Doğuşlar 2

Ağustos 22, 2019

Aklıma düşünce, ala tutuldum,

Aklıma düşünce, ala tutuldum,İdrâk-edilmedik fala tutuldum;Perçemleri sardı, bırakmaz beni,Aşkın ceryânına, kola tutuldum. Canımı almadan, beni bırakmaz,Yüzüme seyreder, kalbime bakmaz;Bilmem nasıl ateş.. ne kadar tatlı…Dâimâ kavurur, alıp da yakmaz. Niceleri düşmüş, kurtulamamış,Canı gaaibetmiş, hiç bulamamış;Ne kadar kuvvetli, ceryânı vardır…Canı pençesinden, o alamamış. Beni pençesiyle, sıkıp duruyor,İki gözlerime, bakıp duruyor;İki gözlerimin, durmadan, […]
Ağustos 22, 2019

Giden kimdir, gelen kimdir?

Giden kimdir, gelen kimdir?Bu esrârı bilen kimdir?Mekân-etmiş her gözleri,Yok olup da ölen kimdir? Yârab! ne tatlı bu (Yokluk)…Oradan doğuyor (Ufuk);Cana ateşi düşerse,Senden başka kimseler yok. Güllere bürünür her yan,Orda fânî olur insan;Gaflet ile görünmüyor,Uyan hey gözlerim, uyan! Acep bu hâl ile nola?Gine ettin sen istilâ;Taksîm-ettin sen de seni,Sana doğru dönen […]
Ağustos 22, 2019

Bakıyor melûl melûl,

Bakıyor melûl melûl,Gözleri sanki bülbül;Bakışınla dâvet-et,Ordan hayat al gönül! Gören, bir dahî ölmez,Gam ile gussa bilmez;Bir gönül aşka düşse,Azrâil korkar, gelmez. Hakka verir canını,O, bilir Rahmânını;Gök yüzünden indirir,Felekten, kurbânını. Böyle söyledi Allah:Kurban ol, kalmaz günah!Dirilir (İrfan) dağı,Ateş-alır Beytullah. Buna denilir (İrfân),Gılman, hem dahî Vildan;(Emre)nin gözündedir,Her dâim eder seyrân. Hayâtı bulur, […]
Ağustos 22, 2019

Gönül verme bu dünyânın malına,

Gönül verme bu dünyânın malına,Boyun eğmiş, esîr-olmuş kuluna;Günde etsen iltifatlâr, sen eğer, (1)Kanca takar ciğerine, koluna. O, olmuştur, arzûsunun esîri,Hiç, olur mu, sevgisinin te’sîri…Kendisini kurtarmamış düşmandan,Bin sehpâya astırmıştır o, seri. Gönül! uyan, meyil verme mevtâya,Çünkü düşmüş, benlik denen kuyuya;Geçme nâmerd köprüsünden, var boğul,Bu canını temizle de at suya. Çünkü akar, […]
Ağustos 22, 2019

Senin iki yüzün, güle benziyor,

Senin iki yüzün, güle benziyor,Gözlerin konuşur, dile benziyor;Aşkıyın ateşi, bir daha yanmaz,Ebedî yaşayan küle benziyor. Her tarafı muhît cana benziyor,Damarlarda gezen kana benziyor;Bütün âşıklara dağıtır haber,Yüzü insan gibi, sana benziyor. Âlemin üstünde, başa benziyor,Sultan yüzüğünde taşa benziyor;Gören senin ile, hem de görünen,Gözlerin üstünde kaşa benziyor. Denizler dolduran suya benziyor,Melekler okutan […]
Ağustos 22, 2019

Bir gönül, olsa hayrân,

Bir gönül, olsa hayrân,Oradan doğar îman;Katra, denize düşse,Hiç bulunmaz ayıran. Bakıp, ederler meşgul, (1)Gözlere açıldı yol;Güzel! seni saklayan,Kapında bekliyen kul. Sen saklanmışsın sırra,Pusular kura kura;Bak, gözü açıklara,Hâcet var mı inkâra… Onlara oldun ayân,Gizlenmek, olmaz imkân;Senin ile karışmışYarattığın her insan. Bürünmek lâzım aşka,Görünmek lâzm Hakka;Yandı (Emre), kül oldu,Gönülde, baka baka. Doğdu […]
Ağustos 22, 2019

Söyleyim de yaz kalem!

