İndir (.doc)
Sen verdin bu illeti,
Biz edince minneti.
Seni gören istemez
Vâdolunan cenneti.

Gören cennetten geçer, (1)
Yürek kanını içer,
Dost yüzünü seyreden,
Kendi vârını biçer.

Görenler olur hayran,
Soyunur, olur üryan;
Ateşe düşen bilir,
Aman (Emre), durma yan.

Görenler, bilir neler...
Tekrar görmeyi diler;
Cânânım, senin için,
Hep söylenen türküler.

Allah dedi bizlere:
Rahmet verdim sizlere...
Ârifler kulak verir
"Kur'an"daki sözlere.

Kulak verin "Kur'an"a,
Odur ruhlara ana...
Dua edin (Emre)ye,
Dost rengine boyana.


(1) Geçmek = vazgeçmek.