İndir (.doc)

Minâre Nasıl Yapılır?

Ömründe hiç minâre görmemiş bir adam, bir gün Nasreddin Hoca’ya sormuş:

Hoca şu cevâbı vermiş:

EMRE'nin Tefsiri:

Bu fıkradaki kuyu, insan vücûduna benzetilemez mi? Nitekim bir (Doğuş)ta da:

Ben o (Yusuf)u yarattım,
(Ken’an) kuyusuna attım,
Çıkardım, (Kervan)a sattım.
Sevmek için ben (Güzel)i.

Kuyu, bendeki bu (beden),
(Yusuf), gözümden seyreden,
Beni görür can terk eden;
Mutlak canından bezmeli.

Denilerek, kuyunun insan vücûdu olduğuna işaret edilmektedir. İnsanın akıl ve ahlâk kuyusu içinde yıllanmış, pis sular ve balçıklar olabilir. O kuyu, bir kuyucuya, yâni kâmil bir insana müracaat ederek (Beni temizle,) derse, kuyucu onu, içini dışına çevirmek sûretiyle temizler, yerin dibine batmışken, onu yükseltir, bir minâre haline getirir, başlar o adam (Hakikat) ezanını okumaya, ilân etmeğe.