İndir (.doc)
Niçin çalarız deblek:
Çalıp da zevki bilek..(1)
Bizler zevka düşersek
Kabul olur her dilek.

Yine deblek çalarız,
Çalar, zevka dalarız;
Her işi yapan: Cânân,
Sanki bizler de varız...

Aşkı olan ağlıyor,
Yüreğini dağlıyor;
Her daim ağlamakla
Gönlü Hakka bağlıyor.

Âşık, Hakla beraber,
Yanana gelir haber;
Bizlere ateş veren,
Görünmedik bir Dilber.

Âşık cihanı gezer,
Gezme ile ne sezer?..
Dost aklına düşünce
(Emre), canından bezer.


(1) Bilelim.