İndir (.doc)
Sen beni dillere, destân eyledin,
Her yanımı bâğu, bostan eyledin,
Dünyayı gösterip, düşman eyledin,
Sevdiceğim! senin, bağrın taş mıdır?

Bakışından kurdun, sen bana tuzak,
Yaklaşırım; neden, durursun uzak?
Bana karanlıktır, ellere berrak,
Sevdiceğim! senin, bağrın taş mıdır?

Ateş midir senin, gönül örtüsü?
Kızıl kandan oldu, yüzünün süsü,
Canımın bahâsı, (Aşk)ın görgüsü...
Sevdiceğim! senin, bağrın taş mıdır?

Cânî iken, aşkın, eyledi mazlum,
Yanıyorum; bana, eyle terahhum;
Biliyorum, hâlim, hep sana mâlûm...
Sevdiceğim! senin, bağrın taş mıdır?

Eziyet eylersin, öldürmenğ beni, (1)
Ağladınğ, ağladınğ, güldürmenğ beni, (2)
Gizleninğ de bana, bildirmenğ seni, (3)
Sevdiceğim! senin, bağrın taş mıdır?

Âh ederim, kullar, ederler hücum,
Âcizim, kimseye, yeter mi gücüm?
Sana âşıkların, sonu: bir ölüm...
Sevdiceğim! senin, bağrın taş mıdır?

Görmez olur orda, ay ile günü,
Bu kulak, duyunca, (Aşk)ın ününü; (4)
(Emre)yi öldürsen, sanadır yönü...
Sevdiceğim! senin, bağrın taş mıdır?

Zapteden: Vasfiye Değirmenci.
Saat:16.50


(1) Öldürmenğ = Öldürmezsin.
(2) Ağladınğ = Ağlatırsın. Güldürmenğ = Güldürmezsin.
(3) Gizleninğ = Gizlenirsin. Bildirmenğ = Bildirmezsin.
(4) Ün = Ses.

2.11.1952