İndir (.doc)
Belli oldu Dilberim,
Bağdattaysa, giderim;
O Dosta âşıklara
Gizli sırları derim.

Senin bir adın Gaffâr,
Bu (Emre) de aşkın var;
Sana kim âşık olsa,
Sen dersin; "gece yalvar!"

Senin bir adın Râzık,
Kuluna verinğ (1) rızık...
Yeter bizi yaktığın...
Neden, demezsin yazık?..

Senin bir adın Rahman,
Zikrederim her zaman,
Ahım cihanı tuttu,
Aman Allahım, aman...

Senin bir adın Settâr,
Âşıklara dünya dar;
Dünyaya etmem minnet,
Çünkü bende aşkın var.

Seni görmedi Şeytan,
İğva eder her zaman...
Sana vasıl olmaz mı,
Kâmil sözünü tutan...

Âşıklar bilir seni,
Kurban etmiş bedeni;
Bana da aşkını ver,
Berdâr eyle sen beni.

Senin bir adın Hâdi...
Çün aşkın beni yedi;
Kâmile kul olunca
Gizli sırrını dedi.

Gönül verme dünyaya,
Sen âşık ol Leylâ'ya;
(Emre), vârını unut,
Her dem yalvar Mevlâya.


(1) Verinğ = verirsin.