İndir (.doc)

Emre - çocuklar ne yapacaksa, bırakmalı onu yapsın da o devri geçirsin. Yapmasını zorla men edersek, o işi sonra yapar. Yapsın da bitirsin. Ancak, yaptığı işin meselâ bardağı kırmanın iyi bir şey olmadığını öğretmeli, onu iknâya çalışmalı. Bir şey sorunca, "Senin aklın ermez", veyâ "Hikmetinden sual olunmaz" gibi şeyler söylememeli, onlara anlıyacakları mâkûl cevaplar vermeli. çünkü o soruyu soran, onun anlamak istiyen zekâsıdır.

çocuklar, mânevî kudrete küçükten aşılanırlarsa daha güzel geçerler. Fakat ilk mektebi bitirmeli de ondan sonra aşılamalı.

S - ölülerin ruhuna Fâtiha okuyorlar, neden?

C - Bu canlı ölülerin rûhuna üç İhlâs, bir Fâtiha okuyunca dirilirler ama, duyarlar ve anlarlarsa...

Emre - çocuklar hep evliyâdır, yâni Allahın dostlarıdırlar. Büyüdükçe ve Allahın "yapmayın!" dediği şeyleri yaparak, Allahtan aralaşırlar (uzaklaşırlar). Ben onlarla çok ülfet ettim. Sâdece mâneviyat âşinâ değildirler, geri tarafları hep iyi.  Mâneviyet âşinâ bir insin, bir fenâlık düşünse, emîn ol, onun mâneviyeti gider.