Doğuşlar 1

Ağustos 22, 2019

Geldik oyun devresine,

Geldik oyun devresine,Kulak verdik Dost sesine;İki cihan düşman olsaHak âşıkının nesine?.. Onlar hiç edemez zarar,Bizde Allahın aşkı var;Âşıklara “aşk” tır “refref”,Hâil olur mu dört duvar… Yeter, bize aşkın gelsin,Âşıkların seni bilsin;Cânânım, sen aşkını ver,Yanandan ayrı değilsin. Hor görülür, âdet, yanan,Onları yakıyor Cânân;Allah kısmet etmez iseOnlar bize etmez iman. Biz ederiz […]
Ağustos 22, 2019

Hayran oldum kollarına,

Hayran oldum kollarına,Tepik vurmuştur ârına;Âşık olduğu Yâr için Hiç bakmıyor bu vârına. Yanınca, canından geçmiş,Bu dünyadan aşkı seçmiş;Sarhoş olmuş, ayılmıyor:Bâdeyi “Mahmur” dan içmiş. Yâr, daim duruyor mahmur,Sarhoşluğu etmiş zuhur.Yâr elinden bâde içenOlur “bednam” ile meşhur. Biliriz, çok taş atarlar,Bizlere hiç etmez zararNe yapalım, biz duymayız,Bizde o Dostun aşkı var. Nidelim, […]
Ağustos 22, 2019

Ateş zıd olmuş suya,

Ateş zıd olmuş suya,Sahiptir ayrı huya;Birbirinin yüzüneBakmazlar doya doya. Biribirine düşman,Bakıp olurlar pişman;Bu âlem hep doludur,Ayrı ayrıdır insan. Karga ile bülbülü,Çalı ile bir gülü,Bir yere cem’ etselerHepsi de olur ölü. Eğer etseler nikâh,Bu hâl olursa essah,Bin yıl beraber olsa,Cümlesi eder ikrah. Ayrıdurur (1) huyları,Ederler âhuzârı;Sıkıntıya düşerler,Ayrı dursunlar bâri… Bülbül aşk […]
Ağustos 22, 2019

“Şefîülmüznibîn” budur,

“Şefîülmüznibîn” budur,Baksa, bu aşk eder zuhur;Gönüle girmek isterse,Evvel, varır, bir ateş kor. Razı isen sen teslim ol,Eğer arı verse oğul,Koğana ateş verirler,O arıya söylerler: dol! Yakarlar ki olsun temiz,Güvelerden kalmasın iz;Çok şükür ki idrâk ettik,O ateşe razıyız biz. Arı girer, kurar mekân,Bal yapar orda her zaman;Koğana ateş konmazsaHiç bal yapmak […]
Ağustos 22, 2019

Her gözler eder seyran,

Her gözler eder seyran,Görenler durur divan;Seni gaflet bürümüş,Vakıt geçmeden uyan! Uyan da bırak seni,Dilber: “seyret, der, beni”;Kendi gizlenmek içinSiper eylemiş teni. Eğer görünse siper,Ordan görünür Dilber;Bu aşka tutuluncaHer yandan gelir haber. Aşka yan da haber al,Seyir eyle zevka dal;Buna derler “son makam”,Nene lâzımdır visal. Dediğim, gelir ağır,Bu sözü duymaz sağır;Neyine […]
Ağustos 22, 2019

Yine gönül hallanır,

Yine gönül hallanır,Yâr elinde sallanır;Bu hâli bilmiyenlerBizlere muhallanır. (1) Vücuttan gitmeden pas,Hiç giydirilmez libas;Bu hâli seyredenler,Seyir eder, tutar yas. Kir giderse, parlar yüzLibas giyemez uyuz;Herkese giydirilmez, Nurdandır, değil ucuz. Nur eder haşır haşır,Uyuz, dışından kaşır;Uyuza lâyık değil,Kirlenir bu çamaşır. Vücutta olursa kir,Ona denilir münkir;Uyuza giydirmeyiz,Giyse, “gelin oldum!” der. Aşk ile […]
Ağustos 22, 2019

