Ateşlere atarlarsa,

Âşıkın gözüne, sensin görünen,
Gözleriyin aksi, düştü her göze,

Ateşlere atarlarsa,
Esir edip satarlarsa,
Topraklara katarlarsa,
Sevdim seni, ben ayrılmam.

Çamur edip ezerlerse,
Kanım ile özerlerse,
Yeryüzüne bezerlerse,
Sevdim seni, ben ayrılmam.

Her dillerden söğerlerse,
Her ellerden döğerlerse,
Mecâz ile öğerlerse, (1)
Sevdim seni, ben ayrılmam.

Ederlerse kıymık kıymık,
Ayaklara beni çarık,
Kemiğimi bütün kırık…
Sevdim seni, ben ayrılmam.

Yedi tamu benim olsa,
Duvarları tenim olsa,
Sebebi, bu dinim olsa,
Sevdim seni, ben ayrılmam.

Âlem beni etse ölü,
Cehennemin yanan külü,
Katranlarla dolu gölü,
Sevdim seni, ben ayrılmam.

Kesip beni basarlarsa,
Mansur gibi asarlarsa,
Çarmıhlara kasarlarsa,
Sevdim seni, ben ayrılmam.

Vâdeyledim ben ezelî:
Sana teslim (Emre) dili;
Göze görünse eceli,
Sevdim seni, ben ayrılmam.

Zapteden: Fuzûle Emre
Saat:17.50


(1) Mecâz ile öğmek = Hatır için, bir insanın gönlüne göre öğmek; riyâkârâne öğüş. 11.10.1951