Yine kemirdi kurtlar,

O Dost bize görünmüş,
Yollar bu taklitten geçer,

Yine kemirdi kurtlar,
Canı içinden sıkar,
Aşk derdine tutulan,
Mâşuktan çare arar.

Neylerse olur memnun,
İster, oynatır oyun,
Hâlinden belli olur:
Âşıklar eğer boyun.

Bak, secde ona derler,
Her âşıklar ederler,
Pîre boyun eğene
Bir gün bulunur cevher.

Eğmektir bize âdet,
Eğer, oluruz ibret,
Hep eğenler ediyor
Birbirine muhabbet.

Böyle etmiş yaradan,
Böylece almış ihsan,
Âşıklar kucaklaşmış
Hava geçmez oradan.

Bir olmuş, olmuş derya,
Hiç karışamaz hava
Bu derde tutulanlar,
Memnun, aramaz deva.

Yürürler yara ile,
Bu derde çare ile
Bu esrarlar yazılmış
Ağ ile, kara ile.

Bilmiyenler okur ters,
Âşıklara olmuş ders,
(Emre) hiç ayrılamaz,
Evvelden etmiş heves.


25.2.1946