İndir (.doc)
Seni arar iken, ben oldum gaaip,
Kimlere sorarsam, ediyor tâyip;
Tabiat kanunu, böyle kurulmuş:
Büyüyen, küçüğe, oluyor sahip.

Canda bulmuş iken, gözlerim arar,
Kalbimde gezerken, lisanım sorar;
Vuslatın lezzeti, hasretindedir:
Âşıklara, yanmak, edilmiş karar.

(Nokta)da dururum, aklım dolanır,
Ciğerim kan ağlar, gözüm sulanır;
Bu aşkın tarifi, hiç edilmemiş,
Anlayım diyenin, fikri bulanır.

Öyle bir ilimdir: yoktur tahsili,
Tarif eyliyenin, tutulur dili;
Âr ile varlığı, tepeliyenin,
O nurdan kaleme, uzanır eli.

Beyin kâğıdına satırlar dizer,
Okuyup yazanlar, mevtâya benzer;
Tahsil eyliyenin, okulu: makber;
Kabrin dört yanında, cenaze gezer.

Dünyalar, oluyor, bilene düşman,
Açmak istiyenler, oluyor pişman;
Orada yok olmuş - seyreyle (Emre)!
Hayâli görünür - nice yüzbin can... (1)

Zapteden: Fuzûle Emre
Saat: 23.30


(1) Emre! seyret: orada nice canlar yok olmuştur... Şimdi onların ancak hayalleri kalmıştır.

13.7.1952