İndir (.doc)

Emre - Pakistan, Hindistan, Altın ve Elmas bakımından çok zengin, fakat en geri onlar.

S - Hakîkaten öyle, Ağa Hanı elmasla tartıyorlar.

Emre - Asıl onu öldürmeliler. O başlarına bela. Ağa Han onlardan bekliyor. Halbuki o çalışıp onları ihya etmeli.

S - Mensupları çokmuş İsmailiye mezhebinin.

Emre - Cehâletten. Her varlık kendine gıda gözler. Câhillerin aklı da, kendine göre bir eğlence arar. Başka gıda bulamadıklarından onunla teselli buluyorlar.

S - Aldığı paralarla sefahat yapıyor Avrupada.

Emre - Merkep kurdu görünce ona doğru koşar. Merkebin eti kurda leziz gelir. Kurttaki iştihayı görünce gider gazının altına serilir. Hintliler de Ağa Hanın önüne yatıyorlar.