Yine Göründü Cânân,

Görenler terkeder mi?
Hasret eyledin Dilber!

Yine Göründü Cânân,
Varlığı etti viran;
Bütün emel kaçıyor,
Meydana çıktı arslan.

Onda bütün kuvvet var,
Görenler geri kaçar;
Aşkın kıvılcımından
Oluyorlar tarümar.

Meydana çıksa eğer,
İzin verirse Dilber;
Kendisinden gayrisi
Arslana boyun eğer.

Arslan ederse zuhur,
Vahşiler geri durur;
Fakat gayet güzeldir,
Hayrandır ehli kubur.

Bütün ölü can alır,
Eğer olursa zâhir:
Sevgi ile yok eder,
Kendisi nokta kalır.

Eğer ederse himmet,
Senden doğar Muhammed,
O Dilberi gösteren
Aşktan doğan muhabbet.

Doğarsa kir bırakmaz,
Kir kalsa canı yakmaz;
Muhabbet gelir ise
Ondan gayriye bakmaz.

Muhabbet libas giyer,
Onunla dolu her yer;
Muhabbeti görülse
Bu (Emre) boyun eğer.

Dimağına gelir tad,
Tazelenir her hayat;
Muhabbet bilmiyeni
Bu ilden ederler tard.

Muhabbet imiş tadı,
Âşıkların muradı;
Muhabbet bilmiyenler
O noktayı bulmadı.

Ona saraydır vücud,
O dur daima mevcud,
Onda fani ol (Emre),
Başka bilgiyi unut.


16.2.1946