İndir (.doc)

Emre - Mâneviyet, bizim anamızdır, biz onun çocuklarıyız. Kusurumuz için ona ağlarız. Bizim için kusur diye bir şey yoktur.

- Bu işin sonunda Cemâlullah var mı?

Emre - Niye çalışıyoruz öyleyse... Derdimiz ne? Nasıl olmaz... Olmaz olur mu? "Velînin maksâdı ancak Cemâlullahmış bildim" demiyor mu?

- Hocalar, va'zederken, "Biz Allahtan cenneti isteriz, bâzı mutasavvıflar sâdece Cemâlullâhı istiyor" diyorlarmış.

Emre - Metafizik, tabiatın ötesi demekmiş. Portakal kabuğunun ötesi gibi tatlı bir şey ama, bir kere kabuğu soyabilseler onlar.