Doğuşlar 1

Ağustos 22, 2019

Tutulma, yılan yutar,

Tutulma, yılan yutar,Onun kalbi gayet dar;Birimizi yutunca,Gerimizi hep arar. Gücümüz yetmez, âsi…Gayet zor kurtulması…Muhabbet âleminiNe tatlıdır bulması… Eğer bulsak bir kere…Tadı benzer şekere;Muhabbet âlemindeFâni olan göz göre. Yok olsak kalmaz meşrep,Geriden gelir edep,Allah nasibeylesin,Muhabbete varak (1) hep. Birleşelim orada,Meşrep bitsin arada;Meşrep hâli bitmezseNasıl bilinir Hudâ?.. Meşrepler durur (2) perde;Görmek nerde, […]
Ağustos 22, 2019

Sevgilin olsa Allah,

Sevgilin olsa Allah,Gece gündüz edenğ (1) ah;Bu hâli bilmiyenlerSenden ederler ikrah. Bildirdi feryadımız,Hazzeder bünyadımız;Böylece gelmiş, geçmişHep bütün ecdadımız. Âşık olunca ona,Hep boyanmışlar kana;Bir kere Allah! diyenHep ah eyler sonuna. Zelil olur gülemez,Hiç kendine gelemez,Her daim bihuş olur,Dosttan gayri bilemez. Bir kere etse niyet,Kalmaz onda hissiyet;Aklı başına gelseSevdiği eder hiddet. Her […]
Ağustos 22, 2019

Yine olduk biz revan,

Yine olduk biz revan,Düşmeden gitmez insan;Hatâdan salim değil,Ayık durmalı her an. Ayık duranlar görmüş,O yola boyun vermiş;Gözünü aç, her yeriYılan, çıyan çevirmiş. Azimkâr olan ermiş,Yüzünü yere sermiş;Bizleri yutmak içinCebbar kuvveti vermiş. Yürüyemiyor her kul,Onlarla doludur yol,Ol bir velîye teslim,Aralarından kurtul. Kurtul, gitsin karanlık,Seher olmuştur, ayık! (1)Sen gözünü dik de bak,Vuslat […]
Ağustos 22, 2019

Uyan, gözlerim uyan,

Uyan, gözlerim uyan,Seni yutmasın yılan;Yutulmaktan emin ol,Bekler Hazreti Rahman. Ulaş da sen, al ihsan,Fakat ayık da uslan;Gözlerini açarsan,Yüzüne bakar her an. Alır seni kucaklar,Cezbesi gelir, sarar,Cezbeden yol bulursan,(Gönül) de edenğ (1) karar. Senden de ayrı değilİlham veren Cebrail:Kelâmı ifraz eden,İnsan ağzındaki dil. Ağzın, dilin tercüman,Oradan olur ayan;Gelirken ateş olur,Eğer sadıksan […]
Ağustos 22, 2019

Gönül olmuştur ferah;

Gönül olmuştur ferah;Çün içinden doğdu mah;Yârım! sana tutulan.Ebedî (1) olmaz iflâh. Manevî Leylâm! seni…Mecnun eyledin beni;Yolunda çürüteyimGezdirdiğim bedeni. Alsın Fuzûli ibret,Geldi de oldu kısmet;Bu derde tutulmamış,Bak yetmiş iki millet. Geldi de beni buldu,Neyleyim, kısmet oldu;Bütün gam pazarınaBu gönlüm daldı kaldı. Binbir çeşit gamlar var,Durmaz içimi yakar;Nidem gönül doymadı,Durmaz da tekrar […]
Ağustos 22, 2019

Gönül sen Hakka ol kul,

Gönül sen Hakka ol kul,Bu vahşilerden kurtul;Sadık âşık olmazsan,Bu vahşiler vermez yol. Senin yolunu keser,Hem zehirlemek ister;Yılanlardan kurtulan;Yüzbinde birdir beşer. Sen gafil olma, yutar,Hepsinde de kuvvet var;Bu yol gayet genişkenGafillere gayet dar. Bu, model, esası var, (1)Esası yapar zarar;Bir (Kâmil) elini tut,Öylece seni kurtar. O gönüle varmalı,Bu canı kurtarmalı,(Emre) sen […]
Ağustos 22, 2019

Bu aşk terkedilir mi?