Gam gider, hicran gelir,

Gam gider, hicran gelir,Vakıtsız, her ân gelir;Eğer yolunda ölsem,Tükenmedik can gelir. Misâli, bülbülde, bak,Konmuş, öter, gülde, bak;Gaafil göze görünmez,Yönünü dön, gül de bak. Cihanda yoktur misli,Âbıhayattır dili;Bir eli âşıktadır,Arşı tutar bir eli, Gözünden çıkar şûle,Aşk dağıtır bülbüle;Çağırır âşıkları,El eder güle güle. Bu ne esrardır Yârab:Lisansız eder hitap;Dile, kaleme gelmez,Okutamaz bir […]
Ağustos 22, 2019

Hadi bakalım Rahim! (1)

Hadi bakalım Rahim! (1)Sen de yan, ol İbrahim;Bu ateşe düşmedenNemrud’u öldürdü kim? Hicazı eyle bina,Gir de canı ver ona;O binaya kim girer,İlân olur cihana. Orda olunur tavaf,Her günahlar olur af;Kim ateşe girerseErir, akar, olur saf. Secde eder dört imam,Bilgi orada tamam;Bir kere secde ettim,Başımı kaldıramam. Beni bekler Cebrail,Ayrılmak olmaz kabil;Bu […]
Ağustos 22, 2019

Göründü gözü karam,

Göründü gözü karam,Dünyayı etti haram;Yakam eline geçti,İstemem ki kurtaram. Gittikçe beni sarar,İçimden beni arar;Her tarafım bağlandı,Neyleyim, tutmam karar. Dilim geçti hükmüne,Yetiştirdi bugüne;Can, yürek ferah oldu,Dilim durmuyor yine. Saçı benzer anbere,Burnu benzer minbere;(Emre), şükür kavuştuBu övülen Dilbere. 21.2.1945
Ağustos 22, 2019

Lütfet sadıklarına,

Lütfet sadıklarına,Dahi âhüzarına;Dileriz senden, koyma,Bak, bugünü yarına. Aşk evinden söyledin,Bizleri mest eyledin;Ebedî ayılmayız,Aşktan hasta eyledin. Biz ayıkmayız hâlâ,Tenimiz burda kala;Perçemine tutuştuk,Bu başa oldu belâ. Perçemine tutuşanOluyar bütün sultanÂşıktan aşk giderseHer hâli olur zindan. Yine düştük devire,Yüzünü göre göre;“Kemalât” buna derler:Mâşûkuna can vere. Can veren, Cânân alır,Sözünde sadık kalır;Canını da istese,Reddetmez, […]
Ağustos 22, 2019

Aşkını verdi Şâhım,

Aşkını verdi Şâhım,Kabul etti İlâhım;Firkat cana işledi, İçe geçti iştahım. İştah ile görüştüm,Görüştüm, derde düştümEğer Yâr ayrı olsa, Buna derler tam ölüm. Ötüyor “âhû kuşu”,İçten içe konuşuDaim (Emre) gam ister,Gerekmez aklın hoşu. 21.2.1945
Ağustos 22, 2019

Sen tutturdun afata,

Sen tutturdun afata,Hitam verdin hayata;Yüzünü seyir edenBilmem ki nasıl yata… Gözleri uyku tutmaz,Yaralanan unutmaz;Perçemine dolaşan,Bir gözler (1) uyku tutmaz. Bekler ki atsın şafak,Ateşe keser yatak; (2)Aklı: “gel, uyu!” derse,Aşkı da der: “durma, kalk!” Senin aşkına yanık,Daim durur uyanık;Uyanık duranlaraHimmet kapısı açık. Alan, girer kapıdan,Seyir eder o her anBir görüşün bedeli:Gözlerde […]
Ağustos 22, 2019

Sizler bakın, içi dışına uymuş,

Sizler bakın, içi dışına uymuş,Bir söz için o bir (Kâmil) e uymuş;Elinde fermanı, âşıktır alan,Âşık olup libaslarını soymuş. Âr ile namusu eylemiş feda,Onun için nasibeylemiş Hudâ;Nasıl tarif eylenilsin bu esrar,Kulaktan işleyip ruhlar hep tada. (1) İçini görmiyen eyliyor ikrah,Aşka düşer bu hale olsa âgâh;Canı, teni burada atar âşıkYarasını görse gelir […]
Ağustos 22, 2019

