Doğuşlar 1

Ağustos 22, 2019

Âşık gözü görecek,

Âşık gözü görecek,Görene hâl verecek;Cânânım, bu hasretinAcep nice sürecek?.. Tükenmez sabır ister,Yandık, yüzünü göster;Görünmezsen bu feryad,Ne tükenir, ne biter. İşitir taşlar, dağlar,Duyan beraber ağlar;Âşıkın ciğerindenVerdiğin kanlar çağlar. Her taraf döner küle,Basarlar güle güle;Kandan gıda verirlerSenin diktiğin güle. Güller kan gibi açarKandan kokuyu saçar;(Emre) durmaz bağırırYanınca olmuş nâçâr. 30.6.1946
Ağustos 22, 2019

Ah gözleri mahmurum!

Ah gözleri mahmurum!Bana eyleme zulüm;Bu hikmet kapısındaYirmi yıldır dururum. Bakmaktan doyamadım,Burda yok oldu adım;Kapıdan içeriyeBir adım atamadım. Ne ettin gözü elâ?..Yanar dururum hâlâ;Senden lutuf beklerkenBakışın oldu belâ. Bekliyorum ben el’an,Bu mudur bana ihsan?..Ben yok olmak isterdim,Cihana ettin ilân. Nasıl durayım diri,Tutturdun canı, seri…Birçok yük yüklenmişken. (Emre) dönemez geri. 30.6.1946
Ağustos 22, 2019

Cânânım! eyle himmet,

Cânânım! eyle himmet,Görün, doğsun Muhammed;Onunla birleşeyim,Ben seni edeyim medh. Can onunla karışık,Onunçün her yan ışık;Sofu gözü göremez,Âşık olan alışık. Ezelden sana yanık,Her derdine dayanık;Gözlerinden çıkan nurSofulara karanlık. Göremez, eder inkârGözlerinde perde var;“Kâmil” gelse, kaldırsaO tekrar yine tutar. Görmeye lâyık değil,Uyur, uyanık değil;Muhit olan cemâlinOnlara açık değil. Gözlerinde var perde,Görmezler, derler: […]
Ağustos 22, 2019

Bir derin hâle düştü can

Bir derin hâle düştü canTarif etmek olmaz imkân;Bu bir tükenmez devlettir,Zuhur etmiyor her zaman. Bütün âlemi doldurur,Eğer bu hal etse zuhur;Gamdan eylerse tecelliNur iki âleme vurur. Hacet kalır mı Cibrîl’e,Dost ile olana bile? (1)Postaya ihtiyaç olmaz;Dense, kopuyor velvele. Duyanlara olur zarar,Gösterirsen, eder inkâr;Bir zerre aşkı olanlar,Hâli ile eder ikrar. Dostun […]
Ağustos 22, 2019

Taklid olmazsa eğer,

Taklid olmazsa eğer,Tahkika nasıl geçer…Eğer vicdan uyansaYürür, tahkika göçer. Gönülden kalkar güman,Bu tecrübe ile zan;İki cihana dolarEğer yıkansa vicdan. Yıkanmalı kan ileSöylenen lisan ile;O hale meyyal olanUğraşır mı can ile. Can kurban olmayınca,Ele tân olmayınca,Hiç o ele varılmazGönül uslanmayınca. Candan etmeli ikrah,Hem de gece gündüz ah;Bu derde çare bulmaz,Âlemler olsa […]
Ağustos 22, 2019

Nene lâzımdır hesap…

Nene lâzımdır hesap…Dinle, denilsin hitap:Kendikendine olur,Sen sabreyle, intihap. (1) Ezelîden kurulmuş,Sabredene gelir hoş;Bilen, ibretle bakar:Hak vardır, gerisi boş. Düzelir gide gide,Yeter ki görsün dîde; (2)Sahibini görürüz:Durmaz eder idare. İdare eden, o Yâr,Her hâli kendi duyar;Kargaşalık içinden,Seyret, kendini kurtar. Uyan, aslına ulaş,Sen yürü yavaş yavaş;Âdettir, bu dünyadan,Gelir, göçer nice baş. Burada […]
Ağustos 22, 2019