Söyleyim de yaz kalem!Ne derse desin âlem…Sızlıyor kalb yarası,Aşktan isteriz merhem. Halktan istemek (1) şifâ,Umarız Ondan vefâ;Bıraktı bize mîrasO Muhammed Mustafâ. Ağlar, isteriz himmet,Biz ona olduk ümmet;Diridir gönlümüzde;Çünkü etti merhamet. Bizim âhımızdadır,Hem göz şâhımızdadır;Bildik, bir adı Gaffâr,Hep, günâhımızdadır. Biliyor, hem de sarraf;Ankaayız, hem Kûh-i Kaaf;(Emre) ricâ edince,Şefkatinden eder af. Zapteden: […]
Ağustos 22, 2019

Gözümüz Arşı Âlâdır,

Gözümüz Arşı Âlâdır,Gönlümüz yerle bâlâdır,Gören âşıkı ağlatır,Hû Mevlâm Hû! Hû Mevlâm Hû! Yüzümüz Hak aynasıdır,Kalbimiz aşk yaylasıdır,Bizi bilmiyen, âsîdir,Hû Mevlâm Hû! Hû Mevlâm Hû! Bu bakış, hür güneşidir,Dört meleklerin eşidir,Dişimiz, Ahmed dişidir,Hû Mevlâm Hû! Hû Mevlâm Hû! Hâlimiz aşk zuhûrudur,Işık eyleyen nûrudur,Hiç sönmez ateş korudur,Hû Mevlâm Hû! Hû Mevlâm Hû! […]
Ağustos 22, 2019

Yârabbî! bu nasıl hâl…

Yârabbî! bu nasıl hâl…Yine açıldı (Cemâl);Bizi gelip sarmışken,Göze görünür hayâl. Sensin ebedî Mevcûd,Sarayın imiş vücud;Kaşın ile gözüne,Âşıklar eder sücûd. Mekânın imiş harap,Yüzündür canlı Kitap;Hareketsiz namaza,Uyduk, yüzündür mihrap. Dirildik kıla kıla,Gizlendin âşık kula;Bildik, selâm vermeyizDönüp de sağa, sola. Sende kokuyor gülüm,Sende yanmış bir külüm;Bu canım senden geldi,Nasıl yaklaşır ölüm… Rumûz-imiş Azrâil,Benden […]
Ağustos 22, 2019

Celâli, Cemâli, yerli yerince;

Celâli, Cemâli, yerli yerince;Gören, rahat olur, bakıp bilince;Kıymeti olur mu, doğan güneşin,Eğer olmaz ise, karanlık gece? Bil, neye bürünmüş, sevilen Cemâl…Gönül! iyice bak, eyleme ihmâl;O Dilberin yüzü, tutunmuş nikap,Yetmişiki perde, ateşten Celâl. Bunu bilmek için, emek lâzımdır,Nice mihnetleri, çekmek lâzımdır;Mihrâb-olmuş, bekler, (âdemin yüzü),Aşka bürünüp de, görmek lâzımdır. Bu gönül ister […]
Ağustos 22, 2019

Beşer; sûretine uymaz sîreti,

Beşer; sûretine uymaz sîreti,Devâyı istemez, sever illeti;Hakîkat acıdır; ehline tatlı;Uyan gönül, uyan, al hidâyeti. Etrâfına bak da çâreler ara,Sen sakın güvenme, bil de ağyâra;Eline geçersen, seni öldürür,Ayık da yaklaşma, sakın gurûra. İfritlerle dolu köve benziyor,Vîrâneye dönmüş eve benziyor;Elleri boyanmış, bir kızıl kana,Dişini bilemiş deve benziyor. Etrâfında dolu, etsiz iskelet;Zâlimden umulmaz, […]
Ağustos 22, 2019

