İndir (.doc)
Görsem senin izlerini,
Evvel, alsam gözlerini;
Unuturum ben adımı,
Ben dinlerken sözlerini.

Ben yürürüm koşa koşa,
İz yaparım dağa, taşa;
Ayağım hareket etmez,
Uçarım, benzerim kuşa.

Yakarlarsa, külüm uçar,
Sen Dost'un eline kaçar;
Mâni' olsa eğer canım,
Gönül topraklara saçar.

Fedâ olsun benim canım,
Damarımda gezen kanım;
Gönlüm dâim böyle ister,
Tasdîk ediyor lisânım.

Âşık ettin, ezelîden,
Etmeseydin, niderdim ben?
(Öl de diril!) der isen sen,
Hazırım, boynumda kefen.

Can sendendir, benim nemdir?
Sıtır eden ben midir? (1)
Dâim yürür sana doğru,
Can fedâ eden ben midir?

Nişan olan: benim âhım,
Al, kabûl eyle İlâhım!
Beden senin, can senindir,
Geri dönen bir seyyahım.

(Emre)nin bir varlığı yok,
Küfr ile isyânı pek çok;
Sana doğru gelir iken,
Getirdiği sana: (yokluk).

Bilirim: edersin kabûl,
Ne varlığa sahiptir kul?..
Bir Sultâna gider iken,
Hiçlik götürülür, usûl.

Onun gibi muhtaç mısın?
Benim gibi bir aç mısın?
Bilirim, gönlümde gezen,
Mekke, Medîne, Hac mısın?

Ankaa mısın, sen misin (Kaf)?
Bedenimde oldun Mushaf;
Döne döne ben okurum,
Gönlümde ederim tavaf.

Seyrederim senin ile,
Kâh ağlarım güle güle;
Siper etmek ister idim,
Sen düşürdün beni dile.

Her tarafa ettin destan,
Durmaz, taşlar, birçok insan;
Bilirim, seni sevene
Derd ile gam edenğ ihsan. (2)

Onun için ben ferahım:
Şükür, sana doğru râhım;
Yaralarımı yarmağa,
Senden başka yok cerrâhım.

Yar, içinde bitsin güller,
Dışım gibi içim güler;
(Emre)nin söyledikleri,
Senin içindir, türküler,

Söyliyerek etti visâl,
Hâlleri değil mi misâl?
Hiç bu (Emre) aldanır mı...
Senden başka varlık; hayâl.

Zapteden: Hâfize Akiz
Saat:11.30


(1) Sıtır etmek = Setretmek, örtmek.
(2) Edenğ = Edersin.

19.11.1952