Nefsim bana oldu düşman,

Nefsim bana oldu düşman,Gafil tutuyor her zaman;Gönül senden umar ihsan,Lutfeyle açılsın yolum. Çeriler yolumu keser,Gönlüm ordan geçmek ister,Merhamet et yolu göster,Lutfeyle açılsın yolum. Her yandan atarlar çengel,Her birisi oldu engel,Dönüp de diyorlar: tenbel!Lutfeyle açılsın yolum. O “ismi âzâm” hakkıyçin,Verdiğin ilham hakkıyçin,“Hac” daki imam hakkıyçin,Lütfeyle açılsın yolum. Okunan Kur’an hakkıyçin,Manevî sultan […]
Ağustos 22, 2019

Kimine edersin her hali ihsan,

Kimine edersin her hali ihsan,Kimine edersin herkesi düşman,Kimini dünyada sultan edersinKimini canlı olduğuna pişman. Kimine verirsin mutî evlâtlar,Kiminin dünyasını edersin dar,Kimisini senden ikrah ettirinğ (1)Kimine aşk verinğ (2), o, seni arar. Kimi senin için köşeler bekler,Kimi isyan eder, ârını terkler, (3)Kimine sevda verinğ (4), çeker mihnetBütün senin için, Cânân! emekler. […]
Ağustos 22, 2019

Zaman gelir, bir gönülde gezersin,

Zaman gelir, bir gönülde gezersin,Zaman gelir, her şeylere benzersin,Zaman gelir, bu dünyayı ezersin.Kudret, kuvvet senin, biz ne edelim… Zaman gelir zerreyi edenğ (1) ihya.Aşkını (2) alıp da koymazsın hayâ,Cânân! sana mahkûm durur bu dünya.Kudret, kuvvet senin, biz ne edelim… Zaman gelir, bütün harab eylersinİşiten kulağa hitab eylersin,Âdem yüzünü sana kab […]
Ağustos 22, 2019

Maymuncuksun, her dileği uyarsın,

Maymuncuksun, her dileği uyarsın,Karanlıkta karıncadan duyarsın,Her fiilin sahibisin o Yârsın,Hüküm senin, devran senin, gün senin. Ehline görününğ (1), çıkanğ (2) meydana,Katil olur, girersin sen zindana,Sen nafaka verirsin bütün cana,Hüküm senin, devran senin, gün senin. Devir gelir, elvan elvan görününğ (3),Devir gelir, arayandan bürününğ,Mülk senindir, mâlikisin her günün,Hüküm senin, devran senin, […]
Ağustos 22, 2019

Kâh bu gönül zindan olur,

Kâh bu gönül zindan olur,Hayatına pişman olur,Bazı çıkar gök yüzüne,Seyir eder, handan olur. Yıldızlar ile yarışır,Aya, güneşe karışır,Lânet ettiği şeytana,Lutfunu eyler barışır. Hiçbir vakit tutmaz karar,Sıkıntıya düşer, kaçar;Bir dem gelir, düşman olurDostum deyi (1) döner, arar. Hikmetinden olmaz sual,Her varlığa eder visal;Bir adı “Şedîdül’ikab”,İmhâl eder, etmez ihmal. Ne ederse kendi […]
Ağustos 22, 2019

Allah açmış burda dükkân

Allah açmış burda dükkânCan alır, can satar her an;Hakikat müşterisineNice canlar olur kurban. Can alır gider müşteri,Gidenin kalmaz eseri,Ayaklar altına konur,Hiç canı kalmıyan deri. Hepisi misaldir ona;Kesilip ayağa kona;O dükkândan ayrılır mı?Bitişik olanlar sana. Dükkânda kurmalı mekân,Dükkân olur ona vatan;İki cihana hükmeder,Dükkân: gönül, durup yatan. Hâl sahibi dükkân açar,Can alır, […]
Ağustos 22, 2019

“Hâl” olur mu boşuna…

“Hâl” olur mu boşuna…İbretle bakın şuna…Hâl, kimine acıdır,Bazı gider hoşuna. Gerek, kuvvetli sabır,Duyacaksan sâkin dur,Sükût edip durandanZaman gelir doğar nur. “Sabır”, ilim başıdır,Dervişlerin âşıdır,Mîrâca gidenlerinSadıkça yoldaşıdır. Hep yürürler sabırnan (1),Yola olurlar revan,Sabırla mîrâc etti.Muhammet gibi sultan. Sabır olmuştur rehber, Gece gündüz beraber;O yolun yolcusunaMutlaka sabır ister. Sabır perdeyi yırtar,Ordan görünür […]
Ağustos 22, 2019