Yârab, bu ne derttir, derman bulunmaz,

Yârab, bu ne derttir, derman bulunmaz,Kurtulmak için de, zaman bulunmaz;(Dirilik Suyu)nu, içerler burdan,Bu kapıdan gayri, ihsan bulunmaz. Tenezzül et gönül, iyice dilen,Ölse de, ayrılmaz, bu sırrı bilen;Ebedî hayâta, kavuşur burda,Bir dahî ölür mü, ölmeden ölen? Burda dağıtılır, ebedî hayat,Dörtbin nebî gelse, biçemez kıymat;Bu kapı açıktır, kapalı değil,Gelip geri giden, oluyor […]
Ağustos 22, 2019

Boyu Tûbâ dalıdır,

Boyu Tûbâ dalıdır,Bilmem kimin malıdır?Yüzünün gülüşündenYüreğim yaralıdır. Her yanına doldu kan,Bakar, çekerim hicran;Çâresini bulamaz,Gelirse yüzbin Lokman. Gözü: açılmış bir gül,Gördü, takıldı gönül;Ben bu dertten ölürüm,Acı da yüzüme gül. Nereden düştüm derde…Nasıl ceryanlı Dîde?Bulamam ben kendimi,Kalkmazsa senden perde. Söyler bendeki bu dil,Aşkı, eyledi zelîl;İbret-etti âleme,Gözümden ayrı değil. Ağlar, akıtırım su,Yok aklımın […]
Ağustos 22, 2019

Cânânım! nedir zorum,

Cânânım! nedir zorum,Ben kapında dururum…Atma gönlünden beni,Bozulmasın huzûrum. Yoksa, yok olurum ben,Kerem sâhibisin sen;Dağıtırsan âleme,Eksilir mi hazînen? Büyüktür, hem de umman,İçi doludur derman;Reddetme âşıkları,Aman Cânânım, aman!.. Şifâ bulmaz yaralar,Gurur, gelir, yaralar;Yönünü döner isen,Dağlar, taşlar, yâr ağlar. Sana dönmüşler yönü,Unutmuşlar her günü;Kaldır gecelerini,Doğdur âşık gününü. Seni seyretsin gözler;Konuşur bütün sözler;Kapında bekler […]
Ağustos 22, 2019

Yandı aşkın Kandili,

Yandı aşkın Kandili,Söyletiyor bu dili;Kimisi kâfir diyor,Bâzısı diyor: velî Rahmet olsun ellere,Bak öten bülbüllere;Bizler vardık, yetiştikDökülmedik güllere. Kokup hayat bulmuşlar,Dost ile bir olmuşlar;Gelen, geçmiş buradan,Onlar dâim kalmışlar. Bâkîdirler ezelî,Onlar Mevlâ güzeli;Görüyor gören gözler,Seyreyledik sezeli. Gözlerimizden bakar,Âşık olana kokar;Kirli olup varanı,O gül, ateştir, yakar. O, esrâra bürünmüş, Âdem gibi görünmüş;Kur’andandır bu […]
Ağustos 22, 2019

Çektiğim hicran nedir?

Çektiğim hicran nedir?Bu dayanan can nedir?Gözleriyin noktası,Devreden zaman nedir? Görünen nokta nedir?O Âdem Ata nedir?Sensin Rahmânürrahîm,Edilen hatâ nedir? Bu görünen dîn nedir?Verilen izin nedir?Her fırıldak sendenken,Hased ile kin nedir? Dağ denilen (Kaaf) nedir?Süzülerek sâf nedir?Sensin Settârül’uyûb,(Gafûr) nedir, af nedir? Edilen dilek nedir?Arzuyla görmek nedir?Defter, Kalem sen iken,Bu yazan melek nedir? […]
Ağustos 22, 2019

Acep bu hâller nola…

Acep bu hâller nola…Âşık-ettin her kula;Kalıyor bu aşk, bâkî,Bütün arzûlar sola. Evvelâ aşktan başlar,Yok olur orda başlar;Olur Hacerül’esved,Nûr olur bütün kaşlar. Fakat lâzım tekâmül,Kandil olur bu gönül;Budur (makaam-ı ûlâ), (1)Onun ismi : (tenezzül). Kim ki gözler bir makam,Yetişemez, kalır ham;Ordan öte söylense,Bozulur bütün nizam. Etmeli muhâfaza,Okuyup yaza yaza;Tecellîsini görse,Ateşe keser […]
Ağustos 22, 2019

