İndir (.doc)
Bizim dertlere giren!
Görür Hakkı can veren;
Razı isen bu hâle,
Bu oyunlardan öğren.

Kim burda oynar oyun,
Dediler: rengi soyun! (1)
Kim bu aşka düşerse
Kurt ise olur koyun.

Bizim burda kim oynar,
İmdad eder ona Yâr;
Eğer Hakka âşıksan
Rızasını al, yalvar.

Biri çıktı oyuna,
O da girdi koyuna.
Kiri terketmek için
Ateşe girip yuna. (2)

Girenler olur temiz,
Haydin, girek (3) cümlemiz;
Bütün kirleri yıkar,
Temiz eyler bu deniz.

Size diyeyim yine,
Seyredin döne döne;
Bu birkaç yılda olmaz,
Uğraşmalı çok sene.

Gönülde olsa melâl,
Hiç nasib olmaz visal;
Âşıkı candan etti
Haktan doğunca hilâl.

Deve güderdi Bilâl,
Sen Bilâl'den ibret al;
Eğer sözü duymazsan
Sana aittir vebâl.

(Emre), geç kıylükalden,
Ayrılma sen bu hâlden;
Kendini terkedersen,
Meyva yersin bu daldan.


(1) Allaha yaramıyan huyların elbisesinden soyun.
(2) Yuna = yunsun = yıkansın.
(3) Girek = girelim.