İndir (.doc)

Emre - Dâimî namaz, hareketsiz olur: Sevmeyle, sevilmeyledir. (çukurova'da, Arapça konuşan Türklerin büyük din önderleri olan) Hâsibî'nin namazı, hakîkaten "İrfâniyet" namazıdır. Ama, anlamadan okuyup geçiyorlar. Yâni, bal şişesini dışından yalıyorlar. "Gel bu şişeyi kır da balı ye" desen, şişenin kırılmasına râzı olmazlar. Şişe de kendi kendine kırılmaz, ille de bir kıran lâzım. Şişeyi ona teslîm edip kurtulmalı.

Hz. Süleyman, ifriti bir şişeye koyup denize atmış derler. Bu gibi sözler hep rumuzludur. İfrit, nefistir.

Mâneviyette tekâmül etmek için, aklın bülûğa ermesi lâzımdır.