İndir (.doc)

Emre - Birçok mahlûkat kaybolur zamanla D.D.T.den karıncalar da ölür. Karıncaları yok etmek için, yuvalarına yağlı kemik koyup, kemiğin üstüne toplanan karıncaları uzak bir yere atmalı.

(Bu sırada, 250 milyon sene evvel yaşamış bir hayvan iskeleti bulunduğundan bahsedildi) Dünyânın yaşı mı var ki?..

30 milyon sene evvel, sığırların altı ayağı vardı. Hiç bir varlık, olduğu gibi kalmaz, mütemâdiyen şekil değiştirir.