Bu aşk terkedilir mi?Bırakıp gidilir mi?Bizim esrarımızıYanmıyanlar bilir mi? Alanlar alır ihsan,Haydi gönlüm, al, uslan;Eğer Dilber ararsanÂyine olmuş insan. Gözlerini sil de bak,Sen “ben!” demeyi bırak;Aranılmaz her yerde,Sen insan yüzüne bak. Muhabbetsiz bilinmez,Gam çekmeden gülünmez,Kulak açılmayıncaBaşka türlü denilmez. Duysa hayvanda kulak,O dahi der: enelhak!Gönlüm! sen yere seril,Tepelesin her ayak. Böyle […]
Ağustos 22, 2019

Kadifeden yeleğim,

Kadifeden yeleğim, Medheder seni dilim;Bu ateşe düşmeden Seni seyir eder kim? Görmeğe (1) ateşe düş,Yok ol da sonra görüş;Bu aşkta yanmayıncaKim Dost ile görüşmüş?.. Ne kadar öğsek, uzun…Görenler olur meftun…Âşıkların bekliyor,Dilber! nikabı soyun. Soyun da kalksın nikap,Gözlerden gitsin hicap;Gönülden gitmez küsuf,Doğmayınca âfitap. Doğar amma, pek kara,Dolar iki diyara;Âşık ile beraberGezer, […]
Ağustos 22, 2019

Hayran etti beni Yâr,

Hayran etti beni Yâr,Gözlerim onu arar;Ziya vermiş bir puta,Aksi yüzlere çarpar. Akıl edemez idrâk,Görenler olmaz helâk;Kim bakarsa dirilir,Bu âyîne olmuş pâk. Yıkanmış ateşlerde,Görse, yok olur dîde;Bakan kendini görür,Kendisi olmuş perde. Bir kere baktı ona,Seyr et sen Süleymana…Gördü, hükümdar oldu,Hayvana ve cihana. Can gerektir ki göre,Aynaya canı vere;Hiç durmadan devreder,Nebiler süre […]
Ağustos 22, 2019

Yaradanım! taş mıyım?

Yaradanım! taş mıyım?Bu gama yoldaş mıyım?Ben neden yanmıyorum?Taş gibi bir baş mıyım? Aşkını ver bana Yâr!Bu gönlüm durmaz arar;Yüzünü döndüreli,Dertlerin yağmur yağar. Yârım başımda durur,Bu ateş nasıl bir kor…(Emre) yanmış başınıTaşa toprağa vurur. Yanıyorum ben gayet,Senden isterim himmet,Bu cihanı yakarımDevam etse hararet. Bu beden olmuyor kab,Yıkar, eylerim harabHesab eden ahmaktır,Sevda […]
Ağustos 22, 2019

Dosttan gelince koku,

Dosttan gelince koku,Bizde kalmadı korku;Yürek yarası olanAcep bilir mi uyku… Uyunmaz bu yaradan,Uyanık durur her an;Bu yürek yarasınaÂşık olmuştur, Rahman. Kur’anda var misali,“Yara” dandır visali;Görüp de âşık olanTerk edemez bu hâli. Dostu çekse hançeri,Vursa candan içeri;Öldürmeye kasd etseYine dönemez geri. Canını eder fedaAşkını verir Hudâ;Bu (Emre) dua eder,Bu hâli herkes […]
Ağustos 22, 2019

Bizde nice haller var,

Bizde nice haller var,İki cihanı yakar;Ten gözüyle görülmez,Ancak aşk gözü bakar. Bu ten gözü dayanmaz,O, gafildir, uyanmaz;Bu noktayı görmeğeGöz kuvveti gelir az. Kendisine çeker sed,Çünkü bürümüş illet;Başka bir hâl yaramaz,Anca yarar muhabbet. (Emre), sen bilirsen et,Sen seni orda terk et,Hakka vâsıl olmayaEzelden ettin niyet. 16.11.945
Ağustos 22, 2019

Kimseyi etme tayip,

Kimseyi etme tayip,İsmin olmasın gaip;Bu cihanın içindeBir şeye olma sahip. Yoktur bir şeyin dibi,Onların var sahibi;Canın üstünde ikenOl kara toprak gibi. Kendini bir toprak bil,Bir varlık senin değil;Bu ibreti gören göz,Perde tutunmuş yeşil. Doğmuş iken âfitap,Görmez, tutunmuş nikap;Senden sana söylenen…İyi duy, sana hitap. Bana bir haldir lüzumAğyara bakar gözüm;Hak hikmeti […]
Ağustos 22, 2019

