İndir (.doc)

S - Acı tatlı diye bir şey var mı?

Emre - "Küllü şeşin zevceyn" (her şey çifttir). Acının da, tatlının da pâyânı yok. Akıl nasıl kabul ederse öyledir. Aynanın karşısına bir siyahî geçerse, kendini beyaz görebilir mi? Acı tatlı diye bir şey var, ama bir devir gelir de insan, her acının altında bir tatlı görür. anladı mı meseleyi, eğer boynunu. Eğince onu sever. Baba değneği aldı mı, kendi çocuğu olmıyanlar kaçar, kendi evlâdı olanlar ise, deyneği yiyeceğini bildiği hâlde, babasının gözüne bakar.Yâni, acıyı tatlı görür. Bâzı akıl ise, tatlıyı acı görür. çünkü akıl, zâhirden görür, bir şeyin içini birdenbire göremez. Ama, her tatlının içinde ekşi vardır. Ekşi, asit, yâni acı demektir. Tatlısız da hiçbir madde yoktur. Şu ağaçların içinde bile şeker vardır, fakat az. insan vücudunun üçte ikisi şekerdir. Bütün yağlar şeker demektir. Buğdayın yarısı şeker, yarısı da glütendir. Glüten kan yapar, nişasta şekerdir.

İki şeyin izdivâcından bir hâl zuhûr eder: İki zehir birleşir, bakarsın panzehir olur. Acı da var, tatlı da. Acının da envâı var, tatlının da. Bâzı insanlara acı şeyler tatlı gelir, meselâ rakı onlara tatlı gelir.