Doğuşlar 1

Ağustos 22, 2019

Bir kahve olsa eğer,

Bir kahve olsa eğer,Bir yudumu can değer;Şekeri az olursa,Damlası mercan değer. Öğmüş Seyyid Seyfullah,Ruhsat verince Allah;Kahve kaynamasınaHased etmiyor mu mâh? Seyreder bütün nücum,Görse ederler hücum;(Emre) hayat buluyor,İçince yudum yudum. 29.5.1948
Ağustos 22, 2019

Cânânım edince himmet,

Cânânım edince himmet,Tecelli eyledi (vahdet);Her taraf bir nokta oldu,Gözüme görünmez kesret. Aceba ne oldu bize.Bakmaz olduk başka yüze;Bütün damlalar biriktiHakikat olan denize. Kim ki içerse bir yudum,Seyir eder, olmaz mahrum;Şark ile garbı seyreder,O âlemde yanarsa mum. Hakikat güneşi doğar,Seyir eden niçin arar?Gözü açık olan görse,Mümkün değil etmez inkâr. O güneş, […]
Ağustos 22, 2019

Defterini aldı, yürüdü Nine (1),

Defterini aldı, yürüdü Nine (1),Fakat bu aşk beni bürüdü gine.Bakın, bu (Emre) bir hale tutulmuş,Defter yazmak, bozmak onun nesine… Aşka düşen insan canı unutur,Çırpınırken, ona denilir mi dur!Dünyayı farketmez, son nefestekiSözleri dinlemek ona gelir zor. Ona yeter Mâşukasının hâli,Gözlerinden gitmez onun hayali,Eğer gitse, dili tutulur, kalır,Daim dinler onu bülbül misali. […]
Ağustos 22, 2019

Gayrı sevsem, sen gözümden kaçarsın,

Gayrı sevsem, sen gözümden kaçarsın,Unutursam, türlü nimet saçarsın;Her varlığı bırakırsam Cânânım,Yetmiş iki bin hicabı açarsın. Yüzünü gösterip edersin meftun,Yönümü döndürsem, oynarsın oyun;Beni meftun eylemiştir bakışın.Benim canım senindir, Gözü Yorgun! Sen terlersen dökülür inci mercan,Dayanır mı senin bakışına can…Takatım yok, merhamet eyle bana,Mahkûm oldu sana Sultan Süleyman. Yetişmedi Zaloğlu’nun takatı,Hiç görülmez […]
Ağustos 22, 2019

Kimsenin kimseden yoktur haberi,

Kimsenin kimseden yoktur haberi,Görmeden, bilmeden sever Dilberi;İkrah eder, Hakkı eğer göstersen:Hicabı kendinden; seyreder kiri. Saklanmıştır, kendi umulmaz yere,Onun ile dolu ay, güneş, küre;Muhammed emridir, Kur’anda gizli,Canından geçenin gözleri göre. Gören, dinliyemez bütün elleri,Onu meftun eder Dostun dilleri;Birçokları haberi almak ister,Görenlerin lâl oluyor dilleri. Tutmak lâzım daim Dilbere huzur,Sonra, olmak lâzım […]
Ağustos 22, 2019

Kimler mahsul almış bider ekmeden?

Kimler mahsul almış bider ekmeden?Devlete erilmez emek çekmeden,Secde rahman olmaz dizler çökmeden (1),Emeksiz kazancın kıymeti olmaz. Daim cevlân eder semada melek,Her kullara nasibolur mu görmek?Görmek için lâzım çekmeli emek,Emeksiz kazancın kıymeti olmaz. Ehli için sekiz cennet kurulmuş,Kazanmadan sözü geliyor çok hoş;Söz ile varılmaz, eğer olsan kuş…Emeksiz kazancın kıymeti olmaz. Huri […]
Ağustos 22, 2019

Acaip hale düştük biz,

Acaip hale düştük biz,Hallerimiz oldu deniz…Kim ki uykuya dalarsa,Birikir, ederiz vaftiz. Uyanmazsa giyer külâh,Gözüne görünmez İlâh;Uyku kalmazsa gönülde, Arzu gider, olur ferah. Olur temizlenmiş insan,Vücudunda azalır kan;Yönünü döner o, (hâl) e,Ona denir tamam irfan. Hayat bulur, hiç ölümsüz…Bu kadar tarif eder söz;Her haller olur âşikâr,Bütün azalar, olur göz. Her varlığı […]
Ağustos 22, 2019