Güvenme dünya sevene,

Güvenme dünya sevene, Kendi nefsini övene;“Hakikatte yok ol!” dersinDöner, övünür o yine. Doğru sözü etmez kabul,Duymağa etmez tenezzül;Alır da kokular dikenDeste deste versen de gül. Gülü dikeninden seçmez,Kendi benliğinden geçmez;Dere suyuna alışmış, Âbıhayat versen içmez. Haraptır gönlünün bağı,Diken olmuş dört bucağı;Acı, tatlı farkedemez,Çünkü bozulmuş dimağı. Nidem, aklı tutmaz karar,Bilmez, nerden […]
Ağustos 22, 2019

Bu aşkın hazinesi,

Bu aşkın hazinesi, Acep âşıkın nesi…Yedi yılda bir çıkarO definenin sesi. Gözler önünden gaip,Hâli onun acaip…Yabancı el sunarsaYakıp ederler kayıp. Olmak lâzımdır cesur,Eli sunmak gayet zor;Yeter ki sen âşık ol,Maşuk seni bekliyor. Fakat olmasın mecaz,Maşuk senden etmez haz;Gönülden riya gitse,İşte orada Hicaz. Saf ol, ederler tavaf,Sen yanarsan olunğ (1) saf;Sözüm […]
Ağustos 22, 2019

Bakışın yaraladı,

Bakışın yaraladı,Yüreğim kan ağladı;Beni yaralıyan Dost,Binbir söylenir adı. Cemali benzer kuşa,Aşkı kaynayıp taşa;Eğer yüzü görülseHiçbir şey gelmez hoşa. (1) Bugün eyledik vuslat,Ruhumuza geldi tad;Ceryanına tutulanDurmadan eder feryad. Eğer etsem âşikar,Tadı ruhumdan kaçar;Ben zaptetmek isterim,Evvelden oldum naçar. Mahremdir, ettim siper,Söylemedim hiç haber;Eğer ben görmez isemBaşımda baykuş öter. Bu gönül olur harap,Yüzden […]
Ağustos 22, 2019

Ateşine düştüm ben,

Ateşine düştüm ben,Küle kesti bu beden;Hakkın şehitlerine Lâzım değildir kefen. Görsem, dersin, bir kere,Bağlıyorlar zencire;Hâle razı olanaAllah sabırlar vere. Çekmek lâzım, ne çare…Böyle varılır (Yâr) a;Bu hali bilmiyenler,Bize derler: biçare! Bu haller olmaz birden,Destur almalı pirden;Bu hale haset eden,Taş atıyor geriden. Bizi yakar iken Hak,Bilmiyenler der: ahmak!Hâlimizi bilmiyor,Yanmak! diyor, müstahak… […]
Ağustos 22, 2019

Âlemin Sultanısın,

Âlemin Sultanısın,Bilenin ayânısın;Biz bir soytarı olduk, Gören nasıl tanısın. Bu hâl olmuştur gömlek,Bize giydirdi felek;Evvel âhir, Hudâdanİsterdik böyle dilek. Şükürler, oldu kabul,Gönlümüzde açar gül;Makam burdan geçiyor,Gayet zordur tenezzül. Göremiyor her gözler,Rezillik olmuş siper;Zülüflerini kaldır,Beni yakarsın, Dilber! Sen görün de kurtulam,Kül oluyor her âzâm;Bu (Emre) nin ricası:Aşkına verme hitam.
Ağustos 22, 2019

Bize lâzımdır Hicaz,

Bize lâzımdır Hicaz,Orda kılalım namaz;Siz dinleyin bu sözü,Bu hâl her daim olmaz. Kulak ver, kendini at,Kabul olacak murad;Daim enginde (1) durur:Şimdi burda saltanat. Küçüldü, oldu nokta,Çünkü oturdu tahta;Doğruca dilek dile,Bakma talihe, bahta. Hâkimdir, bilir, bozar,Bozar da tekrar yazar;Kendi gizlenmek içinDurmaz eder âhüzâr. Yok ol, olsun âşikâr,Var olma, senden kaçar;Yeter ki […]
Ağustos 22, 2019

Bozulmasın niyetin, (1)

Bozulmasın niyetin, (1)Kabul oldu himmetin;Arzu yerine gelir,Sabreylemek çok çetin: Verilmişdurur müddet,Bozulmasın bu âdet;Sen sabrında karar et,Fakat eyleme hiddet. Nasiptir İskenderun,Amma bir parça uzun;Sen gidersen, geliriz,Çalar, oynarız oyun. Âşıklar gelir çalar,Oynar da zevka dalar;Hiddetini terk eyle,Bâzı, Hudaya yalvar. (Emre) misali değiş,Hitama erdi bu iş;Bu nasipler Hudâdan,(Emre) der: olur gidiş. (1) (1) […]
Ağustos 22, 2019

