İndir (.doc)

Emre - Bilgiyi kelâm örter. Halbuki, gûyâ kelâm bilgiyi bilecek... Bilgi, içerdeyken tamam da, dışarıya çıkınca, anlaşılmaz bir hâle gelir.