Uyku, gözlerimi, etti bir mahmur,

Uyku, gözlerimi, etti bir mahmur,Aşkın kapısında, tutarım huzûr;Kirpiğiyin oku, battı kalbime,Nice yıllar işler, yarası, durur. Onun devâsını, bulamaz Lokman,Durmadan akıyor, her yanıma kan;Dâimâ umardı, senden, şifâyı,Acılarla dolu; bu mudur ihsan? Târîf-edilmedik, aldım tadını,Unuttum dünyânın, denen adını;Ayırma gönlümü, senden Cânânım!Kim, ne ister ise, ver murâdını. Hasretini çektim, emelim sensin,Durmaz feryâd-eder, bu […]
Ağustos 22, 2019

Bu aşk gelince bize,

Bu aşk gelince bize,Gizlendik bâzı göze;Âr ü nâmus kül oldu,Etti bizi kepâze. Acep bizler ne olduk?İki cihâna dolduk;Köçeklek kapısındanYaradana yol bulduk. Orda olur mu kesret?İçi dolu muhabbet;(Emre) bir yudum aldıÇünkü vermiştir Ahmed. Zapteden: Fehmi Görgün, Özcan Altınören.Namrun, Saat:17.10 10.7.1960
Ağustos 22, 2019

Ben Mevlâya âşık-oldum,

Ben Mevlâya âşık-oldum,Uyur iken ayık oldum,Nuh nebîye kayık oldum, of, of, of! of aman amman of of! of aman amman, of aman amman!Çünkü aslım toprak benim. of, of amman! of aman amman of amman! Her mahlûka baba oldum,Cennetlerde Tûbâ oldum,Yenmek için hebâ oldum, of, of, of! of aman amman of […]
Ağustos 22, 2019

Biter mi öğmek ile…

Biter mi öğmek ile…Yüzleri benzer güle;Akıllar âciz kalır,Acep nasıl öğüle… Çok âşıklar eder âh,Bâzıları da ikrah;Her biri bir sevdâda;Bize gereksin, Allah! Kimisi ister gadap,Kimisi çeker azap;Âşıklara doğuyorGöz içinden âfitap. Böylece olmuş taksîm,Verilmiş ona isim;Cümlesini sıtreden:Etten yapılmış cisim. Kimisi aşka yanar,Kimisi başka yanar;Aklı evvel olanlar,Dâimâ Hakka yanar. (Emre)! hor görmez kâmil;Sâdık […]
Ağustos 22, 2019

Bakın bu kime benzer?

Bakın bu kime benzer?Mahmur gözünü süzer;Vücûdu ayrı ise,Gözü gönlümde gezer. Dolanır, eder ferah,Bakışları çifte mâh;Eller ne derse desin,Âşıkta olmaz günah. Olduk, biz hoşlanırız,Severek taşlanırız;Bildik: dünyâ muvakkat;İçinde yaşlanırız. Olmayız bizler mevtâ,Çünkü etmeyiz hatâ;Gördük, gözsüz değiliz,Yürüdük yedi kata. Sarayıdır Sultânın,Her ellerden tutanın;Söylediğim, kul değil,Gönüllerde Yatanın. Bu diriltir her canı,Âşık eder insânı;Bak, (Emre)nin […]
Ağustos 22, 2019

Sen kahveyi güzel kavur,

Sen kahveyi güzel kavur,Cağrayı ağızdan savur; (1)Nargileyi sorar isen,O gâvurlardan da gâvur. İçeriz göz kadehinden,Hakka vâsıl-olur beden;Hâl, tecellî etmeyince,Sakın sorma: (Bu hâl neden?) Lezzet alamaz ceryansız,Târîf-edilir lisansız;Bizden alıp içmiyenler,Ebediyyen kalır cansız. Alıp çeken, hayrân-olur,Bizim gibi üryân-olur;Bu (Şarâben Tahûrâ)danTatmıyanlar, hayvân-olur. Bu el, âşıklara sunar;Mânevî ateşe yanar,Yüzümüzü görmeyenler,Kendisini diri sanar. Bilmez ne […]
Ağustos 22, 2019

