İndir (.doc)
Aşk oldu benim yârım,
Haram olsun diyarım...
Ben bu aşka düşünce
Şarktan garbı duyarım.

Kalbim olalı tâhir,
Bu bilgi oldu bahir;
Bu aşk beni yakınca
Dost oldu bana zâhir.

Dosta ben ettim niyaz,
Aşk geldi, ben deyim, yaz.
Secde edenler etsin,
Gözlerim oldu Hicaz.

Dostu gördü gözlerim,
Yine onu gözlerim;
O Dost benden ayrılsa,
Ben o Dostu özlerim.

Kalbim doldu kan ile,
Kimler hâlimi bile...
Bilenler bilir beni,
Bu hâller denmez ele. (1)

Âşık olanlar yana,
Dönsünler Haktan yana;
Aşk beni etti zâhir,
Beni bildirdi bana.

Yönüm Hakka dönderdi, (2)
Benliğimi gönderdi; (3)
Ben Dost için ağlarken
(Emre)den sözü derdi.


(1) Yabancıya.
(2) "Döndürmek" fiili Anadolu'da "döndermek" telâffuz edilir.
(3) "Göndermek" fiili, burd, "gidermek" mânasına kullanılmıştır.