Sevgili Hâfız Develi…

Gelin, yemek yiyelim

Sevgili Hâfız Develi…
Zâhiren öldü öleli,
Bâtınan bana geldi geleli,
Kalmadı gönlümün aslâ emeli.
Hiç cihana gelmedi böyle (veli)…
İki cihan zâhir oldu ben (Halil)i seveli.