Gönlümüze oturdu Yâr,

Gönlümüze oturdu Yâr,Bizi eyledi bahtiyar;Onun ile bir olunca,Kulağımız neler duyar… Gözlerden çözüldü mühür,Esirlikten biz olduk hür;Perdeler yandı ateşe,Aklımız, çok gönül görür. Temiz kalbe kurduk mekân,Öylece buluruz imkân;Edemeyiz sır âşikâr,Çünkü bozuluyor erkân. Onlar, hâlimizi sezer,Dünyâdan, canından bezer;Seyrân-eder nice cennet,Gözümüzden girip gezer. İçinde var yüzbin cihan,Akılla edilmez seyran;Girenden (Yokluk) istiyor;Neye muhtâc-olur Rahman? […]
Ağustos 22, 2019

Nurlara belendi dağlar,

Nurlara belendi dağlar,Bülbüllere kesti bağlar;Bu kalbimin yarasınıGören, gülmez, dâim ağlar. Mîras mıdır ecdâdımdan?Anlaşılır feryâdımdan;Göreli, haberim yokturBenliğimden, bu adımdan. Nereye gitti acebâ?Bilmem, düştüm, bir dolaba;Ben bu aşka tutulalı,İtâatım, oldu hebâ. Etmiş idim çok ibâdet,İstemiştim ondan himmet;Dostum, yüzünü kapadı,Dedi: (Sen geç, sonra seyret!). Bildim, bunlar hicâb-imiş,Yolda koyan serâb-imiş;Dinledim nice hadîsi,Bu bir canlı […]
Ağustos 22, 2019

Seni gören, olur hacı;

Seni gören, olur hacı;Bir olan, neyler mîrâcı…Senin için yanar bunlar,Acı Yârabbî, sen acı! Durmadan ederler feryad,Dilekleri: senden murad;Gir bunların kalblerine,Bütün benliklerini at. Senin ile olsun ferah,Senin ile olur sabah;Sana derler: (Kerem kânı),Lûtuf, senden olur, Allah! (Eyyûb)a ne eyledin sen:Bütün kurda kesti beden;Gece gündüz yalvarırımSenin için, Yârabbî, ben. Bilirim, edersin kabûl,Olduk […]
Ağustos 22, 2019

Hatırıma geldin, durdu dimâğım,

Hatırıma geldin, durdu dimâğım,Hareket etmiyor, iki ayağım:Karşıma gelince, tebessüm yüzün,Deprenmez oluyor, dilim, dudağım. Gözlerim görmüyor, altı bucağı,Ben gaaib-eyledim, vâdiyi, dağı;Ateşin eritti, zerre kalmadı,Muhâfaza eden kalbimin yağı. Seherde görülen, acep, düş müsün?Gönlümün içinden, sen eyledin ün;Gözlerinden çıkan parlak ışıktan,Karanlık oluyor, bu ay ile gün. Acep melek misin, bir ihsan mısın?Onlara gizlenmiş […]
Ağustos 22, 2019

Devr-eden iki cihan,

Devr-eden iki cihan,Seyreyledik ki: bir ân;Dost meydana çıkınca,Gözlerden olduk nihân. Sâdece kaldı Kendi,Yıkıldı varlık bendi;Yolunda yandık ise,Lûtfeyledi, beğendi. Varlıklar kaldı geri,Öne aldık Dilberi;Bizi siper etmiyor,Bu et, kemikle deri. Ateş, fırladı dışa,Sıçradı nice başa;Kalbimizin kanları,Damlarsa, yanar, taşa, Zaptedilmez alevi,Kovar içerden (Dev)i;Olalı o Dost ile,Unuttuk canı, evi. İki dünyâ, oldu dar,Siper-etmez dört […]
Ağustos 22, 2019

