İndir (.doc)
Dükkânda olsaydık, içerdik kahve,
Hasret oluyoruz, gelince eve,
Kavrulurken kokar, şehire, köye,
Tiryâkiler bilir, onun tadını...

Herbirinde vardır, bilinmez lezzet,
Allah neler etmiş, kuluna himmet...
Kimine bol verir, kimini hasret...
Tiryakiler bilir, onun tadını...

Lezzet verir; bilmez: zengin, fukarâ,
Nice rengi vardır, görünür kara,
Siyah don giyerek, görünür (Yâr)a,
Tiryakiler bilir, onun tadını...

Kavrulurken, olmuş, tavası: Seyhan,
Ateşi (Aşk)tandır, kavuran: Rahman,
Dünyaları gezer, neşrolan duman,
Tiryakiler bilir, onun tadını...

O, Âdem'denberi, devreder gelir,
Bu kahve tadını, içenler bilir,
Hâlini bilenin, boynu eğilir,
Tiryakiler bilir, onun tadını...

Etten, tenden yapmış, kahve kabını,
Gönüllere yazmış, her kitabını,
(Emre) işitmiştir, o hitâbını,
Tiryakiler bilir, onun tadını...

Zapteden: Hâfize Akiz
Saat:16
18.7.1952