İndir (.doc)

Baykuş, bülbül sesinden hoşlanmaz her vakit gamlıdır. Gözü açık uyur. Karşısında oynarsan kaçar. Niğdede bir kale var, her tarafı baykuş. Anşa (hanımı Ayşe Emre) ya dedim ki- "Bunları kaçırayım mı?" Başladım oynamaya. O delikten fırr!, bu delikten fırr!, uçtular, yüksek yerlere kondular. Azıcık daha oynayınca, oradan da kaçtılar.