gelin!” der;Yokluk suyunda yıkan,Girerken kalmasın kir. Yok ol, olursun temiz,Sen […]
Ağustos 22, 2019

İmdat et âşıklara,

İmdat et âşıklara,Âşıktırlar sen Yâr’a;Niçin bu sevdiğineYapmak istersin yara?.. Onlar dayanır nâçâr…Perdeni yara açar;Yaraya dayanmıyanKorkar, bizlerden kaçar. Seyreylese bizlere:Ayna olduk Dilbere;Bakan Mevlâ’yı görürO aynaya bir kere. Ayna ateş, tutulmaz,Bakmıyan Hakkı bulmaz;Burada yokluk lâzım,Yok olmıyan, var olmaz. Yak, o canı et teslim,Bizlere “yokluk” ilim…Söz, haznadan (1) geliyor,Nutk eden ben değilim. Aşk […]
Ağustos 22, 2019

Bilir miyim yüzünü görmesini…

Bilir miyim yüzünü görmesini…Elim ile çekeyim sürmesini,Aklıma gelince ben Kerem oldum,Aşkım ile çözeyim düğmesini. Âşık olup göreyim yanağını,Doya doya seyretsem göz ağını…Aşkını ver, ceryanına tutulam,Seyredip de tutayım duvağını. Açsa, görsem, Yâr’ın inci dişini,O güzelim şen olup gülüşünü…Hasret olunca görürüm Dilberi,Can içinde seyrederim düşünü. Gece gündüz ben çekerim yasını,Yas çekersem siler […]
Ağustos 22, 2019

Bakın benim feryadım…

Bakın benim feryadım…Her ağızlarda tadım…Aşk bir nâra attırır,Vahdet iline adım. Orda yedirir meyva,Orda yaptırır yuva…Ordaki aşk aslanı,Benlik olanı kova… O tutar, eder ıslâh,Çünkü bu hâle âgâh…Odur benim kardeşim,Gönüle verir ferah. “Hâl” eylemiştir zuhur,Delilik ile meşhur;“Kâmil” e deli derler,Dahi (1) verirler rapor. Zuhurundan anlanmaz,Acı gelir bu avaz“Vâdî-i cünun” geçer,Yürümiyen varamaz. Ehline […]
Ağustos 22, 2019

Cerrahta olmaz insaf…

Cerrahta olmaz insaf…Yarmaz ise olmaz saf,Seyreyleyin altunuÇok yaktıkça olur saf. Erir de kalmaz leke,Süzüldükçe kir döke,Sarraflar altun içinNice emekler çeke… Ateşe konan pota,Bekler ki altın ata; (1)Saf olmak istiyenler,Potaya girip yata. Potada eri, süzülYanmaya et tenezzül;Eriyip saf olanaHediye oluyor gül. Tüten kokunun ucu,İhata eyler burcu;Altuna hizmet ederHer tarafta kuyumcu. Saf […]