İndir (.doc)

S - Can ile Cânânın bâtınî mânâsı nedir?

C - İnsanın canından fazla sevdiği şey veyâ kimse; geldiği ve gideceği yer Cânândır. Bazılarının cânânı kadın, bâzılarınınsa mal ve tarladır. Bâtınî mânâsı bundan ibârettir. İçine girerse içi, dışında kalırsa dışı. Bu, herkesin sevgisine ve idrâkine bağlı.

Bir Doğuşta:

Aşkını verirsen Cânânım eğer,

Dil, bir çeşme olur, cevherler döker.

diyor. Bak, hep biribirimizin cânânıyız. Can gitti mi, Cânân meydana çıkar.

"çocuğun canı istiyor" diyoruz. Demek kendisi istemiyor da canı istiyormuş. İçinde bir hâmî, himâye edici, koruyucu vardır çocuğun ki, canı odur. Onu koruyacak olan da odur.