“Tevhid” sin, görününğ esmâ,

“Tevhid” sin, görününğ esmâ,Güneşe misaldir sîmâ,Sana âşık bütün sema,Eğer seni bırakırsan. Âşıktır ayla yıldızlar,Bütün yürek sana sızlar,Böyle olur her cansızlar,Eğer seni bırakırsan. Senin için ibadetler,Sanadır bütün hizmetler,Senden giderse hiddetler,Eğer seni bırakırsan. Senin için bütün secde,Anladıysan sana müjde;Hep sofular derler: nerde?Eğer seni bırakırsan. Bütün sensin gelen, giden, Senin için bütün beden,Her […]
Ağustos 22, 2019

Hoşlanmak lâzım Mâbûd,

Hoşlanmak lâzım Mâbûd,Hâl bulmak lâzım, vücud;Sen gönül! bileceksenSen “ben!” demeyi unut. Bildirmiyor sen ve ben,Gaib etmiş bu beden;O ilden haber vermezKendisini terk eden. Gidenler geri dönmez,Gelenin dili dönmez,Ne eyleyim, Yaradan!Yaktığın ateş sönmez. Yanıp bulmıyor hitam,Yanmazsa gelmez ilham,Batın namaz kılmağaO ateş imiş imam. Odur tekrar müezzin…Eğer vermezse izin;Acep bu yol biter […]
Ağustos 22, 2019

Gören, geçer canından,

Gören, geçer canından,Dininden imanından,Benim yüreğim yarık,Görünmez, dört yanından. Bulunmaz elde (1) deva,Sen Yârım, getir sıva.Yüreğimin ilâcıAğzından çıkan hava. Karşıma otur, söyle,Yarama derman gele;Dermanı Mevlâm vermişAğzında dönen dile. İlâçtır ona kelâm,Nideyim, vermiş Mevlâm;Ne eylesen bozulmaz,(Emre), kurulmuş nizam. (1) Başkasında. 17.8.1946
Ağustos 22, 2019

Nerden çıktı bu sandık…

Nerden çıktı bu sandık…Tamirinden usandık;Bu hanımın elindenYandık Allahım yandık. Tamiri hiç tükenmez,Ederik (1) biz, hiç bitmez:Gönül! bunlardan kurtul,Yokluk âleminde gez. Yarabbi, bu kadını…Nerden andık adını…Biz yüzüne güleli,Unuttuk zevk tadını. Her yandan atar çengel,Neyleyim, ateş el…Daima çalıştırır,Dönüp de diyor: tenbel! Yeter artık Yaradan,Aşkını eyle ihsan;Bindebiri kurtulur,Boşa gider nice can… Herkes yürür […]
Ağustos 22, 2019

İçtik Dost cemalinden,

İçtik Dost cemalinden,Neşe aldık halinden;Dosttan bir bâde içen,Hep vazgeçer malından. Kendini verir yoğa,Bakmaz bahçeye bağa;Bir daha gönül vermezDünya denen alçağa. Bu hâl gelir mi dileVücudu yoktur, ele…Âşık gönlü kırılsa,Dünya olur velvele. İsterse, eder tamirHâli her şeye kaadir;Dünyayı döndürmeğeGözünde durur âmir. Fakat gizlenir çöpe,Bilen girer mektebe;O hâli bilmek içinHayata eder tövbe. […]
Ağustos 22, 2019

Yine açıldı bu iplik,

Yine açıldı bu iplik,Sıtır eyledi (1) dört kirpik;Bu âlemi anlıyamaz“İlmi ledün”, Metafizik. Kapısıdır “ilmi ledün”,Bizler okuyoruz hergün;Okuduk, ehline verdik,Üryan ol, bizlere görün! Gözümüzden gitsin hicap,Gönülden doğsun âfitap;Kendinden kendine olsunAkıllar ermedik kitap. Varlığımız bulsun fenâ,Aşk lezzeti gelsin cana;Yaradan! bu gözü gel, al,Sana baksın kana kana. Medhederiz seni İlâh!İşitenler bulsun felâh:Bu (Emre) […]
Ağustos 22, 2019