Bu evin bitmez işi,

Bu evin bitmez işi,Çalışsa da çok kişi;Dünyâları arasan,Bulunmaz bunun eşi. Bakılırsa bu eve,Benzer zehirli deve;Biz idâre eyledikMecazla öve öve. Sönmez ateşe benzer,Hiç ölmez başa benzer;Her ne kadar gülersen,İçi savaşa benzer. Çok zordur idâresi,Tamuya benzer sesi;Çoğu, nasîhat içinTüketmiştir nefesi. Buna dayanmaz bir can,İçi doludur isyan;Tahammülü çok zordur,Sabır vermeli Rahman. Şükür, geldi […]
Ağustos 22, 2019

Güvenme dünyanın dönen haline,

Güvenme dünyanın dönen haline,Gelen bilmez, konar ateş dalına;Bilmiyerek giyer gaflet gömleği,Parmağını banar zehir balına. Kendini ağılar yiyince tadı,Yavaş yavaş başlar ölüm feryadı;Konacağı yeri görmez gözleri,Yarayı alınca açar kanadı. Beğendiklerini alta geçirir,Ecel şerbetini verir, içirir;Gösterir bal gibi, sanınğ (1) penzehir,Evveli tatlıdır, emsalsiz zehir. Aslâ kurtulamaz her gelen insan;İçirmek için o çok […]
Ağustos 22, 2019

Hayat bilinmedik köprü,

Hayat bilinmedik köprü,Geçiriyor nice körü…Gafil olma, gözünü aç,Seni çağırana yürü. İki yandan eder davet,Biri halim, biri hiddet;Biri celâle götürür,Doğru yoldur teslimiyyet. Geçirir Haktan tarafa,Birçoğunu (Kûh-i Kaf) a;Misal, burda kalan kemik,İbret olur kuru kafa. Anlatacak, dile gelse,Bir hikmetli ele gelse,Bülbül olup şakıyacak,Mânen biten güle gelse. Anlaşılmadık bir esrar…(Emre) durmaz, daim arar;O […]
Ağustos 22, 2019

Sana tutulan, Allah!

Sana tutulan, Allah!Gece gündüz eder ah;Yönü sana dönenin Gönlü olur seyrangâh. Orda edersin cevlân,O gönül sana mekân;Senden gayriyi görmez, Dilber! sana tutulan. Yanar Dost! diye diye,Daim boynunu eğe;Her şeyde seni görür,Bakar ise her neye. Gözünden perde kalkar,Daim yüzüne bakar,Bu söz, bilinmez (kimya),Aşksıza eder zarar. Bakan, olmalı ehil,Durmayıp söylüyor dil;(Emre), senin […]
Ağustos 22, 2019

Yüzünü açtın Afat!

Yüzünü açtın Afat!Görenler buldu necat;Zülfünü seyredende Kalmaz sabırla takat. İdrak edemez fikir,Olmuş iken sen (zâhir);Sen güneşte bulunmaz,Bu âlemde olan kir. Gören, kendi kendinden…Sen, değilsin hiç beden;Seni idrâk eyledi,Sevdiğini terkeden. Unuttu mülkü, malı:Gölge ile hayali;(Emre) yi tutuşturdu,Onun yüzünün alı. 5.9.1948
Ağustos 22, 2019

Gel gönül, gel, âşık ol,

Gel gönül, gel, âşık ol,İki âlemlere dol.Her taraf nokta oldu,Bir noktada olmaz yol. Orada yol bulmuş kim?Halledemez hiç ilim;Bize yolsuz diyorlar,(Tevhid), olur mu taksim? Böylece vardık Hakka,Noktaya baka baka;İlim bilsek gelirdik, Biz de (âlemi fark) a. Dilemek (1) böyle dilek,İşitmesin hiç Felek…Bu (Emre), nokta içinNice çekmiştir emek… (1) Dilemeyiz. 12.9.1948
Ağustos 22, 2019

