İndir (.doc)

(Hakkı ve Vasfiye Değirmenci'nin  bağında oturuluyordu. Bir yerden, keyf için atılan  silâh sesleri geldi. Biraz önce de "Zâlim: câhil denmiş yerli yerince" nakaratlı Doğuş okunmuştu).

Emre - Bak, Doğuş, "Zâlim denmiş" diyordu, tamam. Vatanın, Milletin kurşununu lüzumsuz yere harcıyorlar.

Herkes, bu "ben"in elinden neler çekiyor...

Hiçbir şeyden korkmayız da, cehilden biraz geri dururuz.