Dinle, sen sesini kes,

Dinle, sen sesini kes,Bizlere geldi heves;Bu hevese düşünceBülbülle doldu kafes. Kafesten ötse bülbül,Neş’eleniyor her gül;Yârın güzel cemaliÂşıkları etti kül. Doğdu, etti tecelliParlaklığından belli;Leylâ yüzünden doğdu,Kays’ı eyledi deli. Bizlere oldu eser (1)Fakat asî, çok küser,Bu bir “bâdı sabah”tır.Şafaktan evvel eser. Eser de atar şafak,Her yanı eder parlak;Doğup da ihya eder,Cevhere keser […]
Ağustos 22, 2019

Yine geldi hayali,

Yine geldi hayali,Hak nurundan boyalı;Benim gözümden gitmezYâr’ın yüzünün alı. Yüreğime nakş olmuş,Resmi içine konmuş;Hak aynasına baktım,Yâr için rengim solmuş. Can da olsun armağan,Onu bekler her zaman;Aç yüzünü göreyim:Gözüme gelsin derman. Gel! kalmadı kararım,Merhamet eyle Yârım!Ruhun gönlümde durur,Hayalini ararım. Gözümden gitmez hayâl,Beni eyleme ihmal;(Emre) nin yükü ağır,Yetiş, yarısını al. 25.3.1945
Ağustos 22, 2019

Yine çıkıyor zârım,

Yine çıkıyor zârım,Bütün sen oldun vârım;Bir dem sen ayrılırsan,Derde düşer, ararım. Ben ateşte dururum,Başıma taş vururum,Hasret hitam bulursa,Seni arar, bulurum. Benim gönlüm şen olur,Ebedî böyle durur;Bu hâli nasıl bilsinNefsine olan mağrur. Noktasından vazgeçmez,Doldursam, versem, içmez;Gözü kapalı olan,Cevheri taştan seçmez. Âşık bu zevka düşerMağrurlar sanır: beşer;(Emre) senden geçer mi,Cânânım! olsa mahşer… […]
Ağustos 22, 2019

O top verilmiş âşıka,

O top verilmiş âşıka,O top götürüyor Hakka;O top yanar ateş gibi, Âşık olmıyanlar korka. Aşk olmıyan, (1) eder ikrah,Nurdur, görünüyor siyah;O topu aramak içinNice âşık gezdi seyyah. Aradılar diyar diyar,Seyrettiler leylü nehar;Bu sevdanın lezzetini Anca zevka düşen duyar. Zevka düşsek, eder zuhur,Zevk olmadan geliyor zor;Fakir (Emre) zevka düşse,Zevka düşenden görüyor. […]
Ağustos 22, 2019

O top meydandadır, oynar,

O top meydandadır, oynar,Anca âşık olan arar;Nâehli eli vuramaz,Topunan (1) şehzade oynar. Babasından kalmış miras,Şehzadeler eder heves;O top küreye düşerse Dağdan, taştan çıkıyor ses. Top ile bulunur Allah,Top görülse gelir iştah;Kim ki topunan (1) oynarsa,Benliğinden bulur felâh, Çoklarına o oldu taç,Her dertlere odur ilâç;Seyreyleyin bu (Emre) yi,Topun himmetine muhtaç. (1) […]
Ağustos 22, 2019

Yâr yine doldurdu bâde,

Yâr yine doldurdu bâde,Nidem, eyledi iade;İçtim kararım kalmadı,Elimden gitti irade. Kadeh boyanmıştır kana,Verdi, içtim kana kana;İçenler iflâh olur mu…Vâdesi yeten dokana. (1) Aldım, elimde tutarım,Eğer emretse, yutarım;Vâdim “kalû belî” dendir,Ona feda olsun vârım. Bilirim, dolmuştur zehir,İçersem olur penzehir;Ben vâdimde duruyorum,Ben içerim, olmam kâfir. Onu içen diriliyor,Alıp içmiyen ölüyor;(Emre)! iç de […]
Ağustos 22, 2019