Yar aklıma düşse ciğerim yanar,

Yar aklıma düşse ciğerim yanar,İçimi bilmiyen, çok serin sanar,Gözlerimin yaşı oldu bir pınar,Cânânım, ben seni seyran edeli,Hakikat yüzünü seyran edeli. Gözlerim yüzünün aşkını okur,Bütün sinirlerim bir kefen dokur,Senin hasretin de her şeylerden zor,Cânânım, ben seni seyran edeli,Hakikat yüzünü seyran edeli. Baktığım dağlar da ateşe keser,Her zerrattan gözüm görmeyi ister,Merhametin çoktur, […]
Ağustos 22, 2019

Yazar iken Fürkan’ı,

Yazar iken Fürkan’ı,Hurufat eder canı;Akılnan okumanın Hiç olur mu imkânı… Harf edersin âlemi,Gözdür onun kalemi;Fürkan’ı yazmak içinSeversin bir Âdem’i. Onun kâğıdı: vicdan,Okuyup yazan : Sultan;Sıra sıra dizilir,Noktasıdır cümle can. Yazarsan olur kitap,Böyle edilir hitap;Dönüp de okuyunca,Her yandan kalkar hicap. Mihrab edilir beden,Kalmaz ne sen, ne de ben…Aman tarif eyleme,Bu halleri, […]
Ağustos 22, 2019

Çiçeklerin açar hep türlü türlü,

Çiçeklerin açar hep türlü türlü,Onlara şah ettin, Cânânım, gülü;Sallansa dalında domurcakları,Sen âşık eylersin öten bülbülü. Zaman gelir, açar hep domurcağı,Kokusuna beler bahçeyi, bağı;Aşk göziyle görüp seyran edenin,Hareket eylemez giden ayağı. O gülün kokusu cihan doldurur,Birgün olur o hal edecek zuhur;O güle uzanan el, demir olsa,Bülbüller zâr eder, kökünden kurur. Bu […]
Ağustos 22, 2019

İster isen sen dilimi tutarsın,

İster isen sen dilimi tutarsın,İster isen bu gönlümde yatarsın,İster isen tevhidine gark edenğ, (1)İster isen hasretine atarsın. Sorar isen kimse veremez cevap,Dedikleri sözleri olmaz hitap;Çıkar isen bu gönül olur zindan,Girer isen orda doğar âfitap. İster isen Yakup gibi ağladınğ (2)Gözlerinden kanlı yaşlar çağladınğ (3)İster isen sen gezdirinğ (4) kuyuyu,Yusuf! diye […]
Ağustos 22, 2019

Bazısını bir dilsiz balık gibi,

Bazısını bir dilsiz balık gibi,Bazısını varlıklı, Hâlik gibi;Bazısının işini dolaştırınğ,Zekâsını, fikrini alık gibi. Bazısına hiç tükenmez mal verinğ (1),Bazısına hırs verinğ, vebal verinğ;Bazısına haset verinğ inledinğ (2),Bazısına ilim verinğ, hâl verinğ. Bazısına verinğ kibirle gurur,Gözüne görünmenğ (3) o olur mazur; (4)Bazısına hazinenden aşk verinğ:Gece gündüz daim yanında durur. Bazısının gizleninğ […]
Ağustos 22, 2019

Odur her hale muhtar,

Odur her hale muhtar,Hem Gaffar, hem de Settar;Her kulunun gönlüne Günde bin kerre bakar. Sakın ayrılma ondan,Her halin olur zindan;Eğer teslim olursan,Girer de eder handan. Yaklaş, ona ol teslim,Odur nihayet ilim;Başına geleceği,Ondan gayri bilir kim? Fikreyle, iyi düşün,Ömrün geçer günbegün;Bir şeye sahibolma,Yetiş, yoklukla övün. İlmin olsa da deniz,Bilirsen, sensin âciz;Hikmeti […]
Ağustos 22, 2019

Kulak dikildi sese,

Kulak dikildi sese,Gözlerim onu görse,Yârım gönlüme gelse,Karar kalmaz Allahım. Yüreğime kan damlar,İhata eder gamlar,Bozulur her nizamlar,Karar kalmaz Allahım. Her yanlara nur saçar,Bütün gamlarım kaçar,Lisanım durmaz naçar,Karar kalmaz Allahım. Gözüm yaşı sel olur,Tatlı canım el olur,Dost ilinden el olur,Karar kalmaz Allahım. Onu zikreder sesim,Burda kalmaz hevesim,Eğer gelse göresim,Karar kalmaz Allahım. Bilmem […]
Ağustos 22, 2019