Yaradan! eyle himmet,

Yaradan! eyle himmet,Ben seni edeyim medh;Seni çoğu görmeğeYanarak etti hizmet. Dert çekti acı acı,Yürüdü, buldu Haccı; (1)Âşık ettin Mansûr’u,Can verdi, giydi tacı. Gönlünden doğdurdun ay,Gönlümüzde durur hay;Sana âşıklık etmek,Râzıyız, değil kolay. Âşıklar eder tavaf,Yanarak olurlar saf;Zümrüt taşını göster,Biz mücrime et insaf. Yandık “Gönül Yârı”na,Bakarız dîdârına;Eliyle yapıştırmışKâbe’nin duvarına. Gizlemiş kendisiniO hâlin […]
Ağustos 22, 2019

Yine kalktı hayranım,

Yine kalktı hayranım,Ateşe döndü canım;Hadi seni göreyim,Cennet olsun zindanım. Sallan, olayım ferah,Senin için ettim ah;Senin derdine düşen,Ateşten bulmaz felâh. Durmadan seni arar,Gönlünden dahi sorar;Eğer seni görmezseİki cihan olur dar. Her taraf olsa huri,Onlardan durur geri;Bizi aşka gark ettin,Sen Hakikat Dilberi! Seninle dolu her yan,Gördü gözüm doldu kan;Cana ateş bıraktıAşka bürünmüş […]
Ağustos 22, 2019

Ateş tutar mı leke?

Ateş tutar mı leke?Meğer bu hal görüke…Âşık ona demeli,Birçok mihnetler çeke. Çekmelidir böyle hâl,Çekenlere olur mal;Bu hâle hayran olan,Çeker, eylemez ihmal. Bu sözleri konuşa,Dert çekmeye alışa;Bu benliğin dağınıBu dertler ile aşa. Böyle bulur miracı,Olur essahtan hacı;(Emre) nin hak sözleri,Bilmeze gelir acı. 17.11.945
Ağustos 22, 2019

Oynar, kurtulmak umar,

Oynar, kurtulmak umar,Sen gözünü aç, yutar;Dostun yoluna ütüz, (1)Budur hakikî kumar. Oyna, canını ütüz,Öylelikle görür göz;O gözü görür görmezGönüle basılır köz. Göz görse, renk dağılır,Sadece Cânân kalır;Sevgili Dilber ili,Anca (2) kendini alır. Orda sürer hükmünü,Âşıka döner yönü;O yüzü kim görürseHergün eder düğünü. O zapteder meydanı,Bize verir ihsanı;Uyan gözlerim, uyan,Sen gözlerinden […]
Ağustos 22, 2019

Cemâli etse zuhur,

Cemâli etse zuhur,Gökte güneş tutulur;Geldi, hasreti sardı,Acep görünse, nolur? Görün, eyle terahhum,Biz olmıyalım mahrum;Halime bak da acı,Cemaline tutuldum. Eli, kolu bağlıyım,Yüreciği dağlıyım;Yarabbi bu ne haldir,Ben ne kadar ağlayım?.. Bu hasret cana işler,Olacak mı görüşler?..Acep iflâh olur muİkrar vermiş dervişler… Yürüdüğü yol, uzar,Usanmaz, yine arar;Aman (Emre) sen bakma,Buldun kapıyı, yalvar. 25.11.1945
Ağustos 22, 2019

Öğdüğümüz: gönül şehri;

Öğdüğümüz: gönül şehri;Girelim ordan içeri;Bu âlemi terk eyleyipSeyredelim biz Dilberi. Orda vardır bağ ve bostan,Daim bizi bekler sultan;Bizlere burası haram.Biz âşıkız, ora vatan. Öğdüğümüz, değil cennet,Bilenler, hiç etmez minnet;O vatan âşıklarındır,Sahip olur bütün millet. Huri, melek durur divan,Âşıkı bekler her zaman;O kapıdan girenlere,Hizmet eder vildan, gılman. Giren, vârı verir hiçe,Yok […]
Ağustos 22, 2019

