Kulak verin bizlere:

Seni nasıl medhetsem…
Yakar beni ateşler…

Kulak verin bizlere:
Dost gizlenmiş gözlere…
Mesîh zorla ulaştı
Bizden çıkan sözlere.

Aman Cânân, yoruldum,
Cemaline vuruldum;
Ben yüzünü görünce,
Bulanıktım, duruldum.

Nur saçtın her tarafa,
Konuyor “kalbi sâf”a;
Gözle görmek gerektir,
Tarifi gelmez lâfa.

Su gelir, taşa değer,
Kirpikler kaşa değer;
Kâmillerin nazarı
Göz ile kaşa değer.

Terk ettik kıylükali,
Sonra bulduk visalî.
Bu sözleri duyanın,
Bizim gibidir hâli.

Biz benliği sürelim,
Topraklara serelim;
O cevher çok kıymetli,
Alıp da can verelim.

Söz kulağa girerse,
Hep söyliyen bir er se,
Mutlaka vasıl olur,
Cânâna canı verse.

Âşık olan ulaşa,
Rastlar devletli başa…
(Emre) seni görüyor:
Gizlendin göze, kaşa.