Sensin beni eden diri,

Sensin beni eden diri,Sende gördük Peygamberi,Bütün âlemin Dilberi!Ne ben vârım, ne irfânım… Ölürüm sen de olmasan;Dilimden söyliyen lisan,Bildim, senin, ad ile san;Ne ben vârım, ne irfânım… Sensin bu dünyânın mâhı,İki gözlerimin şâhı;Ettirirsin bana âhı;Ne ben vârım, ne irfânım… Sensin dilimden söyliyen,Seni sıtreyleyen: beden;Seni buldum; ben, oldum sen;Ne ben vârım, ne […]
Ağustos 22, 2019

Uğradık bir şehire,

Uğradık bir şehire,Şaşırdık birdenbire;İçinde bir Dilber var,Canından geçen, göre. Her göze yapmış nakış,Hemi bahar, hem de kış;Kulun gözü göremez;Ona âittir bakış. Bildik: Bu imiş (Nakkaş),Diziyor yavaş yavaş;Ordan çıkmış (Kün!) emri,Siper-eder cümle baş. Ben imişim aynası,Seyrederim doyası;Yetmişbin hicap derler,Beşer gözünün pası. Yandık biz, sile sile,Bakarız güle güle;Aşkı teslîm-eylediBu (Emre İsmâil)e. Bilinir […]
Ağustos 22, 2019

Bakışınla çarptın, acep al mısın?

Bakışınla çarptın, acep al mısın?Bilmem büyü müsün, sen, bir fal mısın?Aklımı fikrimi, bakıp, mat-ettin,Bu can sana geçti, bir visâl misin? Gözlerimi açsam, seyrânım sensin,Bilemem dünyâyı, hayrânım sensin;Nerelere gitti, edeple erkân?Benim ibâdetim, îmânım sensin? Bu kalbime girip, yakanım sensin,Gözümden, gönlümden, bakanım sensin,Unuttum cenneti, hûri, gılmânı,Ateşler içinden, kokanım sensin. Acep nere gitti, […]
Ağustos 22, 2019

Ninni kuzum, ninni, ninni!

Ninni kuzum, ninni, ninni!Nasıl uyutayım seni…Gözüyün melûl bakışı,Bir ateşe koydu beni. Gözlerinden çıkan ışık,Bu cihânı etti ayık;Uyku kalmadı canımda,Oldum yanmaya alışık. Bilmiyorum sevdâ mıdır?Bir denizde ada mıdır?Sana bu câzip ceryânıHalkeyleyen, Hudâ mıdır? Bakan gözüm dayanmıyor,Mahmûr-oldu, uyanmıyor;Yanıyorum susuz gibi,Seyreylemeye kanmıyor. Kirpiklerin çiçek midir?Bal besleyen petek midir?Bütün beşer bakar sana,Gülüşlerin melek midir? […]
Ağustos 22, 2019

Ne oldu gine Namrun…

Ne oldu gine Namrun…Sise boyandı boyun;Sanki yerde bir bulut…Nefes almıyor burun. Her yan, oldu rutûbet,Sulardan oldu bir sed;Bu bizim hâllerimiz,Âleme oldu ibret. Ne diyor konu komşu?Olduk bir sevdâ kuşu;Biz, uçarak aşarızİnişlerle yokuşu. Hiç kimseler tutamaz,Hasrettir, unutamaz;Zümrüdanka meyvası;Serçe kuşu yutamaz. Bir çelikten leblebi,Görünür meyva gibi;Aşk, bir mânâ kuyusu,Gaayet derindir dibi. Uyanır, […]
Ağustos 22, 2019

Bakar (Gözleri Mahmur),

Bakar (Gözleri Mahmur),Ne hâller eder zuhûr…Kirpiğinden gelen ok,Battı; kalbimde durur. Gelmiyor bana acı,Ben istemem ilâcı;Değildir altın, gümüş,O ok, aşkın ağacı. Bitince, verir meyva,Meyvası, kokan hava;Ölürsem o yaradan,Eylemem Hakka dâvâ. Ben beni ne ederim…Hiç kalmadı kederim;Bedeni terkeyleyip,Öldürene giderim. Eyleyemem ben tedbir,Değildir aslâ cebir;Canı feda edince,Onun ile oldum bir. Kalmadı sıkan azap,Ne […]
Ağustos 22, 2019