Bu aşk ediyor cebir,

Bu aşk ediyor cebir,Yandım, yüzünü çevir…Âşıkı öldürmeğeAllahtan almış emir. Elinde tutar ferman,Vurmak ister her zaman;Neylesin, vâdeylemiş,Gönül, olacak kurban. Vurmağa eder cebir,Yaradan! merhamet ver;Kuzuya kıyılır mı…Yüreği olmuş demir. İster yürekler dele…Fırsatı almış ele;Dünyayı yıkmak içinO ediyor zelzele. Bir yerde olsa kâmil,O beldede açar gül;Onun hatırı içinYıkılmak olmaz kabil. Lisanında beli var […]
Ağustos 22, 2019

Yârım getirdi uğur,

Yârım getirdi uğur,Yine aşk etti zuhur;Sıfatı uzak ise,Zatı canda duruyor. Bu makam hem yedi katGirenler eder berat;Hep mahlûkat sıfattır,Âşıkta duruyor zat. Varlık helâk olmalı, Sadece zat kalmalı;Tarif eylediğim hâl, Sadık âşıkın malı. (Emre)! âşık isen, yan Kalmasın sende irfan;Cihanı almak (1) için,Sen hep yan da ol duman. Yak da kalmasın […]
Ağustos 22, 2019

Neyleyim Yâr fitne imiş,

Neyleyim Yâr fitne imiş,Kur’an dahi böyle demiş;O fitneyi görmek için Nice âşıklar can vermiş… Her göz bakamaz, kamaşır,Kim ki zülfüne dolaşır,Çok koşma ile varılmaz;Canını veren ulaşır. Kim ki bu canına kıyar,O, Dostun sesini duyar;Bu “cemm-i gafîr” içindeYüzbinde bir âşıkı var. Candan çağırmalı Bilâl,Öylece oluyor visal;Sadık âşıkın gözüne,Lâyık, doğar “çifte hilâl”. […]
Ağustos 22, 2019

Bizim kahve sürülse,

Bizim kahve sürülse,Sürüldüğü görülse,Ölsem de dirilirim,Sevdiğim Yâr’ım gülse. Ölsem, geri gelirim,Diriliğim bilirim;Sükût ederim derde,Ben anca (1) ona derim. Ondan şifa umarım,Hep odur benim vârım;Yanıyorum, gel, yetiş.Beni yakıyor zârım. Yanar da yok olurum,Yeter, eyle terahhum;Gamından ihya oldum,Bilmiyenler der: zulüm!.. Sen zehir ver, içerim,Feda olsun her yerim;Dilber! seninle doldu,“Gönül” denen içerim. Bu […]
Ağustos 22, 2019

Neyleyim, Dost aşkı var,

Neyleyim, Dost aşkı var,Canımı durmaz yakar;Verdi bir bade içtim,İkincisini sunar. Bakıyor dura dura,Kendi dönmüş mahmura;Âşıklara âdettir,O bâdeye el vura. Ateştendir o bâde,Ediliyor iade,Ölüme razı olan,İçmeğe eder vâde. Ver, içeyim ben, Gülüm!Âşıka lâzım ölüm;Karşımdan gaibetsem,Yanar yanar görürüm. Bakışı canı deler,Âşıklar böyle sever,Bu (Emre) senden başkaSeyretmeğe tövbeler. (1) (1)Tövbelemek = tövbe etmek. […]
Ağustos 22, 2019

Âşıklar çekiyor âh,

Âşıklar çekiyor âh,Takdir eylemiş Allah;Perçemine dolaşan, Bulamıyor hiç felâh. Diyor ki: durma, dolan!Gülmez dolaşıp kalan;İki cihanı yakar,Eğer görülse o Can. O gönülden doğar gün,Görenler olur mahzun;İçeriden yas çeker,Dışından eder düğün. Böyle emretti Hudâ,Âşık gülmez dünyada;Her günü sarhoş geçer,Kul şerbetinden tada. (1) Bu dünya olur zindan, Dost böyle etti ihsan;Dost için […]
Ağustos 22, 2019