Aklıma gelse Cânân,

Aklıma gelse Cânân,Gözümden çıkar cihan;Gönlüme ateş düştü,Ateş aldı âsüman. Gözlerim dıştan arar,Âhım her yanı sarar;Benim bu feryadımdan Yok mudur hiç haberdar? Bütün eflâki tuttu,Yaktı, çiğnedi, yuttu;Bu hâl olalı, (Emre),Her tarafı unuttu. 17.12.948
Ağustos 22, 2019

Bizi eyledin neler…

Bizi eyledin neler…Teslim olmaktır hüner…Âşıkların âhına,Ay, güneş yere iner. Kalmaz onlarda zıya,Olurlar sanki kaya;Bakıp Âdem yüzüne,Görürler doya doya. Şaşarlar Hârut gibi,Beraber Mârut gibi;Kaşı altında gözü,Görünür yakut gibi. Bakıp secde ederler,Yerlerine giderler,Her varlığın içinde,Âdem varlığı cevher. Gizli onda Muhammed,Her yana eder himmet;(Emre) ye secde için,Hak eyledi işaret. 17.12.948
Ağustos 22, 2019

Binbir türlü bu âlem,

Binbir türlü bu âlem,Bir araya olmuş cem;Esrarını yazamaz,Her ağaç olsa kalem. Bu göz ile bakılmaz,İçinden hiç çıkılmaz;Yarab! meydana çıksan,Birinden eser kalmaz. Yüzün görünür anca (1),Seyredilir doyunca;O sallanan perçeminÂşıka takar kanca. Kendi kendine çeker,Teslim olursak eğer;Bitmez ne kadar dense,Bu hâli, bilen över. Muhabbet etse zuhur,Gören, taş gibi durur;O satırsız yazıyı,Aşkına düşen […]
Ağustos 22, 2019

Âşık! bu havada dolan,

Âşık! bu havada dolan,Kurtulur bu hâli bulan;Kendisini gaibederBizden dışarıda kalan. Dönmek lâzım havamızda,Pişmek lâzım tavamızda;Zümrüdüanka ötüyor,Daim bizim yuvamızda. Cennet olmuştur gönlümüz,İhya olur seyreden göz;Varır da beraber olur,Orada duyulur bu söz. Dört Kitap bu sözü yazar,Basılan mühürü kazar;Gönlümüze girmiyenler,Âlim olsa yine azar. Girenler buluyor felâh,Girmiyenler olmaz ıslah;Yüzünü açmış, gösterir,Gönlümüzde daim Allah. […]
Ağustos 22, 2019

Aşka yanan bilir bizi,

Aşka yanan bilir bizi,Takip etmeli o izi;Gözü bizden almıyanlar,Seyredemez rengimizi. Boyamızı Cânân boyar,Yüzümüzden görünür Yâr;Göz ile görmek istiyen,Deli gibi deri sayar. Lâzım gönlümüze girmek,Çekmelidir birçok emek;Bizim herbir âzâmızdaHizmet eder birçok melek. Nice bin huriyle gılman,Cevlân ederler her zaman;Bizim gönlümüş olmuştur ,Levh-i Mahfuz, Arş-ı Rahman. Oradan ediyor o ün:Âşık olan gelsin, […]
Ağustos 22, 2019

Dilberim! neyledin bize…

Dilberim! neyledin bize…Taksim eyledin her göze;Âşık olmıyan uyamaz,Âdet budur, rengimize. Rengimizde yoktur boya,Tarif edek: benzer aya; (1)Yok olursa seyir eder,Vicdanında, doya doya. Mekân eyledik vicdanı,Ateşe atınca canı,Geldi istilâ eylediİki âlemin Rahmanı. Buna derler (İlmi Ledün),Âşıklar okuyor hergün;Bu (Emre) üryan eyledi,Bütün âlem gelsin, görsün. (1) Tarif edek = tarif edelim. 5.1.949
Ağustos 22, 2019