Çok şükür, bayram bizimdir,

Çok şükür, bayram bizimdir,Dilber için gam bizimdir;Biz bu hale tutulalıHep gelen ilham bizimdir. Hacet yoktur Cebraile,Nazar eylemeyiz ele (1)Bu ceryana tutulalı,Hacet kalmadı bülbüle. Bu bahçe bizim, öteriz,Gül olduk, orda biteriz;Biz bir katrada garkolduk,Yedi deryaya yeteriz. Beraber olmuştur Hudâ,Yağmura veririz gıda;Bu deryada gezen dalga,Her âleme verir sadâ. İşiteni eder meftun,Bu edâ, […]
Ağustos 22, 2019

Hiç kalmamış bunda da âr…

Hiç kalmamış bunda da âr…Gözü açık olan bakar;Girdiğimiz bu bahçedeBinbir türlü güller açar. Çok şükür, geldi gösteren,Gözlerini açsın gören;Kokulamak vaktı geldi,Girsin bahçeye gül deren. Kokusu var çeşit çeşit.Hiç boyası solmaz, sâbit;Gören gözler zevka dalar.Boyamıştır gülü mürşit. Mecnun’a göründü Leylâ,Kesret gördü, oldu belâ;Gelsin de görsün Fuzûlî:Leylâsız meydanda Mevlâ. Ona zindandır Kerbelâ,Başına […]
Ağustos 22, 2019

Görmek olur mu kabil?

Görmek olur mu kabil?Seni över cümle dil;Dilber! senin yüzüneGüneş oluyor hail. Vurursa yapar leke,Görenler çok dert çeke;Tavafı gören eder,O, niçin arar Mekke?.. Yüzüne (1) bakar ise,Kendinde aşk var ise;Her yanda görünürsünYanıp da arar ise. Yüzün her yanda parlar,Bu hâl her tarafta var;Yanyana gezer ikenDiyar diyar ararlar. Yarab, bu nasıl hikmet,Güzelliğin […]
Ağustos 22, 2019

Âşık olduk Dilbere,

Âşık olduk Dilbere,Düştük bitmez devire;Bize merhamet etsin,Bu can yokluğu ere. Yok olmaz (1) var olamaz,Yok olmıyan bulamaz;Dilber mihrabım oldu,Bakar, kılarım namaz. Oradadır kapısı,Dört nesneden yapısı;Ben görüp ağlamaktanİki cihan oldu su. Bu hal eyledi zuhur,Fakat evvel geldi zor;Oradan gıda alırCihana yağan yağmur. Yağmasa, cihan kurur,Zulmeti yüze vurur;Siz bakın bu (Emre)yeElleri bağlı […]
Ağustos 22, 2019

Yüzünü açtı civan,

Yüzünü açtı civan,Gösteriyor her zaman;Yolu tutmuş bırakmaz,Yedi başlı bir evran. Teslim edilmiş cinan,Bekçi edilmiş yılan;O kapıdan giremezNefse aldanmış insan. Dilber ediyor eli (1),Ordan etmiş tecelli;Aklına uyan kimse,Gitmez, ister teselli. Varmağa etse niyet,Dilber etmez mi himmet…Oradan yürümeğeLâzımdır teslimiyet. Evvelâ bu hâl ister,Yürü, sadakat göster;Eğer azimkâr isenHak seninle beraber. Sen (Emre), oraya […]
Ağustos 22, 2019

Acep ne eyleyim ben?..

Acep ne eyleyim ben?..Yok olur sana giden;Dilber! Hacerül’esved,Yüzlerine olmuş ben. Gören, diyor: gözle kaş;Odur Kâbedeki taş;Seyreylemek istiyen,Can ile eder savaş. Tepik vurursa canaSen çıkarsın meydana;Her varlıktan vazgeçenSevişir kana kana. Yârenler! (1) bana bakın,Her varlığı bırakın;Âşıkların mâşûku,Çok şükür, geldi yakın. Manevî olan Leylâ,Bizi etti istilâ;Her kalbleri dolaşan,Himmet eyledi Mevlâ. Bizi beledi […]
Ağustos 22, 2019

Carhı döndüren Felek!

