İndir (.doc)
Karadır Kur'ânın, harfi, yaprağı,
Acep kimlerindir, yazan parmağı?
Her daim zikreder, meyyâl olanın,
Hiç durmadan, onu, dili, dudağı.

Karadır Hicaz'ın, tavaflık taşı,
Karadır Âdem'in, göz ile kaşı;
Misâl değil midir, Havvâ Anne'nin
Karadan süslenmiş, seyreyle, başı?

Kara, Beytullahın, bütün örtüsü;
Tavaf edenlerin, karadır süsü;
Sırr-ı ilâhîyi, idrâk edenin
Karadan karaya, olur görgüsü.

Karadır, elvânı, gösteren gözler,
Dâim tarif eder, (Kara)yı , sözler;
Âşıkın gözleri, bir şey göremez,
Kendini unutur, (Kara)yı gözler.

(Kara) olmaz ise olur mu ışık?
Kara ile görür, Mevlâyı, âşık;
(Kara)dan okunur, o (İsm-i Âzam),
Nûr-u ilâhîye, kara bulaşık.

Kara değil midir, gözlerin şâhı? (1)
Onu gören, eder, her dâim âhı:
Karadan (Kara)yı, seyrân ederler,
Gören, kara ile, görür Allâhı.

Kara değil midir, Hacerül'esved?
Rumûz ile koymuş, onu Muhammed;
Kendine gelene, işaret etmiş,
(Emre) onun için eder muhabbet. (2)

Zapteden: Vasfiye Değirmenci
Saat:16.20


(1) Göz Şâhı = Gözbebeği.
(2) Bu doğuş, (Eshâb-ı Kehf)ten gelirken Tarsus yolunda ve otobüste doğmuştur.

2.11.1952