Meydana çıksa Dilber,

Meydana çıksa Dilber,Bize gözükse eğer…Ona âşık incinse,İki cihan titirer. Onlar görülür zelil,Sükût eder, dökmez dil;Onları seyretmiyen,Bakarlar ya, hep alil. Onları seyreder kim,Görenler, olur âlim;Görünüşte fakirdir, Manevî halde hâkim. Dost için ederler ah,Onlar bilmez mal, matah;Görünüşte virandır,Orda oturur Allah. Onlar eder imdadı,Onlar eder feryadı;(Emre) öyle oluncaGeldi ağzının tadı. 29.8.1946
Ağustos 22, 2019

Bu hâl gelirse bize,

Bu hâl gelirse bize,Gark oluruz denize,Şavkı istilâ eder,Bakarız cümle yüze. Vurur bütün yüzlere,Bütün gözler hep göre;Kurtlar, kuşlar seyrederMedh edilen Dilbere. Görenler olur hayran,Olur Sultan Süleyman,Herkesler dayanamaz,Dayanıyor âşık can. Görür görmez olur kül,Üzerinde biter gül;Görünüşü karanlık,Herkes etmez tenezzül. Işık verir ehline,Beklemeli çok sene;Bu (Emre) seyredinceAteşe döndü yine. 29.8.1946
Ağustos 22, 2019

Edilmiş öyle karar,

Edilmiş öyle karar,Bilen, edemez inkâr;Dilim kelâm söylerkenGözlerim seni arar. Yanıyor bulamazsa,Seninle olamazsa,Her yanım ateş olur,Yar ile kalamazsa. Yaradanım! bu ne hâl…Yar için oldum dellâl;Sabır, karar kalmadıGörün, sen bu canı al. Olsun can senin ileGücü yetmesin dile;(Emre) yi kınayan çok,İster, bu yolda öle. 1.9.1946
Ağustos 22, 2019

Sızlıyor yaralarım,

Sızlıyor yaralarım,Cerrahıma varayım;Gözyaşımdan derman ver,Şifa olsun, sarayım. Sana geldim cerrahım!Sar da kesilsin âhım;Benim şifam sendedir,Aman, bahtı siyahım. Sar da kesilsin zorum,Beni eyleme mahrum;Her daim reddedersin,Ben azmimde dururum. Tecelli etti azim,Sadıklara bu lâzım;Lutfuna nail eyle,Kabul olsun murazım (1). Başka bir hâl gerekmez,Derde derman istemez;(Emre) nin çektiğiniEyyup olsa çekemez. (1) Muraz = […]
Ağustos 22, 2019

Vardır mühürlü kulak,

Vardır mühürlü kulak,Mühürünü basmış Hak;Gönül! neden gam dutanğ (1)?Mühürünü çöz de bak. Böyle edilmiş karar,Bilenler, etmez inkâr;Her kulak açılırsa,Ehline olur zarar. Öyle, (2) kapanmış yürek;İbretle bakıp görek; (3)O mühür çözülmezseKabul olur mu dilek… Yine (4) basılmış göze,Kulak veremez söze;Öyle hitap edildi,Emir verildi bize. Eğer olursa razı,Kılarsa “dön namazı”,Mühürü biz çözeriz,Anlar, […]
Ağustos 22, 2019

Depreşti dertlerimiz,

Depreşti dertlerimiz,Acep ne edelim biz…Evvel bir katre idi,Büyüdü, oldu deniz. Hiç gelmezdi hatıra,Deniz oldu bir katra;Gönül! gaib ettiysen,Gözlerini aç, ara. Sen ararsan bulursun,Bulup kendi olursun;“Refref” e bin de yürü,Bu varlık burda dursun. Bu vâra bak bir kere,Vefa etmiş kimlere?İbret gözü açıklar,İbret göziyle göre. Gör de sen seni kurtar,Kimlere gülmüş bu […]
Ağustos 22, 2019

Ne oldu bize yine…

Ne oldu bize yine…Büründük bir kefene;Âşık ona denmeli,Bir kıble bulup döne. Orda ede salâvat,Kabul edile hâcât;Nûru ilâhî orda;Evvel görülür afat. İçinden çıkar Rahman,Beraber olur o can;Gel, gönül, acele et,Ulaş, kopmadan tufan. Su kaplıyor her yanı,Hazır etmiş tufânı;O gemiye binmiyen,Tufana verir canı. Görülmez bu su, boğar,Boğmaya adam arar;Gözü açık olanlar,Seyreder, etmez […]
Ağustos 22, 2019