Carhı döndüren Felek!Görün, biz seni bilek…Biz çay için, edersek,Kabul olur mu dilek? Kabul olur, biraz zor…Nidelim, etti zuhur;Herhal (1) biraz geç olur,Biz içelim ihlamur. Biraz fazlaca yarar,Beldemizde fazla var.Biz ne kadar içersek,Yarar, eylemez zarar. İçmeğe alışırız,Sever de barışırız;Çıkıyor beldemizden,Sevene karışırız. İçersek, kalmaz illet,Zarar eylemez millet; (2)(Emre) Haktan söylüyor,Bilin, etmeyin hiddet. […]
Ağustos 22, 2019

Bir hâl oldu birdenbire,

Bir hâl oldu birdenbire,Yüzlerim döşendi yere;Dosta açıldı yollarım,Yürüyorum göre göre. Mâlûm oldu bize hedef,Gel! derlerse, etmek esef; (1)Ayak altına döşendi,Hemi yâkut, hemi necef. Kucak açtı Dâvet Eden,Hâil olmaz bize, beden;Gittiğin iz: (Gönül Evi);Ne sen vardır, ne dahî ben. Cennet dersek, cennet değil,Yedi Uçmak, minnet değil;Methedilen: Gönül Evi;Mecnûnuz ya, cinnet değil. […]
Ağustos 22, 2019

Nerde iz yapmışsa o Yâr,

Nerde iz yapmışsa o Yâr,Âşıklar oradan arar;Ehlini, aşka düşürür,O izlere yapan (1) nazar. (2) O nazar, değmiştir bize,Secde yaptırıyor ize;Ehli ile beraberdir,Fakat görünmez her göze. Gözü almalı kendinden,Öyle gider ona giden;Görüp de hayran olanlar,Geçmiştir imandan, dinden. Öylece bilinmiş Hudâ,Emsâli yoktur dünyada;(Emre) yi dininden etmiş,O Yâr, eyleyince edâ. Görünse, kopuyor mahşer,Bu […]
Ağustos 22, 2019

Aşktan geldi bize renk,

Aşktan geldi bize renk,Çünkü bize o gerek;Biz bir ateşe düştük,Gönül! burdan eli çek. Burda bir varlık tutma,Gördüğünü unutma,Dost yüzünü görürkenÇiğnediğini yutma. Senden gitmesin lezzet,Hiç aldatmasın ziynet;Mâşûkayı görürkenSen eyleme hareket. Eğilmeden (1) tut huzur,Çok lezizdir, değil zor;Sadık âşık olanlar Elleri bağlı durur. Öylece sever o Yâr,Kolları ile sarar;Dosta hayran olanaSükût eylemek […]
Ağustos 22, 2019

Açıl ey bâdisabah,

Açıl ey bâdisabah,Bizleri yakıyor ahYüzlerin görünmezseBizler olmayız iflâh. Lutf et de atsın şafak,Yanıyoruz, bize bak;Sen bu zulmet ipiniMerhamet eyle, bırak. Bu perde sendedir, aç,Biz tavaf edelim Hac; (1)Aşk nuru yüzündedir,Âşıkın gönlüne saç. Biz yanarız, bu olsun,Lâyık gönüle dolsun;Bu gaflet tılısımı,Merhamet et, bozulsun. Kalksın artık bu perde,Nura boyansın dîde;(Emre) dayanmaz olduHasretten […]
Ağustos 22, 2019

Ar bilir mi deliler…

Ar bilir mi deliler…Durmaz gülmeyi diler;Herkes de deli olur,Bu hâli bilse eğer. Anca bildirir Mevlâ,Aldanmazsa hayale;Geldi kıvılcım, değdiDurmaz yakıyor hâlâ. Deliyim onun için,Neyleyim, etti mecnun;Bu hâle tutulanlarİstemez ki olsun son. Yanar, olurlar ferah,Düşenler, olur âgâh;Bilenin gözlerineGörünmez mal ve matah. O, sevdaya bürünür,Boyun verir, gezmez hür;Her gözlerden saklanan,Mecnunlara görünür. (Emre) olmuştur […]
Ağustos 22, 2019

Kimlere gülmüş dünya?..

Kimlere gülmüş dünya?..Kim gülmüş doya doya?..Her gelen, sevdiğiniGiderken burda koya. İbretle bak bir kere,Sen seyret göre göre;Kıyıp yemediğiniGiderken kim götüre?.. Birikir bütün vâris,Kartallar gibi haris;Bu dünyayı sevenlerKalblerine yapar is. Kimlere etmiş vefa?Ettirmiş mi hiç safâ?..Kur’anda düşman demiş,Bak Muhammed Mustafa. Kur’an oku, al, ibret,Anla da etme minnet;Bu hâli hiç bildirmezSenin sevdiğin […]
Ağustos 22, 2019

