İndir (.doc)
Gamı hazmedersen, himmet sendedir,
Ârif de olursan, cennet sendedir;
Mevlâ uzak değil, Cibril berâber;
Kulağın duyarsa, Ahmed sendedir.

Şefkati bilirsen, ümmet sendedir,
Settârül'uyûbsun, devlet sendedir;
Gözünü, kalbini, edersen temiz,
Yetmişiki derler, millet sendedir.

Kendini mahveyle, cihan sendedir,
Kerâmet denilen burhan, sendedir;
Sana göstermeyen: arzuyla emel;
Nice defîneler, nihan, sendedir.

Kalbini anlarsan, Hicaz sendedir,
Dâimâ istersin, muraz sendedir;
(Salât-ı Dâimûn) her hareketin,
Sırlara bürünmüş namaz sendedir.

Eğer toprak olsan, Mihrap sendedir,
Gökten indirilen Kitap sendedir;
Yüzüyün perdesi, yansa ateşte,
Hicaza örtülen nikap sendedir.

Savmı bildi isen, İmam sendedir,
(Noksânı tükenmiş tamam) sendedir;
(Emre)! sen yönünü, döndür Mevlâya
Ebedî bozulmaz nizam sendedir.

Zapteden: Nermin Özbek
Saat:12.55
4.7.1958