Tanrının gitse hoşuna,

Tanrının gitse hoşuna,O hâl gider mi boşuna…Denilen gönül şehrineAnca âşıkı taşına. Orada mekânı kura,Canı teslim ede Yâr’a,O ele gitmek istiyen,Nider, zindan ola bura. Burdan eyliye elvedâ,Kollarını aça Hudâ,O ele gönül verenin,Kıymeti olmaz dünyada. Her evliya böyle derler,Gidenler, böyle giderler;Hiç (Emre), kabul edilmez,Sen dünyayı sevsen eğer. 8.9.1946
Ağustos 22, 2019

Dilber seni görmek ister,

Dilber seni görmek ister,Kaçsan, Dilber sana küser;Bu muammayı bildiysen,Aç da sen meydana göster. Sen niye çınlattın tası?Verilmez onun bahası;Vakıtsız dâvet edilse,Her gelenler olur âsi. Çağırmalı yavaş yavaş,Yenmez, ağılıdır bu aş;Bu yolda kesilmedi miDoğrusunu söyliyen baş? Sıtır edilmiş (1) gerisi,Olsa dinliyenin hissi;Hakikatı söyliyeninYüzülmedi mi derisi?.. Etmişlerdi belik belik, (2) Birkaç yerlerinden […]
Ağustos 22, 2019

Asıl sana toprakdurur,

Asıl sana toprakdurur,Bekle, bir gün eder zuhur;Sen her varlıktan geçersenYüzüne Dost nuru vurur. Bu Kâbeyi yapan Celil,Anla, senden ayrı değil;Anlamıyan tavaf eder,Dört duvarı yapmış Halil. Anlar isen, ettin tavaf,Fakat sana eyle insaf;Evliyâullah delildir,Bu hallere olmuş sarraf. Durmadan ederler ayar,Sözü, ehli olan duyar;Bu hâlin ehli olmıyan,Kıymet bilmez, sana kıyar. Yaradanım, aç […]
Ağustos 22, 2019

Aklında kalmasın gurur,

Aklında kalmasın gurur,Şifa bulsun, Dosta götür;Gönül aynası pâk olsun,Sen kabul eyliyeni gör. İçine (1) düşsün o Hallâk,Kendisinden kendine bak;Od, yel, su sehmini alsın,Sade kalsın kara toprak. Herşey ulaşsın aslına,Sakın güvenme sen cana;Burda cana güvenenlerSonra ağlayıp utana. Yok ol ki yüzün olsun ağ,Gönlün, olsun bülbüle bağ;Durma o Dost için ah çek,Erisin […]
Ağustos 22, 2019

Dostun derdi gelse eğer,

Dostun derdi gelse eğer,Gönül bilmez, derman ister;Bulamaz da kalır naçar,Mutlak ecel suyu içer. Uzanır elin yanına,Hasret ederler canına;Kudret eliyle buz konurDamarda gezen kanına. Gelip çeneni çatarlar,Üstüne örtü atarlar;Kaldırdıktan sonra seni,Birkaç gün gamlı yatarlar. Taksim ederler malını,Söylerler senin hâlini;Gözönünden gaib ederVücud denen hayalini. Toprağa karışır vücud,Hâlin kalır burda mevcud;Gönül! Dostu buldu […]
Ağustos 22, 2019

Dilimiz âyet-i Kur’an,

Dilimiz âyet-i Kur’an,Daim söyler burdan Rahman;İlham gelir, zuhur eder, Dinliyenler alır ihsan. “Arş-ı Rahman” bedenimizGörür hizmet edenimiz,Kavuşur da vasıl olurCanını terk edenimiz. Perde tutunduk biz, siyah,Çoğu görür, eder ikrah;Âşık açıp görmek içinGece gündüz ediyor ah. (Emre), yürü, perdeyi aç,Âşıklar ile eyle hac;Bu aşk seni dellal etti,Cevheri eyledin haraç. Alamıyan atar […]
Ağustos 22, 2019

