İndir (.doc)
Biz geldik bu dünyaya,
Baktık, geçtik aynaya;
Aynayı deyiverem:
Misali benzer aya.

Âşık! Muhammede bak,
Kuvvet verdi ona Hak,
Parmağını tutunca
Ayı etti iki şak.

Ay oldu iki pâre,
Ordan seyretti Yâr'a
(Emre) nasıl seyretsin,
Zâhir yüzleri kara.