Bu bir delice kardaş,

Bu bir delice kardaş,Bakıyor yavaş yavaş;Dost iline giderken,Deliler olur yoldaş. Hiç yürür mü akıllı…Beğenmez böyle hâli;Hep delillerin olurBu yollardan visali. Medet Yarabbi, ulaş!Ateşlere düştü baş;Seni gören her gözlerHer vakıt oluyor yaş. Yarabbi! eyle imdat,Ateşe döndü hayat;Bu (Emre) senin içinDurmadan eder feryat. 21.4.1945
Ağustos 22, 2019

Bu aşktan almış izin,

Bu aşktan almış izin,Sen gör de iyi sevin;Bu aşkta yok olanlarYanar, görünür miskin. Yürekten akıtır kan,Dosttan kim alır ferman;Kuzular gibi durur,Bazı da olur arslan. Hükmeder göğe, yere,Yol gösterir Dilbere;Kim bir parmak dokunur,O, yanar birdenbire. Yeter artık, yoruldum,Etmeyin bana zulüm;Aşk büyük bir sultandır,Ben o kapıda kulum. Yanar, izin alırım,Yok oldu orda […]
Ağustos 22, 2019

Gözlerin gayet yorgun,

Gözlerin gayet yorgun,Noktayı gizliyen “Nûn”;Eğer âşikâr olsaHer gören olur mecnun. Fakat kalır mı kıymat…Gayet kıymetli âyât;Canından geçen okur,Görünse kopar afat. Görenler olur hayran,Âşıka lâzım derman;Her görenler ediyorİki âlemi seyran. Gayet kıymetli nokta,Her görenler can ata;Ehli olanlar bilir,Ölçü olmaz kıymata. Kim ki canından geçerBadeyi Dosttan içer;Sen Dilberin hâliniÂşık can ile ölçer. […]
Ağustos 22, 2019

Bütün hâl bulur zevâl,

Bütün hâl bulur zevâl,Âkıl isen ibret al:Yaradandan gayrisi,Ârifler bilir, hayal… Ağyar geçer, Dost kalır,Bilenler ibret alır;Bu görünen gölgedeHükmünü süren: Nâsır. Hükmünde durur bura:İyi seyreyle Yâr’a:(Enelhakk) ı söyletti.Görününce Mansur’a. Hep akıttı kanını,Görünce Rahmanını:Sevdiğinin uğrunaKurban etti canını. Canını verdi bedel,Eli kestirdi evvelElinden akan kanlar,O Bağdad’a oldu sel. Ona ne etti o Yâr…Bu […]
Ağustos 22, 2019

Acep bu sesi kim duyar,

Acep bu sesi kim duyar,Yine beni söyletir Yâr…Korkarım beni bu hasretGezdirecek diyar diyar. Terk edecek bu mekânı,Dolandıracak cihanıGönlümü şen etmek içinSeyyah ettirecek canı. Gösterecek Şarka, Garba,Deryalara baka baka.Ne yapalım takdir budur,Böyle vadeyledik Hakka. Cânânım takdir eylemiş,İçinden böyle söylemiş;Vaktı gelse görünecek,Bu (Emre) gerçek bellemiş, Gönlü aşkta tutar karar,Âşıklara bu hâl yarar;İki […]
Ağustos 22, 2019

Nasibeyledi Hudâ

Nasibeyledi HudâYine biz geldik “Yurd”a;Yârım doldurdu verdi,Mahmur olduk burada. Geçer mi bu mahmurluk…Ayıkmıya imkân yok;Kalbimi yaralıyor,Kirpikleri olmuş ok. Hiç geçmesin yarası,İstek değil çaresi;Ona gıda verilsinCiğerimin paresi. Orada bulsun vuslat,Kabul olsun bu murat;Evvelîdir bu dilek,Kabul et, eyle imdat. Damarını dolansın,Bu (Emre) aşka yansın;Kabul et ricasını,Her dertlere dermansın! 3.5.1945
Ağustos 22, 2019

Aşk deryasına düştüm ben,

Aşk deryasına düştüm ben,Nur oldu bu can ile ten;Dilerim iflâh olmasınAteşimize su serpen. Eli, ayağı kurusun,Hayatına verilsin son;Bizlere çirkin düşünen Kendinin başına olsun. Onlara olmasın nasipAşkı göstermesin. Hâsıp.Bu aşkı hased edenlerBu dünyadan olsun gaip. Hasetten bulmasın felâh,Kur’anda söylemiş ilâhBu âlemde hayvan olanBu hâle olamaz âgâh. Aklı ermez derdimize,Daim hased eder […]