Bu kadar olmuş kısmet,

Bu kadar olmuş kısmet,Cânân edince himmet;Kimisi ferah olur,Kimisi eder hiddet. Nideyim elde değil,Söyliyen dilde değil;Bütün haller bizdendir,Dosttandır, elden değil. Söylendi, etti emir,Hâlime Odur kaadir;Dili tutayım derim,Dostum ediyor cebir. Beni teslim alıyor,Yakıp kendi kalıyor;Fakir (İsmail Emre)Böyle zevka dalıyor. 30.12.1945
Ağustos 22, 2019

Bazı taş olur, yatar,

Bazı taş olur, yatar,Her yanları görür dar;Vardır çok çeşit rengi;Ünü cihanı tutar. Bazı olur bir zerre,Görünmez hiç bizlere;Bazı bizi şen eder,Güvenilmez Dilbere. Çok zaman verir merak,Bazı der: zevkı bırak!Bazı yüzünü açar,Âşıklarına der: bak! Bazı da görünür nur,Aşk ordan eder zuhur;Bazı biz yanar ikenKara duvak tutunur. Bazı bizi eder şen,Halden olursak […]
Ağustos 22, 2019

Feda eyle sen canı,

Feda eyle sen canı,Mürekkep et sen kanı;Boynuna takmak için Kan ile yaz fermanı. Öylece olsun ilân,Okusun cümle cihan;O Dosta vuslat etsinO fermanı okuyan. Bu âleme olsun ün,Âşık göze görünsün;O fermanı görenlerHergün eylesin düğün. Yüreğinden gitsin gam,Dosttan dinlesin ilham;Aşktan okunan ilim,Böylece bulur hitam. O gark olsun ilhama,Yönünü dönsün gama;Bu (Emre) nin […]
Ağustos 22, 2019

Bir hâl övecek bu dil,

Bir hâl övecek bu dil,Eğer olursa kabil;Şükürler olsun Hakka,Hâli eyledik tebdil. “Cim” e çevrildi bu “hâ”, (1)Yaklaştık biz Allaha;Ele geçen cevhereKimse biçemez baha. “Cim”e hâkim bir nokta,Sâmid durur ayakta;Kirli giren yıkanır,Kabul eylemez hatâ. Kula lâzımdır “rızâ”,Olsa, verilmez ceza;Sadık teslim olanaZarar edemez kazâ, Yapışmalı ipine,Kendisinden kendine;(Emre), sen var, (2) teslim et,Vârını […]
Ağustos 22, 2019

Ah bu zalim yılanlar,

Ah bu zalim yılanlar,Dünyamızı etti dar…Ey hidayet sahibi!Bunlardan bizi kurtar. Sen bize aşkı gönder,Dileniriz, bize ver,Biz sana dönemedik,Gözümüzü aç dönder. Hidayet eyle bize,Yalvarırız biz size:Hakikatın güneşiŞavk vursun yüzümüze. Öylece gitsin kiri,Bizi döndürme geri;Seni iğrendirmesin,Seyretsin sen Dilberi. Su eylesin bu buzu,Bizi eylesin kuzu;(Emre), âşıklar anlarSöyleniler rumûzu. 4.1.1946
Ağustos 22, 2019

Kim ki bu dolaba düşer,

Kim ki bu dolaba düşer,Gözü görmez, olsa mahşer,Sultanolur orda beşer,Bu kurduğun dolap nedir? O, hayata eder tövbe,Dahil de olur mektebe,Aklına gelir mi rütbe…Bu kurduğun dolap nedir? Ay, güneş doğar gönlüne,Hacet kalmaz zâhir güne,Kürre nazarında döne…Bu kurduğun dolap nedir? Bu cihan girer hükmüne,Orda yoktur vakit, sene;Dostu görür, can nesine…Bu kurduğun dolap […]
Ağustos 22, 2019

Böyle kurulmuş nizam…

Böyle kurulmuş nizam…Çalış da bulsun hitam;Gönlünü iyi pişir,Hazım edilmiyor ham. Dünyadan elini çek,Gel Mahmur! doldur içek; (1)Haram oldu bu cihan,Dostun iline göçek. (2) Bekliyor bizi Deyyar,Name göndermiş o Yâr:Nameyi kim okursaDoğar mı ondan inkâr… Görenler eder ezber,Gözden gönüle geçer;Çeker durmadan hasret,Yüzünü görse eğer. Şükür, baktık yüzüne,Hayran olduk gözüne;(Emre), sen zevkine […]