İndir (.doc)

(Birisinin birine bedduâ ettiğinden söz açılınca)

Emre - Allah, bedduâ edenlerin sözünü dinlemez. Bedduâ eden, bilmiyor. Bilse... Bir zeytin ağacı için üç adamın ölümü istenir mi?