Birgün olur, beniz solar,

Birgün olur, beniz solar,Toprağa dökülür, ular; (1)“Benim!” dediğin vücudaİkrah ettiğin kurt dolar. Gözünü aç, bu hâl çetin,Kokularla dolar etin;Geldiği ellere giderSeni söyleten kuvvetin. Göğden olur birçok delik,Darmadağın olur kemik;Birbirinden ayrılıncaToprağa dökülür ilik. Her sözü söyliyen dudak,Eğer şimdi demezse Hak,Âbı zülâl akıtmazsa Onu da bend eder toprak. Dışarıda kalır dişler,Tabiat, hâlini […]
Ağustos 22, 2019

Hiç bilinmez düzenimiz,

Hiç bilinmez düzenimiz,Gönül gönül gezenimiz;Okunur, kimseler duymazHak dilinden ezenimiz. (1) Kimi yürür içten içe.Kendini çıkarır hiçe;Her vaktını gündüz eder,Güneş batmaz, kalmaz gece. Gözlerinden atar şafak,Her yanlardan görünür Hak;Gönül bazı zindan olur,Gönül bazı olur berrak. Bazı bir çöpe tutulur,Hayâlâta esir olur;Gaib olan mücevheriCanından geçenler bulur. Kim bulursa olur diri,Diller medheden cevheri;İbret […]
Ağustos 22, 2019

Dostu saklar vücudumuz,

Dostu saklar vücudumuz, Hâl ehlidir mevcudumuz; Eğer aşka boyanırsak Neşe verir Mâbûdumuz. Yüzünün devri alından, Neş’esinin o halinden; İki cihan sermest olmuş Durmaz gezer hayalinden. Firdevs’teki “âbı Kevser”, Durmayıp akmayı ister; Yanağının devr etmesi Bize “bâdisabah” eser. Ona hasret çekmesi zor, Nice canlar tutar huzur; Gel ey sofu, bu lezzeti […]
Ağustos 22, 2019

Bizim derdimizden haber veren yok

Bizim derdimizden haber veren yokGelip mâlâyânî konuşanlar çok;Hep bu sözler canımıza batıyor,Ucu zehirlenmiş keskince bir ok. Vücudu yoktur ya canımı deler,Eğer kurtulursam ederim tövbeler;Bir zerre aşk gelse bize bozulurNefs elinden düzen olmuş cepheler. Bizi gafil bulsa gelir, destelerHayalettir, tutamaz bütün eller,Bu esrarlı sözleri konuşuruz,(Emre), acep duysa ne söyler eller? 1.9.1946
Ağustos 22, 2019

Yârım! ne ettin bizi…

Yârım! ne ettin bizi…Kül eyledin benizi;Yüreğimde duruyorKirpiklerinin izi. Yıllar geçse de solmaz,Tufan olsa düz olmaz;Yüzünün görünüşüKolay kolay bulunmaz. Arar âşıkta gözler,Zor bulunur o izler;Eğer kıyamet kopsa Âşıkın seni özler; Cânânım! eyle himmet,Âşıka eyle hürmet;Sana âşık bilir miNe haşir, ne de cennet. Seni gözler her zaman,Eylemek ister seyran;Kim ki sana tutuldu,Bilmez […]
Ağustos 22, 2019

Yoktur sana adusan (1)

Yoktur sana adusan (1)Tarif eder mi lisan…Bulup yok olmayıncaNeyleyim gitmez güman. Çok demişler sana ad,Çok duyan etmiş feryat;Bilerek geri kaçmışİblis eylemiş inat. Mânî olmuştur varlık,Varlık, olmuş karanlık;Bu perde yanmaz iseO yüz olur mu açık? Dikkat edelim Yâr’a Düşmiyelim inkâra;Beytullahın örtüsü,Nidem (2) yapılmış kara. Öyle durur (3) örtüsü,Nur olmuştur görgüsü:Simsiyahtan yapılmışO […]
Ağustos 22, 2019

Dünyaya olduk esir,

Dünyaya olduk esir,Hâl etti müteessir;Bu kadar söz söyledik,Acep eyler mi tesir? Aşk eyledi nasihat,Geldi, okudu âyât;Kulağımız duymazsaDimağımız almaz tad. Gönül verdik biz ona,Düştük hayat yoluna;Cana hayifler olsunEremezsek sonuna. Sed çeker önümüze,Mâni düğünümüze,Ağılı bal katıyorDünya her günümüze. Benzer ağılı bala,Mâni oluyor hâle;Haşrolmadan canımız,Gelip Dostumuz ala. Ölüp ola beraber,Kalmıya aslâ eser;(Emre)! dünyayı […]