Gönlümüzde yanarsa mum,

Gönlümüzde yanarsa mum,Görünür, eylemez mahrum;Bir adı Gaffar değil mi?Yeter ki o desin: kulum. Hikmeti var, binbir türlü,O istere eder ölü;Bülbül gibi âşık olsak,Her yandan açılır gülü. Her yanı kokusu sarar,Alanlar edemez inkârİsterse bağışlar suçu,Hemi Kahhar, hem de Gaffar. Her halden var hazinesi,İnleyip çıkar sesi;Canı ona satanların, Misk olur, kokar nefesi. […]
Ağustos 22, 2019

Eğer edersen himmet,

Eğer edersen himmet,Gelir, söyler Muhammet;Aşkın gaibeyledi,Gitti dünya, âhiret. Her taraf oldu kıble,Hem de boyandı güle;Sen istilâ eyledin,Hacet yoktur Cibril’e. Secde nerede kaldı…Damla deryaya daldı;Söylenen şeş ciheti,Görünen yüzün aldı. Tecelli etti vahdet,Dimağa geldi lezzet;Ayık, (İsmail Emre),Kapamadan seyir et. 20.1.949
Ağustos 22, 2019

İkrar edeli Dilberi,

İkrar edeli Dilberi,Şüphemiz yok, oldur diri;Bu can imiş göstermiyen,Tarif edilen cevheri. Muhit imiş O her yana,Âşıklara olmuş ayna;Kim bir kerre seyir eder,Canı terk ediyor ona. Muhit olmuş göğe, yere…Bakmak lâzımdır bir kerre;İkrar vermek lâzım imiş,Sadık olarak o Pîr’e. Nakşolur, gelir, vicdana,O kavuşturur Rahman’a;Teslimiyyet lâzım oldu,İşit (Emre), daim sana. 25.1.949
Ağustos 22, 2019

Dilberim oldu ayan,

Dilberim oldu ayan,Acep över mi lisan…Bakışı ateş gibi,Dayan yüreğim, dayan. Belânın sonunda bal…Tarif edilmez bu hâl…Meydanda sen gezerken,Siper ediyor hayal. Bozulsa, olunğ (1) ayan,Çok tarif eder Kur’an;Bal vücuda gelir mi,Eğer olmazsa kovan?.. İçinde vardır erbap,Varlıktan tutar nikap;Gönül! kulağını aç,Başka türlü yok hitap. Yine açıldı gonca,Koku saçar doyunca;Kulağı kapamıya,Bu misal, takar […]
Ağustos 22, 2019

Ah bu horozun elinden… (1)

Ah bu horozun elinden… (1)Seherde öten dilinden.Bülbüllerin hep çektiği,Açılan gülün elinden. Ötmek için gül ararlar,Görenlerde kalmaz karar;Bülbülden başka kuş görse,Dikenine bakar, kaçar. Gözüne görünse eğer,Bakışına perde çeker;Mağripten nazar ederse,Âşıkın gözüne değer. Onlarda yok ayrı gayri,Onların halleri sâri…Yüzünü görmek isteriz,Sen perdeyi kaldır, Bârî! Görün de gelelim dile,Senin yüzün benzer güle;Aşkı vermezsen […]
Ağustos 22, 2019

Nidelim biz bu horuza…

Nidelim biz bu horuza…Kesip beleyelim tuza;Cânâna vasıl edelim,Başına gelmeden kaza. Seyreylesin o hâl nice…Gözünü açsın görünce;Güneş uykusunu alsın,Gönlünde kalmasın gece. Dirilsin, olmasın gafil,Su içsin, olmuştur sebil;Bu sözler söylenir daim,Her taraflar olmuştur dil. Durmadan edilir hitap,Okunuyor bize Kitap;Biz daima seyredelim,Yüzlerinden kalktı hicap. Taksim olmuş yetmiş bine,Açılıyor döne döne;Aşk ateşi tutuşturdu,Hepsini yakar […]
Ağustos 22, 2019

Yaradanım! koyma emel,

Yaradanım! koyma emel,Aşkına olmuşuz bedel;Senden başka sahip yoktur,Bağlanmıştır kol ile el. Hiç çözer mi senden başka…Biz bekleriz baka baka;Sen gel öldür nefsimizi,Yakamızı o bıraka. Desteleyip etmiş zelil,Nefisten gayrisi değil;Seni bize göstermiyor,Perde çekmiş, etmiş alil. Bizi sana etmiş hasret,Çok zalimdir, yok merhamet;Bu fakir, zelil (Emre) ye,Senden başka yoktur imdat. Dileğini eyle […]
Ağustos 22, 2019

