İndir (.doc)

Emre - Türkmenler, "ateşe bakanın ömrü az olur, suya bakanın ömrü uzun olur" derler. Ateş Celâl, su Cemâl'dir. Asabî insan kendini yiyor demektir. İnsan ateşe uzun müddet bakamaz, yönünü döndermeğe mecbûr olur. çünkü, tahammül edemez.

İnsanın yüzünde hem Celâl, hem Cemâl gizli. Suratı astın mı "Celâl), güldün mü "Cemâl". Hz. Muhammed: "Mü'minin yüzü güleç olur" diyor. İnsan her şeye îman ederse, hiç canı sıkılmaz. çünkü her şeye Sevgilisini ve her hâdisede O'nun irâdesini görür.

Cemâlin karşısına hiçbir "Celâl" dayanamaz. Ya kaçar, ya çatır çatır yanar. Mısrî Niyâzî: "Hep Celâl'in perdesidir küfr-ü isyandan garaz" diyor.

Emre - Haca Ağa (Hacı Osman Gülderen - Kayınpederim) "Toprak kur'âsın bizim kısmetimiz yokmuş" diyor. Asıl bizim kısmetimiz var: Bizim kısmetimiz "Yokmuş", "Yokluk"muş.