Çeşitli yaratmış, Allah, kulunu,

Çeşitli yaratmış, Allah, kulunu,Herbirine göre, hayat yolunu;Oradan giderler, yine aslına,Burada bırakır, sağla solunu. Bâzısını yapmış, gaayetle doğru,Kimisine baksan, eğri, bir uğru; (1)Kimisi akıtır, gözlerinden yaş,Kimisinin gözü, taş gibi kuru. Bâzısına baksan, gaayet hîlekâr,Bâzısına baksan, dâim tövbekâr;İçlerinde vardır, cevherli insan,Gözleriyle görüp, eyliyor ikrâr. Bâzısına baksan, buz gibi donmuş,Hareketi yoktur, bir yere […]
Ağustos 22, 2019

Yanmaktan aldık lezzet,

Yanmaktan aldık lezzet,Biz kül olunca, himmet;Bu aşk, etti (Âmine),Bizden doğdu Muhammed. Duyana söylüyor dil,Bizlerden ayrı değil;Yürüdü önümüzden,Vuslata oldu delîl. Olduk (Mescid-i Harâm),Söyleriz, geldi ilham;Mânevî namazlara,İki gözümüz imam. Seviyoruz kılanı,Arayıp da bulanı;-Nurdan (Mescid-i Aksâ); – Mevlâ ile kalanı. O yolun mîrâcıyız,Muhammedin tâcıyız; (Sidre-i Müntehâ)danUrûc-etmiş hacıyız. İndik, karıştık Hakka,Yüzüne baka baka;(Emre) ile […]
Ağustos 22, 2019

Gözlerinin yaşı, mercana benzer,

Gözlerinin yaşı, mercana benzer,Bir tâne değildir, her cana benzer;Aşkın şarabından, sunar ehline,Sâkîler elinde fincana benzer. Candan cana olur, onun bakışı,Deryâdan deryâya, dâim akışı;İki dünyâlara, olmuştur kıble,Biribirisine bağlanan kaşı. Her lisandan yazar, parmağı, eli,Kuvvetler kendinin; yoktur emeli;Adetsiz ahlâkı, çeşitli huyu,İki gözlerinden, eder tecellî. Âşık olanlara, duruşu mihrap,Arzû sâhibine, veriyor azap;Cenneti, hûriyi, […]
Ağustos 22, 2019

Acebâ ne olduk biz?

Acebâ ne olduk biz?Karıştık, olduk deniz;Gördükçe depreniyor,Kalbimizde, derdimiz. Yakıyor Hayrânımız,Dayanıyor canımız;Dünyâya dağılıyorAteşli hicrânımız. Dolanarak ateşler, (1)Kireç olur her taşlar;Ulâlara yetişirKıvılcım alan başlar. Bakar iki cihâna,Kokusu değer cana;Bu sallanan çocuğunGözü, benzer mercana. Hâtemdir Süleymâna,Lisan verir her cana;Yaratılan mahlûkat,Hizmet eder insana. Konuşur içten içe,Fakat çıkarır hiçe;(Emre) vardı, ulaştı,Dünyâdan kona göçe. Zapteden: Müncibe […]
Ağustos 22, 2019

Bakıyor, sanki melek

Bakıyor, sanki melekArzûsu kimi görmek?Her tarafı bal dolu;Vücudu, olmuş petek. Bakışındadır tadı,Şefkat etmek, murâdı;Binbir isim içindeAnılmaz onun adı. Gelmiş nice peygamber,Getirmiş birçok haber;Anlatmış hâl lisanı,Bilen ile berâber. Târîf edilmez lezzet,Yaratan, çekmiştir sed;İmkân mıdır bildirmek,Hallâk etmezse himmet… Akıllar nasıl ere?..Bilir, aklına göre;Aşkın bu ateşineDüşmelidir bir kerre… Kendi olmalı râzı,Vermeliyiz murâzı;Bu (Emre)ye […]