Aşktır Süleyman tahtı,

Bizleri yetiştirdi,
Âşıklar olmaz âciz, (1)

Aşktır Süleyman tahtı,
Süleyman ordan baktı;
Süleymanı görenler
Canı orda bıraktı.

Gördüm, canım yok oldu,
“Gördüm” diyen çok oldu;
Bu geçit gayet derin,
Nice canlar boğuldu.

Çoğu gördü, dellendi, (1)
Her lisandan dillendi;
Bu bir kuş lisanıdır.
Gayet zordur, bellendi. (2)

Bilen, aldı muradı,
Dilsiz denildi adı;
Zillete razı olan
O makamlara vardı.

Anılmaz oldu adı,
Hep yıkılmış bünyadı.
Nasıl tarif edelim,
Bilinmez onun tadı.

Âşıka dâr kuruldu,
Görenin rengi soldu;
Âşık bu hale razı,
Dârını zornan buldu.

Gören yürekler yandı,
Orda çok yol dayandı;
Dâra çekilen âşık
Mansur gibi uyandı.

Uyandı, Dost göründü,
Seyreyledi öğündü;
Sofulara zor gelen
Bu (Emre)ye düğündü. (3)


(1) Dellenmek = deli olmak, delirmek.
(2) Bellenmek = öğrenilmek.
(3) Bu doğuş da bir kafiye özelliği göstermektedir: doğuş eski harflerle yazılırsa, her dörtlüğün 1., 2., 4., mısralarının eski “y” harfiyle sona erdiği görülür.