İndir (.doc)

Emre - Bakaa'yı bulduktan sonra her şey fânî... İlâhî sarhoşluk bizi buraya götürür.

Her şeye doyulur da, mâneviyete doyulmaz. Biz, "ruh! (git) âleminden kurtulduk, "taal! (gel) emrini işitince geri döndük, berâber olduk.