İndir (.doc)
Hakka yakın ibadet:
Yapmalıyız riyâzat;
Riyâzat eyliyene
Hak eylemez mi himmet...

Eğer istersek devlet,
En büyüğüdür: zillet;
Hakkın âşıklarına
Söylemiştir Muhammed.

İbrahim, onu yaptı,
Devleti ondan kaptı;
Himmeti anlayınca
Gönlündekine taptı.

Aşkın yoluna giden,
Aşk alır İbrahim'den;
Ben sana derim (Emre),
Sen yanmıyorsun, neden?