İndir (.doc)

Emre - Başkasını beğenmiyen âlim, âlim değildir. Yunus Emre: "İlim, ilim bilmektir" diyor. Allahı bilmedikten sonra, ilmin ne faydası var... O ilim bizi iblisiyete götürürse, sonunda "Ben?." der, Şeytan oluruz. Diyojene soruyorlar: "Ne kadar ilim sahibisiniz?" Diyojen bir dut ağacının altında oturuyormuş, "Bu dut ağacının yapraklarını ayaklarımın altına koysalar, tâ semâya kadar, bilmediklerim bu kadardır. Bundan başka da bildiğim yoktur" diyor