İndir (.doc)
Dereyi, tepeyi yol eden: sevgi;
Birçok âsilleri, kul eden: sevgi;
Nice fakirleri, eyleyip sahî,
Onların rızkını, bol eden: sevgi;

Kararmış yüzleri, ak eden: sevgi;
Yıkılmış vîrânı, pâk eden: sevgi;
Çok uzak yollarda eylenip yatan,
Düzelmiş ovayı, dağ eden: sevgi;

Batan dikenleri, gül eden: sevgi;
Âşıklar gönlünü, kül eden: sevgi;
Hasret ateşini, verip kalblere,
Gözden akan yaşı, göl eden: sevgi;

Düşkün zelilleri, baş eden: sevgi;
Zâlimce kalbleri, taş eden: sevgi;
Dünyânın nakşını, silip gözlerden,
Seyran edenlere, (Kaş) eden: sevgi;

Tatlı hayatları, hep unutturur,
Aşkın ceryânına, o ... tutturur;
......................................................
......................................................

Zapteden: Turgut Sekitmez
Namrun, Saat:7.50
15.8.1958