İndir (.doc)
Âşık oyuna kalkar,
Oynar, ârını yakar,
"Âşık olsam..." diyenler,
Boynuna ipi takar.

Âşıksan oyna, hadi...
Hidayet etsin Hâdî,
Aşka gönül verenler,
Bütün vârını yedi.

Yedi, varlık kalmadı,
Başka varlık bulmadı;
Seni bir gez görenin, (1)
Gönlünden gitmez tadı.

O tad girdi gönüle,
Gönül boyandı güle; (2)
Biz sana âşık olduk,
Canım, esrarı söyle.

Açılmıştır define,
Kokusu çıktı yine;
Âşık ona derler ki,
Dostu bulup öğüne.

Yanıp Dostu bulalım,
Bulup zevka dalalım;
Dostu gören yok olur,
Bizler niçin kalalım...

Bizler düştük dolaba,
Gözlerim doldu âba; (3)
(Emre)! Güzel, bürünmüş
Etten yapılmış kaba.


(1) Gez = defa.
(2) Güle boyanmak = her taraf gülle dolmak.
(3) Âb = su, gözyaşı.