Gözünü açar bilenler,

Gözünü açar bilenler,Dirilir, burda ölenler;Gönlümüz cennet olmuştur,Seyran eder her gelenler. Hep bilinir esrarımız, Kabul de eder Yârımız;Suçlarımızı bağışlar,Orda bizim Gaffarımız. Görünür bizlere (cemal),Biz görür, ederiz visal;Hayran olup seyir eden,Vakıtsız olsa, olur lâl. Orada yanar her sıfat,O Dilber ederse imdat;Eğer kabul olur ise,Kaatil olsa, eder berat. Temiz eder Havz-ı Kevser,Yarabbi bizlere […]
Ağustos 22, 2019

Benim derdim bana yeter,

Benim derdim bana yeter,Söyler isem olur beter;Aşk gönlümü viran etti,Her yanında baykuş öter. Görünmüyor, oldu viran,Dört taraftan akıyor kan;Kanlar ile yıkanıncaMekânını kurdu Rahman. Hiç kimseye etmez teslim,Oturunca etti salim;Birçokları vâkıf değil,Zuhur etti bâtın ilim. Akıl yetmez oldu bize,Tarif etsek, gelmez söze;Etsek ne kadar âşikâr,Görünmüyor zâhir göze. Yok olmadan, olmaz idrâk,Âşık […]
Ağustos 22, 2019

Ne olduk biz Yaradan…

Ne olduk biz Yaradan…Kavuştuk, aldık ihsan;Kimi bizi kul bilir,Âşıklar bilir: Rahman. Ayna olduk görene,Benzedik zâhir güne;Binbir sıfatlarımız,Yanıyor döne döne. Yakıp ediyor üryan,Ateşle doldu meydan;İçimizi seyreder,Kim eder bize iman. Dışımız bizim beşer,Zıyamız yere düşer;İç yüzümüz görünse,Vakıtsız kopar mahşer. Çekmeli nice emek,Açılmalı bu çiçek;Âdeme secde için Olmak lâzımdır melek. Gönlümüz olmuş cennet,Girenler […]
Ağustos 22, 2019

Yâr elinden içtim, bugün mahmurum,

Yâr elinden içtim, bugün mahmurum,Yine verdi, içiyorum, Mahmur’um:Anlaşılmaz âleme düştüm bugün,Onun için ben lâl gibi dururum. Bu gönül virana döndü bu gece,Seyredip hayrana döndü bu gece;Vuslat-ı Bârî Huda’dır dediğin…Bin yılım bir âna döndü bu gece. Tarif etsem, bütün gözler kamaşır,Hareketsiz kalır, ayak dolaşır;Kâfi değil ömr-ü beşer, neyleyim,Hamdülillâh, âşık anda ulaşır. […]
Ağustos 22, 2019

Bahri Muhitten geniş deryayı buldum bugün,

Bahri Muhitten geniş deryayı buldum bugün,Daima diri olan Leylâ’yı buldum bugün;Halil İbrahim gibi kırınca hep putları,Enkaz olunca ağaç, Mevlâyı buldum bugün. Mecnun gibi sahrayı ben gezerken evveli,Bu dünya ehli bana birikip derdi deli;Âr ü namus şişesi düşüp de kırılınca,Karşımda seyreyledim aradığım Güzel’i. Benden çıkarmış meğer yüzlerinin ziyası,Vakıtsız seyreyliyor kendisini doyası;(Emre) […]
Ağustos 22, 2019

Fani dünya seni aldatsa eğer

Fani dünya seni aldatsa eğerKara deve gelir, yoluna çöker;Sen canını Haktan fazla seversen,Yüreği acımaz, canını çeker. Sevdiğin takılmış her tarafına,Çeşit çeşit renkler yapmış canına;Doğrusunu dese gözleri gören,Mahkûm olunğ (1) derhal kendi zannına. Söyler iken kulak vermenğ (2) sözüne,Her hallerin ayan onun gözüne;Uyanıp da idrak etmezsen eğer,Gafil olup düşenğ (3) tamu […]